Kommunalval 2021 i Tammerfors

morgondagens Tammerfors är grönt. Om du röstar Santeri Kärki har du valt väl.
Kommunalval 2021. Med Santeri Kärki morgondagens Tammerfors är grönt.

Santeri Kärki, Tammerfors.

Tillsammans kan vi påverka. Klimatförändring och terapi.

Kommunalval 2021 – Morgondagens Tammerfors är grönt!

Jag heter Santeri Kärki och jag är 28 år gammal statsvetenskap studenten på Tammerfors Universitetet. De Gröna och jag vill förändra världen för bättre.

Varför Santeri Kärki?

Psykisk hälsa är en resurs.

Terapigarantin måste bli verklighet i Tammerfors. Foto: Santeri Kärki, de Gröna.

Nuförtiden behöver man vänta för länge att påbörja terapi. Tammerfors måste satsa mer pengor på terapiservicen. Det är inte rätt att man behöver väntä 6 månader förran en kan få terapi. Före det måste man söka efter terapeut och vänta för Kela om man är duglig att få bidraget för det.

Jag tror att om man kan börja terapi före djup problemet, Tammerfors kan spara tiotals miljoner i framtiden. Inom en månad efter första kontakt ska man få påbörja terapi.

Tammerfors borde sörja för tillräckliga mentalvårdstjänster och att det går att få dem snabbt. Särskilt de ökande psykiska problemen bland unga vuxna måste åtgärdas i tid inom elev- och studenthälsovården.

Tjänsterna för korttidsterapi måste utvecklas inom serviceutbudet och terapigarantin måste bli verklighet. Arbetsoförmåga och utmattning bland invånare i arbetsför ålder förebyggs genom satsningar på mentalvårdstjänster med låg tröskel. Ensamhet och depression går ofta obemärkta bland den äldre befolkningen. Äldreservicen stärks med gerontologiskt socialt arbete och psykologtjänster. Öppna mötesplatser och kvartersklubbar möjliggörs eftersom de effektivt förebygger ensamhet bland äldre.

Andra
  • Rättvis förändring – Klimatförändringen har inte upphört trots coronakrisen. Samtidigt finns det risk för att coronapandemin fördjupar ojämlikheten. Vi måste bygga ett samhälle som är hållbart för miljön och människorna.
  • Ungdomarna kampar mot klimatförändring och vi måste lyssna. Det är dags att göra något. Vi kan förändra världen tillsammans.
  • Skolorna bör servera endast vegetarisk mat minst en dag i veckan.
  • Vi behöver satsa på utbildning. Tammerfors bör bli Finlands mest studentvänliga stad.
  • Tammerfors attraktivitet ligger i bra arbetsplatser, kultur och internationalitet
  • Natur och klimat borde vara det första saken som vi tänker på när vi börjar bygga någonting. Vi måste bygga ett samhälle som är hållbart för både miljön och människorna.
  • Tammerfors måste erbjuda alla under 25 år gratis preventivmedel.
  • Kommunernas utgifter får inte minskas. Vi måste investera mer i förebyggande arbete för psykisk hälsa. Mer pengar måste investeras i hälsovårdstjänster, kollektivtrafik och utbildning.

Kontakta mig!

Kommunalval i Finland 2021

Information om kommunalvalet

Finland är indelat i kommuner som enligt grundlagen har självstyrelse. Kommunenbeslutar om många ärenden som gäller kommunens invånare.


Kommunens högsta beslutande organ är fullmäktige som väljs av kommunens invånare.Medlemmarna i fullmäktige, fullmäktigeledamöterna, väljs genom kommunalval för fyra år isänder.


Följande kommunalval förrättas söndagen den 13 juni 2021.


I kommunalvalet kan myndiga finska medborgare som bor i Finland samt på vissa villkormedborgare från andra länder som bor i Finland rösta och ställa upp som kandidat.

Röstningstider i kommunalval 2021

Förhandsröstning inlends den 26 maj 2021 och avslutas den 8 juni 2021.


Röstningen på valdagen hålls söndagen den 13 april 2021 klockan 9–20. På valdagen kan du rösta endast på det röstningsställe som har antecknats i den anmälan om rösträtt som skickats till dig.

%d bloggaajaa tykkää tästä: