Home

  • Kuntavaalit 2021 Tampere, Santeri Kärki, Vihreät, De Gröna Tammerfors.
  • Kuntavaalit 2021, Santeri Kärki, Kuntavaalit 2021 Tampere, Ilmastonmuutos, asennemuutos, ilmastonmuutoksen torjunta, Suomen ilmastopaneeli
  • Santeri Kärki,kuntavaalit 2021 Tampere, TIS-Santeri, Terapiatakuu
  • santeri kärki, ilmastonmuutos, Tampere, Kuntavaalit 2021, Vihreät

Tervetuloa!

Minun nimeni on Santeri Kärki. Olen Tampereen Vihreiden nuorten jäsen, minkä lisäksi aion asettua ehdolle kevään 2021 kuntavaaleissa Vihreiden listalta!

Tärkeimpinä asioina pidän mahdollisuuksien tasa-arvoa, tehokasta ja nopeaa mielenterveyshoitoa, oikeutta puhtaaseen luontoon sekä sujuvaan joukkoliikenteeseen.

  • Kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada laadukasta opetusta sekä toimivat terveys- ja mielenterveyspalvelut. Ensimmäisen hoitokontaktin jälkeen mielenterveyspalveluita tulee saada kuukauden sisään.
  • Jokaisen tulisi päästä hoitoon kohtuullisessa ajassa ja mielenterveyspalveluiden toimintaa pitää ehdottomasti nopeuttaa ja parantaa. Hoidon saaminen ei saa olla raha-asia, sillä hoitamalla ongelmat ennen niiden syventymistä, hoidon kustannukset ovat tehokkaammat ja ihmisten ei tarvitse kokea syrjäytymistä työelämässä tai omissa sosiaalisissa piireissä.
  • Ilmastotoimia pitää tehdä myös kaupunkien tasolla. Jos haluamme pysäyttää ilmastonmuutoksen, toimeen pitää tarttua heti! Äänestämällä sinä voit vaikuttaa ja olla mukana tekemässä kaikkien elämää parantavia muutoksia!

Luonto, tasa-arvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat lähellä sydäntä. Toivon myös Tampereen kaupungin ottavan käyttöön perustulokokeilun, jonka avulla ihmisten työllistyminen helpottuisi ja epävarmat työmarkkinat koronan takia eivät johtaisi ihmisiten tukiloukkoihin.

Santeri Kärki on ehdolla. Kuntavaalit 2021 on paikka äänestää ilmastonmuutoksen torjumisen puolesta.

Kuka Santeri on?

Olen itse 28-vuotiaana ehtinyt jo näkemään paljon maailmaa. Politiikan tutkimuksen ja historian opinnot, laaja kokemus työelämästä ja laaja ymmärrys sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta sekä ilmastonmuutoksesta ja sen kompleksisuudesta ovat omat vahvuuteni. Tästä syystä yksi suurimmista teemoistani on oikeudenmukainen muutos ilmastoystävällistä kaupunkia kohtaan.

Etenkin terveys- ja mielenterveyspalveluissa tulojen määrä määrittää liikaa palvelun aloittamisen – pienituloiset eivät saa heti terapiaa.Ei ole myöskään oikein, että leikkauksia tehdään pienituloisille ja luontoa tuhotaan jatkuvasti. Tämän takia olen myös Vihreiden Nuorten sosiaalipoliittisen työryhmän jäsen.

Inhimillisyys on yksi avainarvoista – ketään ei jätetä heitteille.

Tuoreimmat blogit

Ympäristö ja talouskasvu eivät ole ristiriidassa keskenään

Monesti etenkin sosiaalisen median keskusteluissa ihmiset ajattelevat erittäin mustavalkoisesti. Esimerkiksi ympäristönsuojelu tai ilmastonmuutoksen torjunta nähdään isona uhkana talouskasvulle, sillä luonnonsuojelu estää esimerkiksi rakentamisen.

Tasa-arvon eteen on vielä paljon tehtävää

Tasa-arvon päivä on hyvä hetki muistuttaa, mitä kaikkea vielä voidaan tehdä asioiden eteen. Näitä asioita voidaan korjata kuitenkin vuoden jokaisena päivänä.

Santeri Kärki, kuntavaalit 2021 Tampere, TIS-Santeri, Vihreät

Rasismia torjutaan asennemuutoksilla

Rasismia voi torjua monella tavalla. Omista ennakkoluuloistaan voi pyrkiä eroon esimerkiksi tutustumalla aiheeseen monipuolisesti esimerkiksi tutkitun tiedon avulla. Samalla tietty lähdekriittisyys täytyy muistaa

Ilmastonmuutos, Save our planet, ilmastolaki, ilmastonmuutos ja oikeudenkäynti, ilmasto, kuntavaalit 2021, Tampere, Vihreät

Jokainen yksilö voi osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan

Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet yksin ovat hyvin rajallisia, mutta pitää myös muistaa, että kansalaiset kuuluvat yksilöinä osaksi erilaisia ryhmiä, joita ovat vaikkapa kaupungit, yritykset, kansalaisyhteisöt, valtio ja loppupeleissä myös koko maailman väestö.

Tilaa uusimmat blogipäivitykset tästä. Subscribe and share.

Kuntavaalit 2021, Tampere

Kuntavaalit järjestetään Suomessa kahdessa osassa.

Ennakkoäänestys Suomessa: 26.5-8.6.2021

Ennakkoäänestys ulkomailla: 2.-5.6.2021

Varsinainen vaalipäivä: 13.6.2021.

Jokaiselle äänioikeutetulle lähetään tieto äänioikeudesta ennen vaaleja.

<span>%d</span> bloggaajaa tykkää tästä: