Historian ensimmäiset aluevaalit Pirkanmaalla 2022

Kiitokset kaikillle äänestäjille luottamuksen osoituksesta! Ihan ei tällä kertaa menty läpi, mutta tulevaisuudessa tavoitteena on ajaa meille kaikille tärkeitä asioita.

Vaaliteemat lyhyesti

Santeri Kärki jakamassa kampanjaesitteitä ja herkkuja Vihreiden valaiteltalla.

 

  • Terapiatakuun toteuttaminen. Jokaisen tulee saada apua nopeasti ja samalta palveluntarjoajalta. Ei siinä luukulta toiselle pompottamisessa oo mitään järkeä!
    P.s Muistinko mainita, että palvelu tulee saada halvalla? Varallisuus ei saa määrittää avunsaantia
  • Terveydenhoidon henkilökunta on kokenut kovia korona-aikana. Kukaan ei ole tehnyt niin paljoa töitä kuin he. V-mäisten kädenpuristusten sijaan tämän pitää näkyä palkassa. Kiitos heille, apu meille. Meillä ei ole varaa enää menettää yhtään hoitohenkilökuntaa leikkausten takia.
  • Neuvolapalvelut kaikille kätevästi, nopeasti ja alueesta riippumatta. Neuvola-järjestelmää tulee jatkaa myös teini-ikään, sillä vanhemmille usein lapsen jokainen ikävaihe on uusi.
  • Terveyspalveluita tulee tehostaa panostamalla asiakkaiden palveluun yhdeltä luukulta Alueellista tyhjiötä ei saa jäädä. Kenenkään ei tule joutua hankkimaan autoa päästääkseen hoitoon. Tampere ei ole ainoa Pirkanmaan alue!
  • Korjataan hoitovelkaa.
  • Vanhusten, lasten ja vammaisten palveluita ei lähdetä ulkoistamaan – ollaan huomattu jo, että henkilökunnasta on aina pulaa ja jos rahaa ei tule tarpeeksi, nämä ryhmät jäävät kadulle makaamaan. Raha sitä raha tätä. Mites sitten ihmisarvoinen elämä? Tulee muuten pitkällä tähtäimellä sellaisen tarjoaminen halvemmaksi, kuin se jatkuva hölmöläisen matonleikkaus.
  • Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, vaikka se lisäisi kustannuksia

Matalan kynnyksen palveluilla saadaan hoitoon pääsy tapahtumaan nopeammin ja sitä kautta ehkäistään tulevaisuuden vaivojen kalliimpi hoito erikoissairaanhoidossa. Jos lähimmälle asemalle on yksilön mielestä liian pitkä matka, terveyspalvelujen käyttö vähenee ja hoito tulee kalliiksi. Syrjäseudulla kustannukset eivät saa olla syy siihen, että ihmisille ei tarjota terveyspalveluita. Etenkin pienituloisille matka toiseen kuntaan voi olla kuukausibudjetin osalta musertava isku.

Voit lukea lisää ajatuksia ja panostuksia myös blogistani!

Mainos
 

Kysymyksiä, teemoja ja tärkeitä täsmennyksiä!

 

Jos hoitajista on pulaa, heitä pitäisi houkutella töihin suuremmalla palkalla.

Uskomatonta kyllä, talousviisaaksi itsensä brändänneet puolueet eivät ole ymmärtäneet markkinoinnin peruskursseilla opetettuja kysynnän ja tarjonnan lakeja. Mikäli alalle ei ole vetovoimaa työolojen takia, tulisi palkkauksen nousta ja vastata työn vaativuutta sekä yhteiskunnallista tärkeyttä. Myös työaikoja voisi tarkistaa ja esimerkiksi harkita tarvittaessa kuuden tunnin päiviä. Omasta mielestäni palkkoja voidaan nostaa jo nykyisille hoitajille, koska vaativa työ vaatii korkeamman palkan.

Mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon käytettävää osuutta terveydenhoidon menoista on kasvatettava.

Mielenterveyspuoleen panostaminen vähentää tarvetta muun terveydenhoidon kustannuksille sekä valtion ja kuntien menoille esimerkiksi eri etuuksien muodossa. Mielenterveys tulisi nähdä osana yksilön kokonaisvaltaista terveyttä. Nykyään panostukset ovat riittämättömiä ja niiden osuuden tulisi kasvaa. Se ei saa kuitenkaan tarkoittaa leikkauksia muista terveyspalveluista, koska silloin terapiatakuu ei toteudu.

Opiskelijoiden kohdalla peräti kolmannes korkeakoululaisista kärsii mielenterveyden vaivoista. Luku on kestämätön ja vaatii tekoja. Opiskelijoille tulee samalla tavalla tarjota pääsy nopeaan ja edulliseen hoitoon. Lisää tästä blogistani.

Mielenterveys linkittyy myös monella tavalla sosiaalipolitiikkaan ja siksi mielenterveydestä tulee pitää kokonaisvaltaisesti huolta. Mielenterveys ei ole pelkkää terapiaa.

Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, vaikka se lisäisi kustannuksia

Matalan kynnyksen palveluilla saadaan hoitoon pääsy tapahtumaan nopeammin ja sitä kautta ehkäistään tulevaisuuden vaivojen kalliimpi hoito erikoissairaanhoidossa. Jos lähimmälle asemalle on yksilön mielestä liian pitkä matka, terveyspalvelujen käyttö vähenee ja hoito tulee kalliiksi. Syrjäseudulla kustannukset eivät saa olla syy siihen, että ihmisille ei tarjota terveyspalveluita. Etenkin pienituloisille matka toiseen kuntaan voi olla kuukausibudjetin osalta musertava isku. Hoidon lykkääminen pitkän välimatkan takia tulee hemmetisti kalliimmaksi, kuin palvelujen tarjoaminen pienemmilläkin paikkakunnilla.

Sosiaalitoimen sijaitseminen omalla kunnalla auttaa myös matalan kynnyksen avun tarjoamista ja edesauttaa asiakassuhteita sosiaalitoimen apua tarvitsevien ihmisten kanssa. Tällä tavalla asiakkaat ja ammattilaiset tuntevat toisensa paremmin ja apua on helpompi kohdistaa, minkä lisäksi se voi auttaa myös lyhentämään asiakassuhteen kestoa. Tämän toteuttamiseksi vaaditaan joka tapauksessa lisää resursseja, eli oikeistoa äänestämällä näitä asioita ei saada edistettyä.

Ympärivuorokautista päivystystä ei saa tulevaisuudessa ajaa alas Valkeakoskella säästöjen saamiseksi

Valitettavasti kaikilla ei taida olla paria autoa tai laittaa 500 euroa kuussa säästöön pitkiä matkoja varten. Valkeakosken alueella on tärkeää saada ympärivuorokautista palvelua päivystyksen muodossa, sillä kaikilla ei ole varaa tai mahdollisuuksia matkustaa kauemmas hakemaan apua pienempään akuuttiin hätään. Tämä taas lisää jälleen hoitojonoa ja hoidon kustannuksia tulevaisuudessa. Valkeakosken päivystyksen rooli on tärkeä myös ympäryskunnille, sillä Valkeakoskelle on lyhyempi matka pienemmistä kunnista, kuten Lempäälästä, kuin vaikkapa Tampereelle. Tämän päivystyksen säilyttäminen vastaavasti ehkäisee jo valmiiksi ruuhkautuneen Taysin Acutan hoitojonoja.

Alle 25-vuotiaille pitäisi tarjota maksuton ehkäisy

Alle 25-vuotiaille tarjottava maksuton ehkäisy sekä seksuaalikasvatus vähentävät seksitautien määrää ja ehkäisevät turhia abortteja, mikä taas ehkäisee nuorten henkistä kuormaa. Maksuttomuus tasaa myös ikävaiheesta johtuvia tuloeroja ja edistää nuorten seksuaaliterveyttä.

Seksuaali- ja ihmissuhdeneuvontaa pitäisi saada matalalla kynnyksellä sekä kunnan että yksityisten toimijoiden kautta veloituksetta.

Lue lisää: Tästä syystä tarvitsemme maksuttoman ehkäisyn Pirkanmaalle!

Vanhusten kotihoitoon pitäisi tuoda enemmän sähköisiä palveluita kuten videopuheluja ja älylaitteita.

Sähköisillä palveluilla voidaan tarvittaessa tukea niiden vanhusten elämistä, joiden elämää aidosti auttaa sähköisten palveluiden lisääminen. Näissä on kuitenkin vaarana se, että vanhusten tarpeita ja ihmiskohtaamisia korvataan etäyhteyksillä ja muilla, mikä taas ei auta kotihoitoa saavien henkistä jaksamista.

Kaikki paloasemat on säilytettävä.

Lähtökohtaisesti jokaisella Pirkanmaan alueella tulisi olla paloasemia sellaisilla etäisyyksillä, että pelastustoimella on aidosti mahdollisuus toimia nopeasti ja tehokkaasti onnettomuuksien sattuessa. Paloasemien uudistustarve voi kuitenkin johtaa siihen, että heikossa kunnossa olevia asemia joudutaan uudelleensijoittamaan.

Miten hyvinvointialueiden palveluiden rahoitus järjestetään?

Palveluiden rahoitus järjestetään parhaiten siten, että hoitojonoja puretaan ja palveluita on saatavilla nopeasti. Lue lisää blogistani!

Vanhukset ansaitsevat inhimillistä hoitoa ja palveluita lähellä

Vanhusten kohdalla panostuksia pitäisi laittaa enemmän kotihoidon suuntaan, kuitenkin jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Tämä vaatii lisää resursseja, sillä tällä hetkellä kotihoidossa ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi henkilökuntaa siihen, että jokaisen vanhuksen tilannetta voitaisiin hoitaa asiakasystävällisesti. Oikeistoa äänestämällä loputkin kädet viedään valitettavasti alalta pois.

Hoitokotien osalta on tärkeää, että vanhuksen kunto sitä vaatii ja hoitokotiin päätyminen ei saa johtua säästötarpeista. Hoidossa tulee myös lisätä resursseja, koska jokaisella on oikeus inhimilliseen elämään. Lisäksi palvelut tulee saada omassa kotikunnassa ja lähellä omia läheisiä, jotta laitoksessa ei joutuisi olemaan jatkuvasti yksin.