Miestenpäivän nostona miesten kokema epätasa-arvoisuus

on kuitenkin hyvä nostaa esiin epäkohtia, mitä miehet joutuvat elämässään kokemaan sukupuolensa takia.