Mitä on uusliberalismi – ja miksi se on haitallista suomalaisille?

You are currently viewing Mitä on uusliberalismi – ja miksi se on haitallista suomalaisille?
Uusliberalismi on talouspoliittinen aate, joka uskoo yksilön vastuuseen ja valtion pieneen rooliin. Valitettavasti tämä ajattelu johtaa yhä useamman köyhtymiseen.

Kokoomuksen ajama uusliberalismi aiheuttaa köyhyyttä ja levottomuutta – siksi sitä ei saa päästää vallalle Suomessa. Mitä uusliberalismi on ja miksi se on haitallinen valtaosalle suomalaisista?

Uusliberalismi on uinut Suomeen vuosien saatossa hiljaa hiipien. On tärkeää tunnistaa  uusliberalismin haitalliset vaikutukset köyhille ihmisille sekä työntekijöille. Aate kurittaa kovaa kaikkein pienituloisimpia ja kaataa mennessään hyvinvointivaltion.

Uusliberalismi on talouspoliittinen ideologia, joka korostaa markkinoiden vapautta ja valtion roolin supistamista taloudessa. Sen kannattajat väittävät sen edistävän talouskasvua ja tehokkuutta. Todellisuudessa näytöt ovat kiistanalaiset ja talouskasvu on jäänyt perinteisesti noin 2 %:iin. Ei ole sattumaa, että Kokoomuksen johdolla näin on usein ollut Suomessakin.

Mainos

Lue myös5 merkittävää syytä, miksi leikkauspolitiikka ei ole talousviisasta

Uusliberalismi lisää köyhyyttä ja osattomuutta

Köyhille ihmisille uusliberalismin seuraukset voivat olla raskaita. Ensinnäkin, sen tavoite pienentää valtion roolia voi johtaa julkisten palveluiden heikentymiseen, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tämä tekee näistä palveluista vähemmän saavutettavia niille, jotka tarvitsevat niitä eniten. Ehkä oletkin jo kiinnittänyt huomiota, millaisessa kriisissä sote on. Tai kuinka isoja luokkakoot ovat. Kiitä Kokoomusta.

Lue myösSosiaaliturvan leikkaukset johtavat talouskasvun hidastumiseen ja vähentävät turvallisuutta

Toiseksi, uusliberalismi korostaa kilpailua ja voiton tavoittelua markkinoilla. Tämä voi johtaa yritysten pyrkimykseen maksimoida voitot muiden tarpeiden kustannuksella, kuten työntekijöiden oikeuksien ja hyvinvoinnin. Köyhille tämä voi tarkoittaa matalapalkkaisia töitä, epävarmoja työsuhteita ja heikkoja sosiaalisia turvaverkkoja. Näitä on muuten kaikkia luvassa tulevassa hallitusohjelmassa.

Lisäksi uusliberalistinen politiikka johtaa kasvavaan tuloerojen kuiluun yhteiskunnassa. Rikkaiden vaurastuessa entisestään, köyhät voivat jäädä entistä kauemmas taloudellisen hyvinvoinnin keskuksesta. Tämä voi lisätä eriarvoisuutta ja heikentää yhteiskunnan koheesiota. Uusi hallitusohjelma onkin kasvattamassa tuloeroja monella eri toimenpiteellä.

Lue myös: Orpon hallituksen leikkaukset työttömyysturvasta ja asumistuesta voivat leikata tuloja jopa yli viidenneksen

Meidän on kriittisesti tarkasteltava talouspolitiikan vaikutuksia ja varmistettava, että se palvelee kaikkia kansalaisia. Pidetään huolta siitä, että talouskasvu tulee kaikkien hyväksi eikä vain harvojen etuoikeudeksi. Oikeudenmukaisen yhteiskunnan tuleekin olla kaiken politiikan lähtökohta – ei harvojen aseman parantaminen.

Tilaa ilmoitus uusista julkaisuista sähköpostiisi!

Liittymällä sähköpostilistalle hyväksyt sen, että voimme lähettää sinulle ilmoituksia uusista blogeista ja muita viestejä. Lue lisää tietosuojaselosteesta.

Santeri Kärki

Politiikan tutkimuksen ja historian asiantuntija. Kirjailija, ongelmanratkaisija, humanisti ja generalisti.

Anna panoksesi keskusteluun!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.