Hyvää itsenäisyyspäivää 2023!

You are currently viewing Hyvää itsenäisyyspäivää 2023!
Photo by Baptiste Valthier on Pexels.com

Hyvää itsenäisyyspäivää! Glad sjävständighetsdag! Happy Independence Day!

Sv/En below

Suomi täyttää tänä vuonna 106 vuotta itsenäisenä maana. Itselleni kansalaisuus ei ole tärkeintä, vaan vapaus tehdä ja olla, elää onnellisena. Suomessa itselleni tärkeintä on luonto, ihmisoikeudet ja vapaus. Nämä ovat kaikki tärkeä osa suomalaisuutta. Samalla on hyvä muistaa, että nämä arvot eivät ole itsestäänselviä. Ne vaativat jatkuvaa puolustamista. Suomi 2028 voi olla hyvin erilainen, kuin Suomi nyt. Iloitkaamme siis itsenäisyydestä ja vapaudesta!

Mainos

SV:

Finland fyller nu 106 år som en självständig nation. För mig är medborgarskap inte det viktigaste, utan friheten att göra och vara, att leva lycklig. I Finland är naturen, mänskliga rättigheter och frihet det viktigaste för mig. Dessa utgör alla en väsentlig del av det finska arvet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att dessa värden inte är självklara. De kräver ständig försvar. Finland år 2028 kan vara mycket annorlunda än dagens Finland. Låt oss därför glädjas åt självständigheten och friheten!

EN:

Finland now celebrates 106 years as an independent nation. For me, citizenship is not the most important, but the freedom to do and be, to live happily. In Finland, nature, human rights, and freedom are the most crucial to me. These elements form an essential part of Finnish identity. At the same time, it’s important to remember that these values are not self-evident. They require constant defending. Finland in 2028 may be very different from Finland today. Let us rejoice in independence and freedom

Tilaa ilmoitus uusista julkaisuista sähköpostiisi!

Liittymällä sähköpostilistalle hyväksyt sen, että voimme lähettää sinulle ilmoituksia uusista blogeista ja muita viestejä. Lue lisää tietosuojaselosteesta.

Santeri Kärki

Politiikan tutkimuksen ja historian asiantuntija. Kirjailija, ongelmanratkaisija, humanisti ja generalisti.

Anna panoksesi keskusteluun!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.