Jokaiselle ihmiselle tulee taata asunto

Asunnottomuus on harvoin kenenkään oma valinta. Suomen tulee politiikan avulla turvata jokaiselle oikeus asuntoon ja inhimilliseen elämään.