Santeri Kärki

De Gröna, Tammerfors.  Expert och individ. Alltid för de med låg inkomst, alltid emot fascism.

Santeri Kärki - På din sida

“Jag är en lösningsorienterad expert, humanist och empatisk individ samt författare. Min tanke är alltid inriktad på att diskontera framtiden, vilket innebär att jag vill fatta beslut nu vars effekter syns som en bättre framtid. Att skära i saker är för läkare, inte för politiker.

Viktigaste teman – så kan ditt liv förbättras

Mainos

Inom politiken värderar jag mest möjligheternas jämlikhet, effektiv och snabb mentalvård, rätten till ren natur samt smidig kollektivtrafik. All verksamhet måste vara rättvis och ta hänsyn till intersektionalitet. Det är också viktigt inom politiken att beakta kampen mot klimatförändringen och hur beslut påverkar den. Klimatförändringsbekämpning måste vara i centrum för politiken, eftersom den gröna omställningen är i full gång över hela världen – Finland får inte ligga efter.

Alla bör ha lika möjligheter att få högkvalitativ undervisning samt fungerande hälso- och sjukvård. Efter första vården bör mentalvård erbjudas inom en månad och senast inom en vecka. Varje individ bör få tillgång till vård inom rimlig tid, och arbetet med att snabba upp och förbättra mentalvårdstjänster måste ske. Att få vård får inte vara en fråga om pengar, eftersom behandling av problem innan de fördjupas är kostnadseffektivt och människor behöver inte uppleva avskiljning från arbetslivet eller sina sociala kretsar. Att inte behandla mental hälsa kostar emellertid upp till 11 miljarder euro per år – det är mer än statens årliga ökade skuldsättning!

Socialt arbete spelar en viktig roll för människors välbefinnande. Resurser har dock inte allokerats till detta eftersom högern har skurit ner dem i varje stad. Detta kan åtgärdas på välfärdsområdena – förebyggande åtgärder är billigare än att åtgärda problem. På statlig nivå måste tillräckliga medel anvisas för socialt arbete.

Klimatåtgärder måste också vidtas på kommun- och välfärdsområden. Om vi vill stoppa klimatförändringen måste åtgärder vidtas nu!”

Senaste bloggarna

Social: