Året 2023 var svårt sett ur finländsk demokratis och mänskliga rättigheters perspektiv.

Läs mer om artikeln Året 2023 var svårt sett ur finländsk demokratis och mänskliga rättigheters perspektiv.
Vuosi 2023 oli synkkä suomalaisen demokratian ja ihmisoikeuksien kannalta.

Vid årets slut är det bra att reflektera över allt som har hänt under året. Tyvärr var den senare delen av 2023 hård för den finländska demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Fortsätt läsaÅret 2023 var svårt sett ur finländsk demokratis och mänskliga rättigheters perspektiv.