Näin parantaisin opiskelijoiden tilannetta Tampereella

Koronavuosi on ollut haasteellinen monille meistä opiskelijoista. Sosiaalinen kanssakäyminen on vähentynyt huomattavasti, opetus on ollut usein etänä ja ryhmäytyminen on jäänyt vähemmälle. Samalla opiskelijat ovat kuitenkin tulojen suhteen paljon heikommassa tilanteessa kuin yksikään muu ihmisryhmä Suomessa.

Lopullinen ratkaisu opiskelijoiden tilanteeseen olisi valtakunnallinen perustulo, joka mahdollistaisi opinnot tilanteesta riippumatta ja antaisi mahdollisuuden työskennellä opintojen ohella. Ennen sitä meidän täytyy katsoa ratkaisuja muualta.

Mielenterveystilanne on räjähtänyt käsiin sekä Tampereella että muualla Suomessa, aiheuttaen mielenterveyskriisin. Korkeakouluopiskelijoilla tilanne on ikävä, sillä jonot YTHS:lle terapiaan ovat valtavan pitkät ja psykologillekin jonot ovat yli vuoden. Tämä ei ole millään tapaa reilu tilanne ja aiemmin saatu viiden miljoonan lisärahoitus ei ole missään nimessä riittävä kompensoimaan opiskelijaterveydenhuollon toimintaa. Opiskelijoiden tulisi saada samat palvelut kuin muidenkin ryhmien ja tämän takaamiseksi tulisikin Tampereella toteuttaa terapiatakuu. Jos apua ei saa YTHS:n kautta, niin sitten ohjataan kaupungille. Terapian tulisi alkaa sujuvasti mahdollisimman pian, mieluiten viikon sisään ensikontaktista, mutta viimeistään kuukaudessa.

Lue myös: Tampereen mielenterveyskriisi ratkeaa resursseilla, ei leikkaamalla

Sekä ammattikoulujen, lukioiden että korkeakoulujen kohdalla ongelmana on psykologien puutteen lisäksi ollut matalan kynnyksen palveluiden puute. Näihin pitääkin panostaa enemmän, jotta kaikki opiskelijat voivat saada keskusteluapua ja/tai lyhytterapiaa heti, kun ensimerkit ongelmista nostavat päätään. Tampereen yliopiston #Parvi-ajattelu on hyvä alku, mutta se ei riitä.  Toimia pitää tehdä enemmän, maksoi mitä maksoi – syrjäytymisen ja opinnoista putoamisen hinta on joka tapauksessa kalliimpaa, kuin riittävät tukitoimet.

Opiskelijoiden muuta tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi tarjoamalla opetustiloja oppilaiden vapaa-ajan käyttöön. Musiikkiluokat, kuvataideluokat ja liikuntasalit tulisi saada opiskelijoiden käyttöön vapaa-aikana ilman erillisiä maksuja, kuitenkin niin, että jokaisella on aito mahdollisuus näitä tiloja käyttää. Opiskelijoiden tulee saada lisäalennuksia kaupungin erilaisista palveluista ja esimerkiksi hammashoitoa voitaisiin tarjota samalla hinnalla, kuin YTHS tarjoaa. Julkisen liikenteen hintoja tulee laskea ja erilaisia opiskelijoille tarkoitettuja pyöriä tulee tarjota enemmän vapaa-ajankin käyttöön. Tampereen tulee varmistaa myös yhdessä opiskelija-asuntosäätiöiden kanssa, että jokaisella opiskelijalla on aidosti mahdollisuus asua halvoissa asunnoissa.

Lue myös: Teemat

Tampereen tulee siirtyä raiteille

Tulevissa kuntavaaleissa päätetään monista ihmisten arkielämään merkittävästi vaikuttavista asioista. Yksi niistä on ilmastonmuutoksen torjunta ja liikkuminen kaupungissa.

Uusien ohituskaistojen tai väylien rakentamisen sijaan Tampereen tulisi tiivistää kaupunkiliikkumista lisäämällä raiteiden määrää. Vihreät on esittänyt esimerkiksi lähijunien käyttöönottoa Tampereella jo hyvinkin pikaisella aikataululla. Lähijunaliikenteen avulla matka muun muassa Tesomalta tai Peltolammilta keskustaan voisi lyhentyä huomattavasti ja tarve omalle autolle vähenee. Myös työmatkaliikenne keskustasta eri puolille kaupunkia helpottuu. Nykyäänhän yksi suuri este monille oman auton käyttämisestä luopumiselle on se, että matka toiselle puolelle kaupunkia voi julkisilla kestää jopa tunnin, joten Tampereen ”tiivistäminen” lähijunilla ja useilla eri seisakkeilla olisi toimiva ja luontainen ratkaisu.

Käyttöön voisi ottaa jo aiemmin käytössä olleita mutta sittemmin poistettuja seisakkeita, minkä lisäksi uusien pysäkkien rakentaminen tulee ottaa harkintaan esimerkiksi Multisillalle. Lisäksi kaupungin tulee huolehtia toimivista vaihtoyhteyksistä ja jatkokuljetuksista, minkä lisäksi esimerkiksi kaupunkipyörien tarjoaminen eri pysäkeille voisi helpottaa ja nopeuttaa liikkumista lopulliseen kohteeseen.

Lisäksi meille on tulossa ratikka, joka aloittaa liikennöinnin jo vuonna 2021. Ratikan kakkosvaihe tulee ulottumaan Lentävänniemeen, mutta sen lisäksi tulee suunnitella jo ratikkaverkoston ulottamista koskemaan jokaista tai ainakin suurinta osaa kaupunginosista. Hyvän projektin jatkaminen edesauttaa julkisen liikenteen toimivuutta ja vähentää päästöjä, jotta kaupunki pääsee tavoitteeseensa hiilineutraaliudesta.

Näiden ohella toki täytyy muistaa toimivat pyöräily- ja kävelyreitit, johon tulee kaupunkisuunnittelussa kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Lue myös: Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kaikkia

Lisää kuntavaaliteemoja voit lukea tältä sivulta!

Tampereen mielenterveyskriisi ratkeaa resursseilla, ei leikkaamalla

Tampereella ja koko Suomessa on käsillä akuutti mielenterveyskriisi, joka vaatii välitöntä puuttumista. 

Mielenterveysongelmat maksavat Suomelle yli 11 miljardia (!!) euroa vuodessa. Nämä kulut syntyvät pääosin siitä, että ihmiset joutuvat työkyvyttömiksi, syrjäytyvät ja hoidattamaan ongelmiaan pitkään kestävän terapian sekä erilaisten tukevien palveluiden kautta. Jokainen syrjäytynyt ihminen on tragedia ja tämä meininki ei voi jatkua. 

Jotkut puolueet esittävät koronan jälkeen leikkauslistoja, mutta leikkaukset kuuluvat lääkäreille, ei politiikkaan. Poliitikkojen tehtävän on tarjota resursseja parempien ja nopeampien palveluiden toteuttamiseksi.

Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö luo säästöjä ja parantaa hyvinvointia

Miten mielenterveyskriisi sitten ratkaistaan? 

Ensinnäkin, Tampereella on otettava käyttöön walk-in-klinikat terapiapalveluihin. Jos jonkun ihmisen tekee mieli mennä puhumaan vaikka omasta ahdistuksesta, masennuksesta tai muusta vastaavasta vaivasta, tulisi hänen voida mennä hoitajan tai lääkärin vastaanotolle samalla lailla, kuin ihmisen, joka on hakemassa sairaslomaa kuumeen takia. Tällä tavalla yksilö tulee kuulluksi heti ja hoitoprosessi voi alkaa. 

Lisäksi meidän tulee ottaa käyttöön lyhytterapiapalvelut. Kaikkien ongelmat eivät vaadi pitkäaikaista hoitoa ja lyhytterapia on oiva tapa hoitaa ongelmia jo ennen niiden syventymistä. Nykyään mielenterveysongelmiin apua saadakseen tulee käydä kolmen kuukauden ajan keskusteluita lääkärin kanssa ja saatava psykologin lausunto, ennen kuin voi hakea Kelalta tukea terapiaan. Prosessi on liian monimutkainen ja sitä tulee sujuvoittaa. Terapia on voitava aloittaa viikon sisään ensikontaktista.

Yksi aliarvostettu osasto on päihdehoito. Päihdehoidon palveluihin tulee lisätä mahdollisuus myös keskustella ongelmista ammattilaisen kanssa. Nykyään hoitokeinoja pyritään yksilöimään tilanteen mukaan, mutta turhan usein keskusteluapua ei ole saatavilla vertaistukiryhmien ohella. Panostamalla päihteiden käytön syihin ihmiset voidaan saada helpommin irti päihteistä.  Moniammatillista hoitoa tulee lisätä.

Kaikki tämä summautuu siihen, että terapiatakuu pitää toteuttaa. Jokaisen on päästävä terapiaan viimeistään kuukauden sisällä ensikontaktista, optimitilanteessa terapia voitaisiin aloittaa jo viikon sisään. Tämä vaatii lisää terapeutteja, mutta tulee maksamaan itsensä takaisin moninkertaisena säästyneiden kulujen takia. Myös opiskelijat tulee saada nopean avun piiriin – vuoden odotusaika on liian pitkä. 

Tässä tämän päivän mietteet. Voit kertoa kommenteissa, mitä muita asioita juuri Sinä kaipaisit!

Lue myös: Lyhytterapiapalveluita tulee lisätä ja hoitoonpääsyä on nopeutettava

Tiedote: Santeri Kärki julkaisi esikoisteoksensa ”Jalkapallon vaiettu matka valtalajiksi”

Julkaisuvapaa heti


Santeri Kärki on julkaissut uuden kirjan, joka ilmestyi juuri huhtikuun lopussa. Kirjan nimi on ”Jalkapallon vaiettu matka valtalajiksi”.

Kirja on Kärjelle, 28, ensimmäinen julkaistu tietokirja, mutta ei omien sanojensa mukaan viimeinen teos, joka julkaistaan.


Inspiraatiota kirjan tekemiseen toi korona ja kuntavaalien siirtäminen.


”Kuntavaalien siirtäminen jätti hetkeksi aikaa pienen tyhjiön. Samalla, kun kurssit yliopistosta valmistumista varten oli tehty ja papereita odoteltiin, ei energiaa oikein ollut hetkeen tehdä vaalivalmisteluja.”


”Tauon aikana kuitenkin löysin vanhan historian kanditutkielmani jalkapallon globalisaatiosta. Innostuin sen luettuani tutkimaan aihetta lisää ja yhtäkkiä kasassa olikin useita kymmeniä sivuja ja lisää ideoita tuli jatkuvasti.”


”Tätä kautta syntyi lopulta kirja, jossa tarkastellaan jalkapallon vaiettua matkaa valtalajiksi. Politiikka kuuluu olennaisesti jalkapalloon ja se todistetaan tässä kirjassa monella eri vuosikymmenellä.”


Lisäksi kirjassa pohditaan jalkapallon kehitystä globaaliksi valtalajiksi sekä jalkapallon tulevia haasteita esimerkiksi koronapandemian jälkeisenä aikana.


Santeri Kärki on myös ehdolla vuoden 2021 kuntavaaleissa Tampereella Vihreiden listalla. Teemat voit katsoa täältä!


Kirja on saatavissa muun muassa näistä paikoista:

Books on Demand

Suomalainen kirjakauppa

Adlibris

CDON

Tampereen kaupungin tulee tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Maksuttomalla ehkäisyllä on monia hyviä puolia. Tilastojen mukaan suurin osa alle 25-vuotiaita käyttää ehkäisyä ja etenkin kondomi on hyvin yleinen metodi. Esimerkiksi lukiolaisista ja ammattikoululaisista vain noin joka kymmenes oli käyttämättä ehkäisyä elämänsä aikana.

Silti maksuton ehkäisy on toimiva tie esimerkiksi siksi, että ehkäisyn ostaminen voi olla nuoren taloudelle kova paikka. Opiskelijoiden tulot ovat jo nyt aivan liian pienet ja talous tiukoilla, joten ehkäisypillerien tai kondomin osto voi romuttaa nuoren taloutta merkittävällä tavalla kuukaudessa, jolloin ehkäisyn käyttäminen voi jäädä vähemmälle.

Toiseksi maksuton ehkäisy vähentää aborttien määrää merkittävästi. Käyttämällä ehkäisyä epätoivottuja raskauksia syntyy vähemmän ja niiden hoitamiseen ei jouduta käyttämään rahaa yhtä paljoa, mitä ilmainen ehkäisy tulisi maksamaan. Lisäksi aborttien vähenemisen kannalta olennaista on se, että abortin tehnyt yksilö ei joudu vaikeuksiin esimerkiksi henkisesti, kun aborttia ei edes tarvitse tehdä.

Kolmas puoli on luonnollisesti seksitautien väheneminen. Jos ehkäisyä ja ehkäisyneuvontaa on aina saatavilla sekä testaaminen on tehty helpoksi ja stigmattomaksi, seksitautien riski laskee huomattavasti. Viimeisten vuosien aikana esimerkiksi klamydiatartuntojen määrä nuorilla on kasvanut selvästi ja panostamalla ehkäisyyn näiden määrää voidaan vähentää. Pahimmillaanhan klamydia voi olla oireeton ja aiheuttaa lapsettomuutta, mikä voi vaikuttaa yksilön elämään erittäin valtavalla tasolla.

Nuoret ovat usein myös pienempituloisia ja juuri edellä mainituilla opiskelijoilla ehkäisy voi olla isokin kuluerä. Kaikki eivät opiskele, mutta moni on nyky-yhteiskunnan murroksen takia sirpaleisesti pätkä- tai osa-aikatöissä, joissa toimeentulo ei ole varmaa. Tämänkin takia ilmainen ehkäisy on tarpeellinen.

Lue myös: Tampereen kaupungin tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon mielenterveysvaikutukset

Tue kampanjaani! Jo 5 euron lahjoituksella teemme ihmeitä paremman Tampereen puolesta. Tue kampanjaani!

Ympäristö ja talouskasvu eivät ole ristiriidassa keskenään

Monesti etenkin sosiaalisen median keskusteluissa ihmiset ajattelevat erittäin mustavalkoisesti. Esimerkiksi ympäristönsuojelu tai ilmastonmuutoksen torjunta nähdään isona uhkana talouskasvulle, sillä luonnonsuojelu estää esimerkiksi rakentamisen.

Näinhän tämä asia ei ole.

Ympäristönsuojeluun olennaisesti liittyy luontokato. Yhä useampi eliö ja laji on vaarassa kadota tai on jo kadonnut ihmisen tekemän toiminnan takia. Näitä lajeja ei saa koskaan takaisin ja mitä enemmän lajeja katoaa, sitä enemmän ekosysteemi voi järkkyä. Kyseessä on vähän sama tilanne, kuin jos jatkuvasti jatketaan leikkauksia – jossain kohtaa hyvinvointivaltio ei enää toimi ja se romahtaa. Näin voi käydä myös luonnon suhteen ja esimerkiksi maailmalla ampiaisten katoaminen on aiheuttanut monelle maanviljelyyn perustuvalle toimijalle suuria ongelmia.

Ympäristöllä on myös visuaalista ja mentaalista arvoa. Luonto keskellä kaupunkia parantaa tutkimusten mukaan asukkaiden mielialaa ja vahvistaa jaksamista ja työkykyä. Jos kaikki luonto ajetaan alas ja jäljelle jää esimerkiksi puistojen sijaan vain tornitaloja, ihmisillä ei ole paikkaa paeta helposti kaupungin melusta. Tämä vaikuttaa psyykeeseen ja voi taas johtaa sairauspoissaoloihin, kuntoutukseen ja muuhun toimintaan, joka vastaavasti maksaa sekä kaupungille että yrittäjille.

Ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta tarjoavat vastoin monien ennakkoluuloja jopa parempia mahdollisuuksia talouskasvulle. Esimerkiksi uusien energiamuotojen tukeminen, infran parantaminen vähäpäästöiseksi sekä uudisrakentaminen luovat työpaikkoja ja tuovat säästöjä pienempien päästöjen sekä energiankulutuksen kautta, eli investoinnit maksavat itsensä vuosien saatossa nopeastikin takaisin pienemmän sähkölaskun kautta. Lisäksi näiden huolto ja ylläpito luovat työpaikkoja ja uusien vielä parempien innovaatioiden kehittely auttaa kasvussa, kunhan näitä tutkimuksia ja innovointeja tuetaan.

Maailmalla esimerkiksi vihreä energia ja vihreät innovaatiot sekä näihin liittyvät alat kasvattavat markkinaosuuttaan vauhdilla ja ympäristöä tuhoavat yritykset ovat vaikeuksissa. Tampereen tulee olla edelläkävijä ja arvostaa omaa uniikkia ympäristöä ja lähiluontoa. Ympäristön kannalta esimerkiksi kierrätystä voidaan tehostaa vielä valtavasti. Tampereen kaupunki voisi tarjota pienituloisille mahdollisuuden kierrättää isoja huonekaluja halvemmalla ja lisäksi erilaiset kiertotalouden muodot voivat synnyttää Suomessa valtavasti työpaikkoja. Yhtenä nostona ja kehuna voin nostaa yrityksen nimeltä Swappie, joka entisöi käytettyjä puhelimia ja myy niitä kohtuu halvalla eteenpäin. Näin vältytään uusien raaka-aineiden laajamittaiselta käytöltä.

Ympäristö ja talouskasvu eivät siis ole ristiriidassa keskenään, vaan ne voivat yhdessä luoda jotain vielä parempaa, kuin vanhalla jatkuvalla sesonkeihin perustuvalla kestämättömällä kasvulla.

Lue myös: Ilmastonmuutosta torjutaan parhaiten valistuksella ja poliittisella ohjauksella

Tasa-arvon eteen on vielä paljon tehtävää

Tänään vietetään Minna Canthin päivää ja tasa-arvon päivää. Tasa-arvon päivä on kirjailija Minna Canthin syntymäpäivä. Canth oli aikaansa edellä ja edisti naisten asemaa jo 1800-luvulla tekemällä töitä muun muassa naisten koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Suomessa on globaalilla tasolla hyvä tilanne tasa-arvon suhteen, mutta tasa-arvo ei ole missään mielessä valmis. Esimerkiksi naispoliitikot kokevat erittäin paljon vihapuhetta ja misogyniaa omassa arjessaan. Myös julkisuudessa jotkut miespuoliset henkilöt kutsuvat naisia alentavasti ja esimerkiksi pääministerin toimien kritisoimisen sijaan moni ottaa kohteeksi ulkonäön, sukupuolen tai kaupan kassan kokemuksen. Tytöttely on myös valitettavan yleistä.

Muita suuria tasa-arvon ongelmia ovat mm.

– Naisen euro on vain 84 senttiä ja naiset ovat aliedustettuja johtotehtävissä.

– Poikien lukutaito on selvästi tyttöjä heikompi ja miehet ovat yliedustettuina itsemurha- ja päihdetilastoissa.

– Epätasa-arvoinen varusmiespalvelus, joka rikkoo räikeästi YK:n ihmisoikeuksien julistusta.

Lue myös: Asepalveluksen epätasa-arvoisuus on räikeä epäkohta yhteiskunnassa

– Naisten kokema turvattomuus (”#Textmewhenyougothome”) ja sen vähättely esimerkiksi NotAllMen-kampanjalla.

– Mielenterveys- ja päihdehoitojen nopea saatavuus on kiinni varallisuudesta ja työpaikasta, sillä Kelan tukemaan terapiaan joutuu odottamaan kuukausia. Stigma on myös vahva ja voi johtaa kiusaamiseen tai syrjintään.

Lue myös: Tampereen kaupungin tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon mielenterveysvaikutukset

– Suomessa esiintyy edelleen sukupuolisyrjintää työnhaussa, vaikka se on vähentynyt hieman. Työnhaussa tulisikin ottaa käyttöön valtakunnallisesti anonyymi rekrytointi.

– Vammaisiin kohdistuu paljon syrjintää puheissa, palveluissa ja työnhaussa, minkä lisäksi heidän ihmisoikeuksiaan on rajoitettu eri osa-alueilla ilman pätevää syytä

Tässä on vain osa tasa-arvoon liittyvistä ongelmista, joiden saralla on tehtävää. Tasa-arvon päivä on hyvä hetki muistuttaa, mitä kaikkea vielä voidaan tehdä asioiden eteen. Näitä asioita voidaan korjata kuitenkin vuoden jokaisena päivänä.

Rasismia torjutaan asennemuutoksilla

Rasismilla tarkoitetaan toimintaa, jolla ihmisryhmät asetetaan eriarvoiseen asemaan syntyperän tai etnisen taustan takia. Rasismin avulla harjoitetaan syrjintää ja ylläpidetään rakenteita, joilla pyritään oikeuttamaan toisten ihmisten paremmuutta verrattuna muihin. Rasismia esiintyy ihmisten puheissa, kulttuurissa ja monissa tiedostetuissa sekä tiedostamattomissa toimintatavoissa.

Rasismi on kuitenkin täysin ennakkoluuloihin ja tiedostamattomuuteen sekä tietämättömyyteen perustuvaa. Ihmisoikeudet ovat universaalit ja esimerkiksi juuri ihonväri ei tee kenestäkään parempaa tai huonompaa ihmistä. Moni naamioi rasismin puheissaan joksikin muuksi toiminnaksi, vaikka se on juuri rasismia. Ei ole olemassa roturealismia tai maahanmuuttokriittisyyttä. Ne, jotka näin sanovat, eivät ymmärrä yhteiskunnan rakenteita tai halua ymmärtää jakamatonta ihmisarvoa, vaan he haluavat alentaa muita naamioimalla rasisminsa kaunopuheiksi. Näiden ihmisten puheet ruokkivat rasistisia stereotypioita ja aiheuttavat ihmisoikeusloukkauksia sekä ylläpitävät syrjintää.

Lue myös Vaalikoneisiin valehteleminen nakertaa demokratian uskottavuutta

Rasismia voi torjua monella tavalla. Omista ennakkoluuloistaan voi pyrkiä eroon esimerkiksi tutustumalla aiheeseen monipuolisesti esimerkiksi tutkitun tiedon avulla. Samalla tietty lähdekriittisyys täytyy muistaa – jos somessa esimerkiksi joku jakaa julkaisua maahanmuuttajan tekemästä rikoksesta ilman asianmukaista lähdettä, se on todennäköisesti valeuutinen. Samoin jos jossain uutisessa kerrotaan tuomiosta maahanmuuttajaa kohtaan, se ei tarkoita sitä, että kaikki rikokset ovat heidän tekemiään – jos asenteessa on vikaa, tällaiset uutiset tukevat omaa vahvistusharhaa. Rasismia ei kannata siis tukea jakamalla tai edes lukemalla tämän kaltaisia julkaisuja. Rasismista voi sanoutua irti myös esimerkiksi olemalla äänestämättä rasistisia puolueita, kuten Perussuomalaisia.

Rasismia esiintyy kaikkialla, mutta tällä viikolla on hyvä pohtia omia ennakkoluuloja ja ottaa tiukka asenne rasismia kohtaan. Sanotaan yhdessä ei rasismille.

Rasisminvastainen viikko on käynnissä 15-21.3.2021.

Katso myös kuntavaaliteemat!

Tampereen kaupungin tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon mielenterveysvaikutukset

Mielenterveysongelmat ovat Suomessa lisääntyneet huomattavasti korona-aikaan ja käsillä on akuutti mielenterveyskriisi. Tampereella tilanne on katastrofaalinen.

Tampereen kuntavaaleissa voidaan ratkaista mielenterveyspalveluiden ongelmat. Videolla Santeri Kärki kertoo omia näkemyksiään.

Ongelmista puhuminen on myös lisääntynyt julkisuudessa ja nykyään voidaankin huomata, että mielenterveysongelmat koskettavat lähes kaikkia joko suoraan tai välillisesti läheisen kautta.

Huono-osaisuus, syrjäytyminen, opiskelu, pätkätyöt, muutokset elämässä tai jokin muu vastaava syy voivat laukaista mielenterveysongelmia kenessä tahansa. Mielenterveysongelmat eivät katso tulotasoa, mutta yleisimmin ne iskevät ihmisille, joiden arki on haastavampaa. Samalla niiden hoitaminen on hyvin eriarvoisella tasolla, sillä pienempituloiset voivat joutua odottamaan terapiaa muutamista kuukausista jopa vuoteen.

Haastavaksi arjen on tehnyt monelle se, että Tampereen kaupunki on jatkuvasti leikannut euron sieltä, euron täältä. Tämän takia vaadin, että Tampereen kaupunkistrategiaan kirjataan se, että jokaisen valtuustossa tehdyn päätöksen pohjalla tulee olla vaikutusarvio mielenterveydelle.

Kaikki päätökset voivat vaikuttaa mieleen. Esimerkiksi:

🌲Lähipuiston kaataminen voi olla monille iso isku, kun siellä on vietetty paljon vapaa-aikaa ja rentouduttu. Osa arjen luksusta on poissa.

🏥Terveyskeskusmaksujen nosto voi johtaa siihen, että joku kokee turhaksi mennä lääkäriin, kun varat eivät riitä.

💻Koulun siirtäminen pois läheltä kotia voi vaikuttaa negatiivisesti sekä nuoren että aikuisen jaksamiseen.

⚽Liikuntamaksujen nosto kaupungin tiloissa voi viedä useammalta perheeltä harrastuksen ja nuorelta yhden osan identiteettiä, mikä voi aiheuttaa valtavia myllerryksiä mielessä.

Kaikki erilaiset kaupungin päätökset voivat aiheuttaa tai syventää mielenterveysongelmia. Päätöksenteossa mielenterveysvaikutukset tulee ottaa huomioon ennen päätösten läpiviemistä. Samalla pitää toki lisätä panostusta ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön, jotta ongelmat eivät ehdi syventyä ja jotta ne eivät maksa enemmän yhteiskunnalle tai yksilölle itselleen.

Leikkausten aika on ohi. Muutosten aika on nyt.

Lue myös: Lyhytterapiapalveluita tulee lisätä ja hoitoonpääsyä on nopeutettava

P.s Jos tilanteesi on akuutti, apua voi saada joko 112 tai Mieli RY:n tukipalveluista!

Maahanmuuttokeskustelusta unohtuu helposti lait, sopimukset ja järki

Maahanmuutto on keskustelun aiheena yleensä sosiaalisessa mediassa erittäin arka ja aiheuttaa hyvin kärjistettyjä, yksinkertaistettuja ja näköalattomia mielipiteitä. Maahanmuutto on kuitenkin yhtä kompleksinen aihe kuin vaikkapa mielenterveys, eikä sen mahdollisesti aiheuttamia ongelmia ratkota yksinkertaisilla vaihtoehdoilla, kuten sulkemalla rajat.

Lue myös: Mustavalkoinen politikointi ei palvele ketään

Ensinnäkin maahanmuuttokeskustelussa menee todella usein terminologia sekaisin, sillä maahanmuuttajat ja pakolaiset sotketaan keskenään autuaasti. Maahanmuuttoa on monenlaista, sisältäen muun muassa työn perässä tulevat ihmiset (joita on myös sinun suosikkiurheilujoukkueissa esimerkiksi jalkapallossa ja jääkiekossa). Pakolaiset taas ovat tulleet Suomeen sen takia, että heidän omassa kotimaassaan he joutuvat usein jonkinlaisen vainon kohteeksi esimerkiksi etnisen taustan, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen takia. Pakolaiset eivät muuta Suomeen tai muualle Eurooppaan huvin vuoksi, vaan pysyäkseen hengissä.

Lue myös: Mielenterveys ei ole pelkkiä terveyspalveluita

Moni pitää pakolaisia kohtuuttoman suurena kulueränä, samoin kuin ulkomaille annettavaa kehitysapua. Esimerkiksi vuonna 2019 maahanmuuton kustannuksiin varattiin 425 miljoonaa euroa ja kehitysyhteistyöhön budjetoitiin vuonna 2021 1245 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 % Suomen bruttokansantuotteesta. YK:n suositus on kuitenkin, että kehitysavun suuruus olisi 0,7 % vuodessa, mikä tarkoittaa sitä, että Suomen tulisi nostaa omaa maksuosuuttaan. Mittaluokkaa summille voidaan miettiä esimerkiksi mielenterveyden ongelmien aiheuttamista vuosittaisista kustannuksista, jotka ovat yli 11 miljardia vuodessa OECD:n mukaan eli reilu 5 % BKT:sta.

Keskustelussa usein maahanmuuton tai kehitysavun hinta rinnastetaan täysin absurdisti suoraan suomalaisiin. ”Saamme vähemmän tukia ja vanhukset kärsivät maahanmuuton takia” tai ”maahanmuuttajat tulevat tänne loisimaan meidän verorahoilla ja siksi suomalaiset kärsivät”. Asiahan ei yksiselitteisesti mene näin. 

Ensinnäkin, budjetti muodostuu sen hetkisen hallituksen valinnoista. Mihin panostetaan, leikataanko jostain vai otetaanko lainaa, mihin sektoreille panostetaan, investoidaanko jne. Budjetti ei ole lineaarinen viiva, jossa asia x vaikuttaa asiaan y. Hallitusten ideologiat vaikuttavat siihen, leikataanko suomalaisilta vai ei.

Tästä hyvä esimerkki on Sipilän oikeistohallitus, joka päätti tehdä isoja siirtoja työntekijöiltä työnantajille (miljardiluokkaa), leikkasi etuuksista, eläkkeistä, lääkekorvauksista, opintorahastaa, työttömyysetuuksista, veteraaneilta, lapsilta ja koulutuksesta sekä myi tuottavia valtionyhtiöitä. Tämä hallitus päätti leikata kaikilta heikossa asemassa olevilta, ei maahanmuuttajat.

Miksi maahanmuuttajien tukia ei leikata?

Moni myös ihmettelee, miksi maahanmuuttajat saavat tukia tai miksi niitä ei voida leikata. Tämän taustalla taas on Suomen laki sekä kansainväliset sopimukset – ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi etnisen taustan takia. Mikäli heiltä leikataan sosiaaliturvaa, sitä leikataan myös kantaväestöltä. Tätä ei moni keskustelija tunnu ymmärtävän. Eli leikkaus maahanmuuttajien välttämättömästä sosiaaliturvasta osuu samalla myös sinuun, tuttuihisi ja niihin vanhuksiin sekä lapsiperheisiin. Eriarvoistavaa asemaa ei voida luoda lainsäädännöllä, vaikka mikä tahansa taho sitä lupailisi. Turvapaikanhakijat toki saavat alennettuja etuuksia oleskeluluvan saamiseen asti.

Entäpä se rajojen kiinni laittaminen? Sekään ei ole mahdollista, sillä Suomea koskevat kansainväliset sopimukset, tärkeimpänä Geneven sopimus, EU:n sopimukset ja oman maan lait. Suomi ei voi itse irtautua näistä kansainvälisistä velvoitteista, vaikka vallassa olisi mikä tahansa hallituskoalitio. Suomi on ratifioinut myös YK:n ihmisoikeussopimuksen, joka takaa inhimillisen kohtelun ja jokaiselle oikeuden elämään. Näin ollen rajoja ei voida vain laittaa kiinni tietyiltä ihmisryhmiltä ja turvapaikanhakija tulee aina ottaa vastaan. 

Jos olet lukenut tähän asti, toivon, että olet jotain sisäistänyt. Monelle maahanmuuttaja tai pakolainen on vain jokin luku paperilla tai uhka. Inhimillisyys unohtuu helposti. 

Pakolainen on ihminen, joka haluaa elää ja hengittää, kuten sinäkin.

Seuraavaksi nostan esiin keskustelun kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä. Näitä on hyvin harvassa, mutta heitäkin kuitenkin on. Kaikkia ei voida palauttaa takaisin erinäisistä syistä, esimerkiksi akuutin uhan takia palautusmaassa tai siksi, että lähtömaa ei ota vastaan näitä ihmisiä. Meidän ei ole järkevää alkaa laittamaan näitä ihmisiä kaduille tai selviämään oman onnensa nojassa ilman mitään tukia, sillä se voi aiheuttaa varjoyhteiskunnan synnyn, pakottaa rikollisuuteen (kaikki haluamme edelleen elää ja ilman rahaa se on vaikeaa) tai aiheuttaa levottomuutta, turvattomuutta ja radikalisoitumista. Luomalla heille inhimilliset olot elää sen aikaa kun he ovat Suomessa, parannetaan myös jo täällä ennestään asuvien asemaa ja tilannetta.

Tärkeimmän asian jätin viimeiseksi. Rikostilastoissa maahanmuuttajat ovat hieman yliedustettuina, mutta ongelmista puhuessa moni on jättänyt valot laittamatta päälle ja toteaa syyn olevan joko kulttuuri, ihonväri tai kotimaa. Näinhän se ei ole.

Syyt esimerkiksi yliedustukseen ovat hyvin samoja, kuin miksi Suomessa syrjäytyneet, moniongelmaiset, matalammin koulutetut tai pienituloiset ovat helposti yliedustettuina. Osattomuus yhteiskunnassa, koulutuksen puute ja ne rakenteet, jotka syrjivät tiettyjä ihmisiä tai ihmisryhmiä, altistavat helpommin ihmisiä toimimaan ”moraalittomasti”. Tämä asia ei korjaannu alkamalla harrastaa etnistä syrjintää, vaan meidän pitää kansakuntana alkaa purkaa näitä syrjiviä rakenteita ja antaa kaikille tosiasiallinen mahdollisuus sosioekonomisen luokan parantamiseen. Intersektionalismi pureutuu tähän hyvin, eli jos et tiedä mitkä asiat vaikuttavat mahdollisuuksiin, tähän kannattaa tutustua.

Eli lyhyesti: ihonväri ei vaikuta todennäköisyyteen tehdä rikoksia, vaan erilaiset rakenteet, jotka syrjivät ihmisiä ja ihmisryhmiä. Valtion tehtävä on järjestää kaikille riittävä toimeentulo ja mahdollisuudet edetä elämässä.

Tässä omat pointit lyhyesti. Tätä artikkelia ei voi kommentoida tulevan törkytulvan takia. Toivon, että jokainen lukee kuitenkin tämän ajatuksella ja yrittää miettiä omaa ajatusmaailmaansa ja sitä, oletko miettinyt asioita pidemmälle vai mennyt sieltä, missä aita on matalin.

Lue myös: Rasismia torjutaan asennemuutoksilla

%d bloggaajaa tykkää tästä: