Ilmastonmuutosta torjutaan parhaiten valistuksella ja poliittisella ohjauksella

Ilmastonmuutos näyttäytyy usein todella monitahoisena ja mutkikkaana ongelmana kaikille ihmisille. Jopa poliittisten toimijoiden on hankala saada kokonaiskuvaa ilmastonmuutoksesta, mutta eritoten tavallisille kansalaisille ilmastonmuutos tuntuu olevan hankala asia käsiteltäväksi.

Lue myös: Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kaikkia

Yhtäältä on yhä kasvava joukko aktiivisia kansalaisia, jotka pyrkivät saamaan äänensä kuuluviin ja jotka pyrkivät painostamaan päättäjiä tekoihin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tai hidastamiseksi, mutta toisaalta on olemassa myös iso joukko, jotka eivät osaa tai halua ottaa ilmastonmuutosta tosissaan. Pahimmillaan kansalaisten mielipiteet voivat jopa kääntyä siihen, että ilmastonmuutoksen olemassaoloon ei uskota. Huolestuttavinta kuitenkin on, että globaalisti on olemassa kasvava joukko ilmastodenialisteja, jotka kiistävät ilmastonmuutoksen kokonaan, vaikka faktat ja tiede muuta sanovatkin. Heillä yksi syy tähän kiistämiseen lienee se, että ihmismieli haluaa usein hankalien ja ahdistavien asioiden kohdalla valita helpomman selityksen defenssiksi itselleen – on helpompaa vain kiistää jokin fakta, kuin ottaa siitä kunnolla selvää ja käyttää aikaa siihen. Samalla tavalla toimii myös populismi, joka tarjoaa helppoja, joskin harhaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin.

EVA:n ja Ympäristöministeriön tutkimus vuodelta 2019 (EVAN TUTKIMUS) osoittaa osittain sen, että ilmastonmuutokseen suhtautumisessa on eroja kansalaisten välillä. Jopa 55 % olisi valmis tinkimään omasta elintasostaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta toisaalta peräti 61 % olisi valmis tekemään ilmastotekoja, jos voitaisiin varmistua siitä, että muutkin tekevät niin. Tässä kohtaa voidaan huomata, kuinka ilmastonmuutos on kuitenkin suomalaisille verrattain etäinen ilmiö, minkä lisäksi ilmiö koetaan vakavuudestaan huolimatta niin suurena, etteivät kansalaiset olisi välttämättä valmiita tekemään itse toimia. Ilmastokysymyksissä moni empii omia tekojaan juuri siksi, että yksilöt kokevat, ettei yksittäisen kansalaisen teot itsessään tule estämään ilmastonmuutosta millään tavalla.

Mainos

Moni on itsekkäästi sitä mieltä, että omia toimiaan ei tarvitse muuttaa, koska yksin ei voi ilmastonmuutosta estää. Se taas ruokkii yhä useampaa ihmistä tekemään samanlaisen teon, minkä takia taas ilmastonmuutos saatetaan kokea niin suurena uhkana, ettei sille voi tehdä mitään, ja näin ollen tulee tietynlainen ilmastoahdistus ja -lamaannus, minkä myötä yksilö kokee olonsa voimattomaksi.

Tästä syystä poliittinen ohjaus ja toimet olisivat tärkeitä ilmastonmuutoskeskustelun eturintamassa, minkä lisäksi sekä kansalaisjärjestöjen että poliittisten toimijoiden ja yritysten tulisi lisätä ilmastovalistusta. Suomen ilmastopaneelin raportin mukaan ilmastokasvatus ja tiedon lisääminen sekä kuluttajien valistaminen ovat aidosti tehokkaita keinoja hillitä ilmastonmuutosta, minkä lisäksi ilmastotietoisuus auttaa tekemään usealla elämän eri osa-alueella tietoisempia valintoja ja suhtautumaan kriittisemmin muun muassa valeuutisiin. Näin ollen koulutus ja valistus voisivat auttaa ihmisiä tekemään vähemmän itsekkäitä ekologisia päätöksiä huolimatta siitä, mitä muut tekevät.

Lue myös: Asenteet ilmastonmuutoksen torjuntaan pitää saada muutettua

Tilaa ilmoitus uusista julkaisuista sähköpostiisi!

Liittymällä sähköpostilistalle hyväksyt sen, että voimme lähettää sinulle ilmoituksia uusista blogeista ja muita viestejä. Lue lisää tietosuojaselosteesta.

Santeri Kärki

Politiikan tutkimuksen ja historian asiantuntija. Kirjailija, ongelmanratkaisija, humanisti ja generalisti.

Anna panoksesi keskusteluun!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.