Tammerfors fattigdomsprogram kommer i framtiden att vara ännu viktigare

Du visar för närvarande Tammerfors fattigdomsprogram kommer i framtiden att vara ännu viktigare
Foto av Santeri Kärki

Tammerfors fattigdomsprogram har varit ett betydande verktyg i stadens strävan att minska fattigdomens påverkan och främja jämlikhet. På grund av Orpos regerings nedskärningar behövs fattigdomsprogrammet mer än någonsin.

De fattigdomsprogram som har genomförts under tre fullmäktigeperioder har fört konkreta åtgärder och förbättringar i Tamperes invånares liv. Samtidigt har de ställt staden inför en ständig utmaning att möta växande behov samtidigt som finansieringen inte har ökat tillräckligt mycket. Olika kriser har också ökat fattigdomen, och övergången till välbefinnandeområden har suddat ut ansvarsfördelningen vid bekämpning av fattigdom.

Under år 2023 har Tammerfors stads fattigdomsprogram förnyats för att motsvara kommunens nya roll och uppgifter. Andelen låginkomsthushåll i Tammerfors är 16,8 procent, högre än det nationella genomsnittet på 13,2 procent. Antalet fattiga i Tammerfors har nästan fördubblats under de senaste 20 åren.

Mainos

Ett specifikt problem i Tammerfors är den oväntade generationsövergripande överföringen av fattigdom och missgynnande samt differentieringen av bostadsområden. Även inkomstskillnaderna mellan stadsdelarna har ökat. Detta kan dock tack och lov åtgärdas på stadsnivå genom att stödja prisvärd bostadsbyggande i olika stadsdelar.

Konkreta fördelar med Tammerfors fattigdomsprogram för invånarna

Vad säger mätvärdena om Tammerforsbornas fattigdom? Fattigdomens mätvärden är mångfacetterade och speglar befolkningens inkomstnivå och välbefinnande. Användningen och behovet av aktivitetskort, Kaikukort, livsmedelsdistribution och andra stödåtgärder har varit indikatorer på hur staden har svarat på fattigdomens utmaningar. Statistiskt sett har framgångarna varit betydande, men samtidigt har utmaningarna ökat.

Vad har fattigdomsprogrammen uppnått? Resultaten av de första två fattigdomsprogrammen syns i praktiska åtgärder, som aktivitetskort, Kaikukort, livsmedelsdistribution och ekonomisk rådgivning. Staden har särskilt satsat på tjänster för barn, ungdomar och familjer, vilket har sänkt tröskeln för att få tillgång till tjänster. Tillgängligheten till kulturtjänster, museer och konserter har förbättrats, och genom livsmedelsbanken har en betydande mängd livsmedel delats ut till dem som behöver det.

I framtiden måste Tammerfors fattigdomsprogram fortsätta starkt, trots att nedskärningarna från Petteri Orpos regering kastar skuggor över programmets finansiering. Att fortsätta med livsmedelsbanken, aktivitetskortet och Kaikukortet är avgörande eftersom de har visat sig vara betydelsefulla stödformer för stadens invånare. Livsmedelsbanken har särskilt varit en livsviktig hjälp för dem som inte har ekonomiska möjligheter att ta hand om sina grundläggande behov. Det är viktigt att säkerställa finansieringen för livsmedelsbanken och annan livsmedelsdistribution, och staden måste se till att det finns tillräckligt med medel för dessa verksamheter.

Stödåtgärderna för att bekämpa fattigdom är inte bara ekonomiska bidrag utan ger också mänsklig glädje och möjligheter för dem som annars skulle bli bortglömda. Stadsledda program, som Taidekaari och frivillig mentorsverksamhet, har varit en del av en bredare strävan att minska ojämlikhet och erbjuda alla möjlighet att delta i kultur och samhälle.

Jag hoppas att Tammerfors fattigdomsprogram fortsätter starkt och innovativt och kan svara på förändrade behov. Trots utmaningarna skapar stadens engagemang för att minska fattigdomen grunden för en hållbar och rättvis samhälle. I framtiden är det viktigt att upprätthålla och stärka dessa åtgärder så att varje invånare i Tammerfors kan känna sig som en del av en växande stad. Det är också avgörande att förbättra samarbetet med välbefinnandeområdet för att effektivt adressera fattigdom.

Läs även: Orpos regerings nedskärningar innebär slutet för välfärdsstaten

kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.