Teemat

Kuva, jossa taustalla Santeri Kärki. Santeri Kärki uskoo, että leikkaukset eivät kuulu politiikkaan.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ekologisesti kestävän talouden puolesta

Tervetuloa Teemat-sivulle!

Tällä sivulla esittelen tarkemmin erilaisia itselleni tärkeitä poliittisia teemoja, joita ovat ihmisen toimeentulon lisäksi muun vihreä ja ekologinen kaupunki sekä hiilineutraali Suomi, joukkoliikenneverkkojen turvaaminen, terveyspalveluiden takaaminen kaikille sekä mielenterveyspalvelujen piiriin pääsyn nopeuttaminen ja kunnan sekä valtiontalouden tervehdyttäminen oikeudenmukaisella tavalla.

Voit katsoa alta olevalta videolta koottuja teemoja kuntavaaleihin 2021. Vaikka ajat ovat muuttuneet radikaalisti, niin teemat ovat edelleen tärkeitä!

Mainos

Teemat pähkinänkuoressa

Mielenterveys- ja terveysongelmien ehkäisy

Terapiaan tulee päästä viikon sisään ensikontaktista. Tampereen kaupungin tulee lisätä valtavasti panostuksia mielenterveyspalveluihin, jotta matalalla kynnykselläkin voisi saada keskusteluapua jo mielellään saman päivän aikana. Erilaiset walk-in-klinikat tulisi ottaa käyttöön ja lyhytterapiaa tulisi saada ilman kuukausien keskustelua lääkärin tai hoitajan kanssa. Tähän päästään lisäämällä merkittävästi panostuksia ennaltaehkäisevään toimintaan.

Kaupungin tulee taata matalalla kynnyksellä ja nopeasti palveluiden saatavuus kaikille tulotasosta ja elämäntilanteesta riippumatta. Ensikontakti esimerkiksi masentuneille voitaisiin tehdä etäyhteyden avulla, jatkohoito tarvittaessa ulkoisten palveluiden kautta. Mieluiten kontaktit tehdään kuitenkin paikan päällä ja hoito aloitetaan jo viikon sisällä ammattilaisen kanssa keskustelemalla. Samalla Kelan maksusitoumuksia tulee saada nopeammaksi.

Kaikille ilmaiset terveyskeskuskäynnit auttavat myös muita kuin mielenterveysongelmista kärsiviä, koska siten tulevaisuuden vaivat saadaan ennaltaehkäistyä ja ihmiset pysyvät pidempään työelämässä ja voivat hyvin.

Aiheesta lisää:

Mielenterveyden laiminlyönti maksaa 11 miljardia vuodessa

Opiskelijaetuuksien korottaminen parantaisi opiskelijoiden mielenterveyttä

Ilmastonmuutosta on hillittävä ja joukkoliikennettä parannettava

Ilmastonmuutos on edennyt jo siihen pisteeseen, että nyt on toimittava. Jos itse haluat vielä elää maapallolla ja rauhassa, niin nyt on aika äänestää. Äänestäminen on ainoa tapa vaikuttaa siihen, että ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä!

Joukkoliikennettä tulee sujuvoittaa ja lisätä mahdollisuuksien mukaan siten, että kaikilla on varaa käyttää sitä. Junalla liikkumista lisättävä seisakkeiden avulla. Lisäksi kaupungin tulee etsiä keinoja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä omistamiensa yritysten että yksityisten toimijoiden kautta. Kaupunkien kävely- ja pyöräteitä tulee parantaa ja niiden määrää lisätä.

Ratikka tulee ulottaa koskemaan kaikki asuinalueet Tampereella. Ratikassa on tulevaisuus.

Aiheesta lisää:

Ilmastonmuutos ei pysähdy valtioiden rajoille eikä katso kansalaisuutta

Jokainen yksilö voi osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan

Kaupunkiluonto on säilytettävä

Rosendahl, Tampere, Santeri Kärki, Tampere, Kunnallisvaalit 2021

Koronapandemia on osoittanut, kuinka lähiluonto on kansalaisille tärkekää. Kaikkia alueita ei saa keskustassa uhrata rakentamiselle, ja muun muassa Eteläpuiston ja Pispalan luontoalueet tulee suojata.

Samaa luonnonsuojelua tulee harjoittaa myös muilla alueilla Tampereella. Jokaisella kaupunkilaisella tulisi olla oikeus lähiluontoon ja vihreään ympäristöön. Mikään alue ei saa joutua siihen tilanteeseen, että lähin luontoretki jouduttaisiin tekemään bussilla.

Koulujen turvallisuus ja oppilaiden ja opettajien hyvinvointi

Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee tarjota mahdollisuus käydä koulua ilman kiusaamista. Tampereen tulee pienentää opetustapahtumien luokkakokoa ja hankkia lisää henkilökuntaa turvaamaan muun muassa erityistarpeita omaavien lasten riittävä opetus. Kiusaamiseen tulee puuttua esimerkiksi erottamalla kiusaajat herkemmin väliaikaisesti koulusta.

Lisäksi kaikille oppilaille tulee taata mahdollisuus liikkua, varallisuustasosta huolimatta. Luomalla nuorisolle mahdollisuudet urheilla nuoresta pitäen, saamme kasvatettua hyvävointisia ja hyväkuntoisia tulevaisuuden lupauksia, jotka jaksavat paremmin arjessa ja työssä. Tampereen kaupungin tulee tehdä urheiluseurojen kanssa yhteistyötä, jotta yksikään nuori ei joutuisi lopettamaan urheiluharrastustaan sen takia, etteivät rahat tai taidot riittäneet.

Tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet

Yksi iso teema on sukupuolten välinen tasa-arvo ja sen toteuttaminen Tampereen kaupungin työpaikoissa ja palveluiden piirissä. Myös eri uskontojen, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen ja iän myötä esiintyvää syrjintää ei saa olla ja kaikille tulee tulotasosta riippumatta tarjota monipuolisesti palveluita mieluiten omalla kielellä. Lisäksi työpaikoilla tulee ottaa huomioon tasa-arvoinen käyttäytyminen sekä rekrytoiminen.

Tasa-arvon edistämiseksi Tampereen kaupungin työpaikoissa tulee ottaa käyttöön anonyymi rekrytointi, jotta esimerkiksi ikä tai sukupuoli eivät jätä pätevää työnhakijaa haastatteluiden ulkopuolelle. Samalla kaupungin tiloissa pitää ottaa käyttöön sukupuolineutraalit vessat ja eri työyhteisöissä tulee olla mahdollisuus olla avoimesti oma itsensä.

Sosiaalisesti oikeudenmukaista rakentamista

Kuvassa rakennuksia Tampereen kaupungissa.

Tämä on #MeidänTampere. Kaikilla asukkailla tulisi olla varaa asua kohtuuhintaisesti kauniissa kaupungissamme. Tampereen tulee taata kohtuuhintaisia asuntoja tarpeeksi monille, minkä lisäksi opiskelijoiden tulee saada mahdollisimman paljon helpotuksia sekä asumiseen että palveluihin. Opiskelijat ovat tulevaisuuden osaajia, ja heistä täytyy pitää kiinni!

Segregaation välttämiseksi sekä omistusasuntoja että vuokra-asuntoja tulee rakentaa sekaisin. Asumisen hintaa saadaan alas luomalla lisää asuntoja ja luopumalla turhista parkkinormeista rakentamisessa.

Kaavoituksen osalta lupaprosessia tulee nopeuttaa ja rakentamisessa tulee huomioida myös ympäristöarvot sekä alueen saavutettavuus joukkoliikenteellä. 

Hämeenkadun elinvoimaisuus taattava

Vaikka Hämeenkadulla ei sallita yksityisautoilijoita, niin se on silti kaupungin sydän. Kaupungin tulee tarjota yrityksille ja yksityisille henkilöille mahdollisuus saada ja toteuttaa palveluita Hämeenkadulla.

Yrityksille tulee luoda kannustimia, joiden kautta toiminta Hämeenkadulla on taloudellisesti järkevää ja mahdollista. Yritysten tulee saada hyödyntää katutilaa laajemmin omiin tarpeisiinsa ja esimerkiksi yritysten lupa-asioita tulee saada sujuvammaksi.

Lisäksi yritysten välistä yhteistyötä on lisättävä, jotta mahdollisimman moni yritys menestyy ja haluaa jäädä kaupunkiin.

Vanhuspalvelut turvattava

Vanhempien ihmisten palvelut tulee pitää kaupungin hoidettavana. Jokaisella ihmisellä on oltava oikeus mielekkääseen ja virikkeelliseen vanhuspalveluasumiseen. Lisäksi lähipalveluita tulee taata kaikille vanhoille ihmisille asuinalueesta riippumatta, esimerkiksi kirjastojen muodossa.

Vanhuspalveluissa tulee ensisijaisesti yrittää tukea kotihoitoa lisäämällä tähän vaadittavaa henkilökuntaa. Jokaisella vanhuksella on oikeus inhimilliseen asumiseen.

Kulttuuria ja urheilua Tampereelle

Kuvassa on Tampereen kaupungin keskustassa sijaitseva Nokia Areena.

Kulttuuria ja urheilua tulee tukea, sillä ne luovat kuntalaisille hyvinvointia ja auttavat toteuttamaan terapiatakuun Tampereella. Siksi niihin panostaminen on tärkeää – leikkaamalla luodaan hyvinvointivajetta, jota pienituloisilla ei ole varaa paikata.

Kulttuuri ja urheilu tuovat myös yrittäjille lisätuloja ja lisäävät kaupungin veto- ja pitovoimaa. Elinvoimainen kulttuurikenttä luo tapahtumien oheen esimerkiksi palvelualan yrittäjille mahdollisuuksia hyödyntää ihmisvirtoja ja tuoda tuloja Tampereelle. Urheilu lisää samalla lailla eri paikkojen liikevaihtoa, minkä lisäksi sen hyödyt terveydelle ovat kiistattomia, sosiaalista aspektia unohtamatta.

Nokia Areenalla tulee jatkossakin järjestää huippuluokan megatapahtumia sekä konsertteja ja muita kulttuurillisia tapahtumia. Kaupungin tulee ottaa aktiivinen rooli tapahtumien saamiseksi ja tehdä yhteistyötä tapahtumajärjestäjien kanssa, jotta järjestelyt sujuvat mainiosti ja joukkoliikenne kulkee siten, että se vastaa asiakkaiden tarpeita.

Aiheesta lisää:

Urheilua ja kulttuuria tukemalla luodaan hyvinvointia, tuloja ja säästöjä!

Mitä uutta toisin Tampereelle, jos saisin valita?

  • Perustulokokeilu
  • Joukkoliikennekokeilu, eli ilmaiset matkat ainakin kuukauden ajan ja sen vaikutus kansalaisten liikkumiseen
  • Nopeat mielenterveyspalvelut – hoitoon jo kuukauden sisään ensikontaktista!
  • Lisätään osallistuvaa budjetointia, eli kaupungin asukkaat saavat aina määrätä tietystä osuudesta, mihin se kohdistetaan – näin vähennetään poliitikkojen mielivaltaa
  • PK-yrittäjille oma paneeli, jossa esitetään pienten yritysten toiveita ja huolia suoraan kaupungille. Lisäksi yrittäjien toimintaan helpotuksia.
  • Lohkoketjun käyttöönotto monimutkaisten tietojärjestelmien sijaan
  • Yrittäjien turhien säätelyiden purkamista lupaprosessien osalta
  • Elinvoimaa keskustaan ja sujuvia ja nopeita yhteyksiä eri kaupunginosien välille

Teemat pidemmin:

Mielenterveys- ja terveyspalveluiden saatavuus turvattava kaikille

Yksi itselleni tärkeimmistä teemoista tulevissa vaaleissa on se, että terveyspalveluiden tulee olla kaikkien saatavilla helposti ja nopeasti. Monella taloudellinen tilanne on terveyspalveluiden suhteen yllättävän heikko, sillä esimerkiksi työttömänä, toimeentulotuen varassa elävällä tai matalapalkka-alalla töitä tekevällä voi yksi vastaanotolla käynti jo romahduttaa kuukauden budjetin. Vaikka maksut voisi saada myöhemmin esimerkiksi Kelalta tai sosiaalitoimistosta, niin odotusaika on usein pitkä, ja tämän takia käynti saattaa lykkääntyä turhankin pitkälle tulevaisuuteen.

Kaikille tulisi tarjota mahdollisuus hoitaa omaa terveyttään, ja tämän takia vastaanottokäyntien tulisi olla Tampereella kaikille ilmainen. Tällä tavalla voidaan ehkäistä kasvavia terveysmenoja tulevaisuudessa, sillä eri vaivojen kasaantuminen tai paheneminen voi maksaa myöhemmin huomattavasti enemmän, kuin mitä se tulisi maksamaan aiemmassa vaiheessa hoidettuna.

Toinen tärkeä terveysteema on mielenterveys. Tampereella jonot esimerkiksi masennuksen hoitoon voivat olla käsittämättömästi puolesta vuodesta jopa lähes vuoteen, ja nyt puhutaan kuitenkin ensimmäisistä ammattilaisen tarjoamista hoitokontakteista. Tässä ajassa ihminen voi helposti ajautua toimeentulovaikeuksiin tai päihteiden pariin, minkä lisäksi työkykyisyys voi alentua merkittävästi useammankin vuoden ajaksi.

Kaikilla tulisi olla oikeus hoidattaa mielenterveysongelmia tai syömishäiriöihin liittyviä asioita mahdollisimman nopeasti, ja kaupungin tulisikin tutkia, miten jonot saataisiin siedettäväksi joko lisäämällä omaa henkilökuntaa tai hankkimalla palveluita lisää ulkoistamalla.

Ei vaan voi olla niin, että apua saa vasta, kun aletaan olla jo todella pohjalla tai itselle vaarallisia.

Lisäksi ensikontakti tulisi saada viimeistään kolmessa päivässä apua hakeneelle ihmiselle esimerkiksi terveydenhoitajan etävastaanotolla. Matalan kynnyksen klinikoita tulee tarjota ja niitä pitää mainostaa kaikille tulotasosta riippumatta. Ensimmäisen käynnin terapiassa pitäisi tapahtua jo kuukauden sisällä ensimmäisesti hoitokontaktista ja potilaalle tulee osoittaa terapeutti sen sijaan, että potilas joutuu itse viimeisillä voimillaan etsimään itselleen sopivaa, sillä se voi olla erittäin haastava prosessi.

Päihdekuntoutujille tulee tarjota terapiaa ja moniammatillista hoitoa sekä hoitojaksojen aikana että niiden jälkeen, jotta hoidosta tulee tehokasta ja niiden asiakkailla olisi mahdollisuus kuntoutua ja päästä lopulta takaisin työelämään.

Kolmantena tärkeänä seikkana pidän terveyspalveluiden säilyttämistä kaupungin vastuulla. Monessa kunnassa tai kaupungissa on huomattu, että ulkoistamalla terveysasemat muualle kaupunkien kulut ovat nousseet, ja muun muassa päiväkoti- ja vanhuspalveluissa yksityiset ovat usein lähteneet, mikäli voitot ovat pienentyneet, ja samalla kaupungit ja kunnat ovat olleet hätää kärsimässä, sillä lain mukaan niillä on edelleen velvollisuus järjestää palvelut asukkailleen.

Koronakriisin aikaan huomattiin kuinka tärkeää on omat, itsetuotetut palvelut, joissa jokainen voi taloudellisesta tilanteestaan huolimatta tulla hoidetuksi ja kohtuullisessa ajassa. Kaupungille palvelut kyllä maksavat itse tuotettunakin, mutta väärinkäytösten mahdollisuus ja jatkuvuus sekä tulevien kustannuksen leikkaaminen ovat ehdottomasti kannatettavia asioita!

 

Joukkoliikenteen kehittäminen ja parantaminen sekä Tampereen päästöjen vähentäminen


TKL:n palveluita voidaan parantaa kaupunkilaisten palautteen pohjalta. Hinnat tulee pitää matalina.

Tampereella on jo nyt yksi Suomen parhaimpia joukkoliikenneverkostoja. Etenkin “ratikan” tulo tulee lisäämään liikkumisen sujuvuutta tulevaisuudessa entisestään. Silti kehitettävääkin löytyy, ja joillekin alueille liikenneyhteyksiä soisi parannettavan jatkossakin. Lisäksi lähijunaliikennettä tulisi lisätä Tampereen alueella ja kuten Tesoman kokeilukin osoitti, sille on kysyntää ja tarvetta. Lyhyemmät matkat lisäävät ihmisten mielenkiintoa käyttää joukkoliikennettä ja samalla vähentää yksityisautoilua ja saasteita.

Lisäksi joukkoliikenteen hintojen pitää tulevaisuudessakin pysyä kohtuullisissa hinnoissa, sillä etenkin pienituloisilla joukkoliikenteen käyttöön vaikuttaa paljon se, onko siihen varaa. Lisäksi TKL:n omaa mobiilisovellusta tulee kehittää edelleen ja sen käyttöä sujuvoittaa.

Tampere tavoittelee myös hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Nykyiset toimet eivät ole vielä riittäviä. Kaupungin omien rakennusten tulee pyrkiä fossiilivapaisiin lämmitysratkaisuihin, minkä lisäksi kaupungin tulee tukea eri taloyhtiöitä vaihtamaan nykyiset lämmitysjärjestelmänsä hiilineutraaleihin. Siirtymällä kohti vähäpäästöisempiä rakennuksia ja yrityksiä, Tampere voi päästä edelläkävijäksi hiilineutraalin ja ympäristöystävällisen teknologian kehittäjänä. Sekin lisää kaupungin tuloja.

Kaupunkipyöräverkostoa tulee myös laajentaa keskustan ulkopuolelle laajemminkin, minkä lisäksi paremmat kävely- ja pyörätiet tulee ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa.

Tampere on opiskelijakaupunki ja opiskelijoista tulee pitää huolta

Tampere on vahvasti profiloitunut suosituksi opiskelijakaupungiksi, joka vetoaa eri taustoista ja kaupungeista tuleviin ihmisiin vuodesta toiseen. Meidän on taattava Tampereen vetovoimaisuus myös opiskelijoille. Opiskelijat saavat jo nyt alennusta esimerkiksi joukkoliikenteestä ja museoista, mutta tämän ohella opiskelijoille tulisi tarjota lisää palveluita ja etuja. Pitämällä nykyisistä opiskelijoista hyvin huolta opiskeluajan ajan, moni heistä haluaa tulevaisuudessa jäädä kaupunkiin tekemään töitä ja asumaan sekä perustamaan perheen.

Kaupungin on tärkeää taata se, ettei opiskelija-asumisen kustannukset pääse karkaamaan liian suuriksi, jotta jokaisella olisi mahdollisuus aloittaa oman kodin rakentaminen jo opiskeluvaiheessa. Opiskelija-asuntoja tulee tehdä edelleen tasaisesti ympäri kaupunkia.

Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalvelut vaativat ehdotonta parannusta. YTHS:n jonot voivat olla Tampereella jopa yli vuoden ja matalan kynnyksen avun saaminen on käytännössä mahdotonta. Usein myös opiskelijoiden kokemaa taakkaa vähätellään ja ajan saamiseksi tulee taistella kohtuuttomasti.

YTHS:n ohella myös kaupungin tulee tarjota opiskelijoille matalan kynnyksen keskusteluapua jo pienistäkin vaivoista, jotta opinnot eivät hidastu tai katkea ja opiskelijat jaksavat valmistua tavoiteajassa. Opiskelijana oleminen ei saa olla syy syrjiä yksilöitä mielenterveyspalveluiden osalta.

Lähiliikuntamahdollisuudet ja puistot pidettävä elinvoimaisina
Tampereen Keskusta tulee säilyttää Vihreänä.

Kaikessa rakentamisessa ja kaavoituksessa tulee ottaa aina ympäristövaikutukset huomioon. Talouskasvu ei saa mennä ympäristön edelle, koska myös luonnon ja ympäristön kautta voidaan saada työpaikkoja ja kasvua.

Koronan tuottaman eristäytymisen aikaan itselläni oli aikaa tutkia Tamperetta hieman enemmän luonnon ja liikunnan osalta, sillä mitkään ravintolat tai vapaa-ajan maksulliset aktiviteetit eivät juurikaan olleet mahdollisia. Keskustassa asuessani huomasin paljon hienoja puistoja ja lenkkipolkuja, joiden olemassa olosta en ollut aiemmin juurikaan tietoinen tai joista en niin paljoa lopulta välittänytkään. Ne pitivät minut “järjissäni” muuten ankeaan kevään 2020 osalta ja pistivät vahvasti miettimään sitä, kuinka kauheaa olisi ollut, jos olisin joutunut matkustamaan kauas pelkän luonnon takia.

Keskusta ja Hämeenpuiston sekä Pyynikin alueet tarjoavat paljon mahtavia maisemia ja aktiviteetteja myös pienituloisille, ja nämä alueet tulisikin säilyttää rakennusvapaina. Esimerkiksi Eteläpuisto ei tarvitse uusia taloja, vaan alueet on pidettävä vihreinä ja kaikille vapaina käyttää.

Samaa tematiikkaa toivoisin sovellettavan myös muille Tampereen keskustan alueille, kuten myös hieman kauempana oleville alueille. Meille tulisi kaikille tarjota kohtuullisten etäisyyksien päähän hyviä ulkoilumaastoja ja puistoja, joissa viettää aikaa joko yksin tai ystävien tai perheen kanssa. Rakentaminen on toki tärkeää Tampereen kasvun kannalta, mutta yksilöiden hyvinvoinnin kannalta eri alueille pitää taata hyvät ulkoilumahdollisuudet ja kaupungin ylläpitämiä liikuntapaikkoja, oli kyseessä sitten hiihtoladut tai pienimuotoiset ulkosalit.

Pitämällä huolta eri alueista pidämme huolta kaupunkilaistemme terveydestä ja samalla laskemme tulevaisuudessa terveydenhoitokuluja. Kaikki voittavat!

Kohtuuhintaista rakentamista lisättävä

Tampere on yksi Suomen nopeiten kasvavista kaupungeista, joten vetovoimaa riittää ja uusien asuntojen tarve on kova. Samalla myös jo pidempään Tampereella asuneet tarvitsevat omia asuntoja, ja esimerkiksi pienituloisille, opiskelijoille, työttömille tai eläkeläisille tällaisten löytäminen voi olla välillä työn ja tuskan takana.

Kaupunkina meidän pitää varmistaa, että jokaiselle löytyy myös lähempänä keskustaa kohtuuhintaisia asuntoja, jotka mahdollistavat kuitenkin ihmisarvoisen elintason. Kaupungin tuleekin ottaa asiakseen varmistaa, etteivät elinkustannukset räjähdä käsiin kaiken uudisrakentamisen aikaan.

Talouden tasapainotus tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

Leikkaukset kuuluvat lääkäreille, ei politiikkaan.

Tampereen talous on ollut viimeisien vuosien aikana kovasti tappiollinen, joten jonkinlaisia sopeuttamismenoja tulee vastaan luultavasti ennemmin tai myöhemmin. Vaikka vuodet 2021 ja 2022 olivat taloudellisesti hyviä, Tampereen talouskasvun ennakoidaan kääntyvän laskuun vuonna 2023.

Ykkösprioriteettina tulisi olla luoda kaupunkiin lisää töitä, mikä vastaavasti lisäisi kunnallisveron kautta verotuloja ja tasapainottaisi taloutta. Tätä tavoitetta voidaan edistää muun muassa erilaisten palkkatukien kautta, kuten myös luomalla Tampereesta houkutteleva kaupunki tehdä erilaisia töitä.

Uusien yritysten avulla saadaan myös uusia työntekijöitä, joten yrittäjille tulisi tarjota jotain, mikä saisi valitsemaan Tampereen muiden paikkakuntien sijaan.

Itse en usko leikkauspolitiikkaan, sillä jos kaupunki vaikkapa alkaisi vähentämään radikaalisti työntekijöitään, se johtaisi väistämättä vain erilaisten etuusmenojen kasvuun. Elinvoimaa luodaan elvyttämällä ja saamalla työttömät tekemään palkallista työtä.

Leikkaamalla jo valmiiksi pienituloisilta esimerkiksi tukia tai nostamalla asumisen tai julkisen liikenteen hintoja ei luoda uusia töitä, vaan päinvastoin edistetään entisestään syrjäytymistä. Tällä keinolla saadaan myös terveydenhuoltokulut nousuun.

Talouden tasapainottamisessa, jos on pakko leikata tai nostaa veroja, tulisi etsiä keinoja, jotka kohdistuisivat mahdollisimman tasaisesti kaikkiin maksukykyisiin ihmisiin. Esimerkiksi parkkimaksujen korotus voisi olla yksi monista keinoista tähän, mutta lisää keinoja voitaisiin saada esimerkiksi keräämällä enemmän suoraa palautetta kansalaisilta joko internetissä tai suoraan kaduilta.

Yksi keino tasapainottaa taloutta olisi myös lisätä sekä kotimaan että ulkomaan turistien määrää kaupungissa. Mainonta nykyisellään sosiaalisessa mediassa, kaduilla tai muissa viestintävälineissä ei ole mielestäni riittävää. Meillä on kaunis kaupunki hyvien yhteyksien päässä ja toimivalla joukkoliikenteellä, kauniita maisemia ja paljon aktiviteettia. Käyttämällä hieman enemmän rahaa kaupungin markkinointiin, voimme saada enemmän turisteja eli enemmän verotuloja ja työpaikkoja.

Oppilaiden ja opettajien tulee saada mahdollisuus turvalliseen ja riittävään kouluun!

Koulukiusaaminen on ollut useita vuosia iso ongelma ja sitä on usein vähätelty – eihän työpaikalla tapahtuvasta pahoinpitelystäkään puhuta vain kiusaamisena?

Jokaiselle oppilaalle tulee taata turvallinen koulupäivä ja se onnistuu vain lisäämällä henkilökuntaa ja pienentämällä ryhmäkokoja. Tällä tavalla jokainen oppilas lähtötasostaan riippumatta voi saada tarkempaa henkilökohtaista ohjausta ja opettajat voivat keskittyä paremmin opettamiseen. Lisäksi erityistarpeita omaaville oppilaille tulee saada parannettua opetusta ja ohjausta.

Kiusaamiseen tulee ottaa nollatoleranssi, ja esimerkiksi toistuva kiusaaminen pitäisi ratkaista väliaikaisella kiusaajan erottamisella eikä sillä, että kiusattu joutuu vaihtamaan toiseen kouluun.

Opettajien hyvinvointia voidaan myös parantaa näillä ratkaisuilla, sillä jos opettajat pääsevät keskittymään paremmin itse asiaan eli opetukseen, he jaksavat paremmin ja pienemmässä ryhmässä lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaaminen onnistuvat paremmin.

Nuorempien kohdalla on tärkeää myös turvata tarpeeksi harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Usein teini-iässä tehdään monissa seuroissa jaottelua “koviin” urheilijoihin ja heikompiin ja pahimmassa tapauksessa nuoret saavat kenkää seurasta, kun he jatkavat ainoastaan kilpailullisen joukkueen kanssa. Se tekee kovaa nuorten itsetunnolle ja identiteetille.

Olisi tärkeää, että jokaisen omasta tasostaan huolimatta olisi mahdollista jatkaa harrastamista ja tässä kohtaa kaupungin tuleekin tulla vastaan auttamalla urheiluseuroja säilyttämään harrastajajoukkueensa. Tällöin nuoren kaveriporukka ei vaihdu niin radikaalisti ja nuorisolla on mahdollisuus jatkaa tutun lajin parissa sen sijaan, että pitäisi etsiä joko kokonaan uusi laji tai pahimmassa tapauksessa lopettaa liikunta kokonaan. Liikkuminen ei saa olla tulo- tai taitotasosta kiinni!

Tampereen tulee tehdä perustulokokeilu

Korona-aikaan moni joutui uuden tilanteen eteen, kun töiden äkillinen päättyminen johtikin hetkelliseen tulojen katkeamiseen ja taloudelliseen ahdinkoon, jota moni ei voinut etukäteen odottaa. Eri liittojen kassat täyttyivät hakemuksista ja pahimmillaan ihmiset joutuivat odottamaan rahojaan jopa pari kuukautta. Kaikilla ei ole taloudellista puskuria tähän, joten eriasteista velkaantumista syntyi usealle perheelle ja yksilölle.

Myös työnteon hankaluus nykymaailmassa kummastuttaa. Nykyiset tukijärjestelmät, eli käytännössä työttömyysetu ja toimeentulotuki, estävät ihmisiä tekemästä töitä määräänsä enempää. Jos töitä tekee liikaa, tulot loppuvat ja esimerkiksi vuokranmaksu voi jäädä välistä ja negatiivisuuden kierre on valmis siihen asti, kunnes Kelan päätös maksuista tulee.

Tukiloukuilta voitaisiin välttyä kokonaan, jos käytössä olisi joka kuukausi maksettava perustulo. Tällöin ihminen voisi tehdä töitä satunnaisestikin, ottaen vastaan lyhyempiä keikkoja. Työnteosta ei saa rangaista, joten siksi pyrin valtuustoon päästessäni ajamaan Tampereen kaupunkia ottamaan käyttöön laajan perustulokokeilun. Päätöstä ei voi tehdä suoraan kaupunginvaltuustossa, mutta sitä kautta voi paremmin vaikuttaa päättäjiin valtakunnan tasolla.

Digitalisaatio lohkoketjujen avulla?

Tampereella on tällä hetkellä melko hajautuneesti digitaaliset palvelut ja käytössä on useita järjestelmiä, jotka eivät välttämättä ole yhteensopivia ja joiden ylläpitämiseen menee aikaa ja rahaa huomattavan paljon. Tampereella tulisikin kokeilla luoda yhteisiä ja turvallisia järjestelmiä lohkoketjuteknologian avulla, minkä avulla voidaan säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi samalla panostamalla tähän teknologiaan luodaan kenties maailmallekin vietävissä olevaa tuotetta, jolla voidaan saada lisää tuloja ja houkutella osaajia Suomeen.

Meidän Tampere

Vaikka olenkin paljon ottanut kantaa aiemmissa teemoissa siihen, miten pienituloisia ei saa lytätä lisää, niin pitää kuitenkin muistaa, että Tampereella asuu erittäin laaja kirjo ihmisiä erilaisista taustoista ja tuloluokista. Tampereen tulee olla meille kaikille yhteinen ja hyvä paikka asua, sukupuolesta, ihonväristä tai työstä huolimatta. Jokaisen ihmisen tulee tuntea olonsa täällä hyväksi, sillä Tampere on Meidän yhteinen koti.

Palaute

Tiedän, että Tampereella on paljon kehitettävää ja eri alueita, joilla on eri ongelmat eri osa-alueilla. Siksi toivon, että kerrot minulle, mitä sinä haluaisit kehittää tai mihin ongelmaan haluaisit, että tarjoan ratkaisuja valtuustossa. Voit antaa palautteen alla olevan lomakkeen kautta. Sana on vapaa, ja kiitän jo etukäteen kaikkia palautteesta!

Kirjoita nimesi

Anna panoksesi keskusteluun!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.