Viisi merkittävää syytä, miksi leikkauspolitiikka ei ole talousviisasta

Suomessa on trendinä ollut viimeiset vuosikymmenet ennen Marinin hallitusta enemmän tai vähemmän sopeuttaminen ja leikkauspolitiikka. Mutta miksi Suomen talous on sopeuttamisista huolimatta silti velkaantunut ja tuntuu, ettei kasvua näy ja tuomiopäivän kellot kilkattavat jatkuvasti?

Syy on se, että leikkauspolitiikka ei ole järkevää tai toimi todellisuudessa talouskasvun vauhdittajana. Syitä on useita:

1. Varallisuuden kasaantuminen pienentää verokertymää

Oikeiston fraasi ”kakkua tulee kasvattaa, ennen kuin sitä voi jakaa” tuntuu olleen ikuisuuksia käytössä, eikä kakku ole paisunut kaikille – tulo- ja varallisuuserot ovat kasvaneet 90-luvun jälkeen valtavasti ja rikkain kymmenys omistaa yli 50 % kaikesta varallisuudesta. Tämä varallisuus ei ole myöskään verotuksen piirissä (enää), joten kansantaloutta varallisuuden kerääntyminen ja pienituloisilta leikkaaminen ei auta.

2. Ostovoima heikkenee

Siinä missä varakkaimpien tulojen lisääminen ei hyödytä tulojen lisääntymisen verran kansantaloutta, pienituloisten tulojen lisääminen hyödyttää. Rikkaammat laittavat rahaa säästöön tai osakkeisiin ja niistä maksetaan veroa vasta lunastaessa, jos silloinkaan.

Menoista leikatessa osuus kohdistuu useimmiten juuri pienituloisiin. Pienituloisille lisäsatanen tai lisäkympit tarkoittaa lisää rahaa kulutukseen, eli mm. tuotteisiin ja palveluihin. Hallituksen lisättyä pienituloisten rahamäärää, on yritysten verokertymä ylittänyt kaikkien edellisten vuosien tulokset. PK-yritykset ovat yksi valtavia hyötyjiä hallituksen politiikan osalta, sillä esimerkiksi kampaamo- ja hierontapalveluita käytetään enemmän, jos niihin on ruuan ja pakollisten menojen jälkeen varaa.

3. Leikkaukset lisäävät turvattomuutta

Kun ihminen on valmiiksi vaikeassa asemassa, on hänen jokapäiväinen elämä hilujen laskemista ja selviytymistä aina seuraavaan maksupäivään asti. Ilman työtä olevilla tilanne on pidemmän päälle kestämätöntä ja voi aiheuttaa syrjäytymistä, mikä taas voi heijastua vihana yhteiskuntaa ja muita ihmisiä kohtaan. Tästä voi pahimmillaan olla myös pieni askel erilaisiin tekoihin ja esimerkiksi varastaminen voi olla ainoa keino selvitä pitkästä ahdingosta. Leikkaamalla ihmiset ajautuvat helpommin ahdinkoon, mikä lisää esimerkiksi poliisin menoja.

4. Leikkaaminen kasvattaa etuusmenoja

Sipilän hallituksen aikana aktiivimallit ja muut kaunistelivat hieman työllisyystilastoja ja vähensivät työttömyysturvan menoja. Toisaalta ihmisten on pakko syödä elääkseen, joten muiden etuuksien menot kasvoivat. Mitä pidempään ihminen on ilman ansiotuloja ja etuuksien varassa, sitä kauemmin tilastojen mukaan kestää saada ihminen verojen saajapuolelta maksupuolelle.

5. Lisääntyneet sote-kustannukset

Leikkauspolitiikka aiheuttaa pidemmät hoitojonot kunnalliselle puolelle, kun niukat resurssit eivät mahdollista nopeaa hoitoa. Mielenterveyskriisi on puhtaasti oikeiston aiheuttama ja se maksaa vuosittain 11 miljardia euroa Suomella, vaikka hoito olisi paljon halvempaa. Niukat resurssit aiheuttavat myös pidemmät erikoissairaanhoidon jonot ja pidempikestoisen hoidon sekä erikoissairaanhoidossa että mielenterveyspuolella, mikä taas lisää terveydenhuollon kuluja ja etuuspuolen menoja. Heikot resurssit sosiaalipuolella taas johtavat asiakkuuksien pidentymiseen, mikä on myös tärkeä tekijä kulujen kasvulle.

Tästä syystä Suomessa tuleekin jatkaa Marinin hallituksen linjalla: leikkaukset kuolettavat talouden, joten on parempi tarjota ihmisille eväät parempaan elämään. Menot pienenevät ja tulot kasvavat – se vasta on talousviisasta. Ja se politiikka näkyy myös juuri sinun tiliotteellasi positiivisesti.

Lue myös: Perustoimeentulotuella ei elintasosurffata

Kokoomus on tehnyt yksityistämisestä taikaseinän, jossa veronmaksajan rahoilla tehdään voitot

Lastensuojelu on valtavan tärkeä osa sosiaalihuoltoa. Valitettavasti siitä on tehty Kokoomuksen johdolla rahantekokone suuryrityksille ja sijoittajille. Tämän lystin maksavat veronmaksajat.

Nyt valta on hyvinvointialueilla luovutettu Kokoomukselle ja on mahdollista, että palveluita yksityistetään entistä enemmän. Se taas on suursijoittajille varsinainen taikaseinä, jossa rahaa tulee kuin roskaa liikevoiton ollessa jopa yli 30 prosenttia ja samalla kansalaiset joutuvat maksumiehiksi.

Maailmalla on aiemmin paljon esimerkkejä siitä, miten yksityistäminen ei oikeasti auta asiakkaita ja Suomessakin esimerkiksi lastenhoidossa sekä vanhus- ja vammaispalveluissa on kohdattu suuria ongelmia, kun voitontavoittelu on mennyt asiakkaiden hyvinvoinnin edelle.

Perinteinen kuvio sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on se, että palvelut annetaan yksityisille alkuun halvalla sopimuksella, mutta sitten kulut karkaavat 1.sopimuksen jälkeen. Kokoomus on näitä paljon ajanut ja hyvät veljet ovat olleet tienaajapuolella. Alkuun hyvä diili tulee myöhemmin kalliiksi ja irtisanominen sekä toiminnan uudelleenkäynnistys tulee vielä kalliimmaksi. Sijoitusyhtiöllä ei ole lakisääteistä velvoitetta jatkaa toimintaansa, kunnilla (ja hyvinvointialueilla) on.

Lastensuojelun osalta on hankala perustella, miten yksityistäminen muka ”luo säästöjä” tai parantaa hyvinvointia, jos vaikeamman tapauksen kustannus on palvelun ostajalle peräti 1200 euroa päivässä. Kunnat ja tulevaisuudessa hyvinvointialueet voisivat helposti tuottaa palvelut halvemmalla, lapsen hyvinvointia ajatellen.

Sijaishuollon kustannusten leikkaamiseksi ja Suomen talouden parantamiseksi nämä palvelut tulisi siirtää yksityisiltä toimijoilta pois tai niihin pitäisi laittaa hintakatto. Valitettavasti oikeistolla sydän on oikealla ja lasten, vanhusten tai vammaisten hoidolla voidaan kylmästi rahastaa, ihmisistä välittämättä. Samalla moni näistä toimijoista vielä kikkailee verojensa kanssa, joten suuresta liikevaihdosta tai -voitosta huolimatta toiminta ei auta Suomen taloutta. Veronmaksajat rahoittavat toiminnan, voitot menevät sijoittajille ja haitat veronmaksajille. Kokoomuslainen taikaseinä EI palvele ketään tavallista ihmistä.

Ihmisten hyvinvoinnilla ja terveydellä rahastamiselle tulee saada loppu. Se tulee meille halvemmaksi ja asiakkaiden hyvinvointi paranee. Valitettavasti hyvinvointialueilla vallan saanut Kokoomus tehnee juuri päinvastoin.

Hallituksella on väliä – ”vasemmistohallitus” on nostanut työllisyysluvut ennätyskorkealle

Nykyinen hallitus on saanut työllisyyden hinattua ennätyskorkealle ja on jopa lähellä asettamaansa työllisyystavoitetta, joka on 75 %. Hallituksen työllisyysprosentti on indeksikorjattuna 73,5 %, mikä on pari prosenttiyksikköä korkeampi, kuin Sipilän hallituksen aikana kertaakaan.

Ja tämä vieläpä korona-aikana.

Sipilän hallituksen aikana jokainen kymmenyksen nousu uutisoitiin ja hallitusta hehkutettiin upeista työllisyystoimista. Kansantaloutta se ei parantanut, eikä monen työllistetyksi lasketun elämää – Sipilän hallitus leikkasi kikyn avulla ihmisten työtulosta osan ja siirsi tämän suoraan työnantajille. Samalla ostovoima ja sitä kautta pk-yritykset kärsivät selkeästi, kun ihmisillä ei ollut rahaa pienyrittäjien palveluihin. Lisäksi osa Sipilän ”ihmeestä” johtui työllisyystilastojen kikkailusta – töissä olevaksi kelpasi niin työmarkkinatuella työskentelevä kuin kerran viikossa töissä käynyt. Sipilän hallituksen aikana etuusmenot kasvoivatkin selvästi, joten se siitä aktiivimallin aiheuttamasta säästöstä.

Lue myös: Perustoimeentulotuella ei elintasosurffata

Marinin hallituksen saavutuksia ei ole niinkään hehkutettu, vaikka järkevät toimet ovat aiheuttaneet työllisyyden lisääntymistä ja ehkäisseet syrjäytymistä. Moni tukien varassa olevakin on saanut paljon kaivattuja indeksikorotuksia. Yrittäjät ovat saaneet enemmän tukia, kuin yhdenkään toisen hallituksen aikana. Ja työntekijät tulevat toimeen palkallaan paremmin.

Tätä voisi kutsua ihmeeksi. Ja jos näitä tilastoitaisiin samalla tavalla, kuin Sipilän hallituksen aikana, niin nyt työllisyys olisi n. 74,5 %.

Toisaalta pitkäaikaistyöttömyys on edelleen iso ongelma. Siihen ei auta työttömyysturvan leikkaukset, sillä jos töitä ei ole tai töihin ei haluta, ei sinne päädytä millään kepillä. Lisäksi moni työkyvytön joutuu roikkumaan Kelan työttömyysturvalla, koska pääsyä esimerkiksi eläkkeisiin ei ole ja prosessit kestävät liian kauan. Toisaalta siitä pitää kiittää tätä hallitusta, että se ymmärtää faktat paremmin kuin oppositiopoliitikot ja ei potki maassa makaavaa.

Hallituksella ja puolueilla on aidosti väliä. Siksi odotan kauhulla, mitä hyvinvointialueilla tulee tapahtumaan Kokoomuksen johdolla. Heikennyksiä lienee luvassa ja terapiatakuu saataneen hyvästellä. Ja tulevissa eduskuntavaaleissa riskinä on, että hallituksen saavutukset vedetään vessasta alas ja oikeisto alkaa tehdä jälleen kansalle epäedullisia ratkaisuja.

Siitä kärsii kansan ohella kansantalous. Toivotaan parasta, pelätään pahinta.

Lähde: tilastokeskus, https://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tie_001_fi.html

Kiitos luottamuksesta!

Haluan kiittää kaikkia mua äänestäneitä luottamuksesta. Tällä kertaa ei riittänyt aluevaltuustoon äänet, mutta toiminta tasavertaisemman yhteiskunnan eteen jatkuu ja tulen jatkossakin pitämään ääntä heikompiosaisten puolesta 👏

Lisäksi jatkan tarkastuslautakunnassa Tampereen kaupungin vahtaamista ja raportoin sieltä sen, mitä voin. Iso kiitos kaikille äänestäneille, suuri kiitos kaikille minua kannustaneille ja tukeneille sekä kiitos puolueelle. Tästä mennää eteenpäin ja jälleen yhtä kokemusta rikkaampana.

Painavia syitä äänestää aluevaaleissa (ja mitä tapahtuu, jos emme äänestä)

Mä haluan kertoa sulle myös salaisuuden terveyspalveluista. Kerron sen tosin tekstin lopuksi, koska tätä valtavaa yllätystä ei voi kertoa, ennen kuin olen kertonut lisää terveyspalveluista.

Tätä salaisuutta sinulle tuskin on kovin moni aiemmin kertonut. Mutta niksi toimii ja tulee halvaksi. Halvemmaksi kuin leikkaaminen.

Sitten itse tärkeimpään eli asiaan.

Oletko sinäkin jo kyllästynyt kuulemaan, kuinka meillä ei ole muka varaa terveys- tai mielenterveyspalveluihin?

Todellisuus on toisenlainen. Todellisuudessa meillä ei ole varaa olla panostamatta palveluihin. Se tulee kalliiksi. Ja kärsijöinä ovat opiskelijat, pienituloiset, yksinhuoltajat ja esimerkiksi työttömät.

Haluan lopettaa tämän turhan jahkailun ja tehdä asialle jotain. Me kaikki haluamme saada hyvää hoitoa ja nopeasti. Ja se ei saa olla tulotasosta kiinni.

Siksi olen ehdolla numerolla 146 tammikuussa 2022 käytävissä, Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa. Sote-uudistuksen mentyä maaliin, näissä tulevissa vaaleissa valittavat ihmiset ovat päättämässä siitä, miten meistä, Pirkanmaan asukkaista, jatkossa pidetään huolta. Ja miten eritoten heistä, kellä ei oo varaa Lamboon tai muihin turhuuksiin tai kenen ääntä ei päätöksenteossa kuunnella, pidetään huolta. Lompakon paksuudesta riippumatta.

Minä olen ehdolla, koska haluan edistää laadukkaita palveluita ja ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Ei voi olla niin, että sun tausta tai vanhempien tulot, suhteet, vammaisuus tai parempipalkkainen työ määrittävät saadun hoidon laadun. Haluan, että apua tarvitseva lapsi pääsee lastensuojelun äärelle, että mielenterveyden häiriöstä kärsivä pääsee vastaanotolle ja että neuvolasta ja vammaispalveluista saa tukea ja apua. Haluan, että jokaiselle palvelut ovat saatavilla tehokkaasti ja nopeasti, halvalla. Leikkaamalla palveluista on aiheutettu valtavasti hoitovelkaa ja mielenterveyskriisi. Nyt ei riitä paikkailu laastarilla. Nyt pitää panostaa ja kovaa. Ja uskokaa minua, 10 vuoden päästä meillä voi olla asiat hemmetisti paremmin, talous valtavassa nousussa ja ihmisten hyvinvointi kasvussa. Mutta se ei tapahdu lorvailemalla, se ei tapahdu jättämällä äänestämättä, se ei tapahdu äänestämällä talouskuria kannattavia.

Vaaleissa päätetään terveyspalveluiden kohtalosta. Onko niitä kohta saatavilla syrjäseutujen asukkaille? Onko kaikilla niihin varaa? Arvostetaanko hoitajien työtä tarpeeksi?

Oma ajatus on, että palveluita pitää saada läheltä, nopeasti ja halvalla. Hoitoalan tulee saada työstään tarpeeksi hyvää palkkaa eli nykyistä palkkausta pitää korottaa (eikä ”sopia paikallisesti” alaspäin). Meillä ei ole varaa menettää enää hoitajia muille aloille. Meillä ei ole varaa ajaa hoitajia niin loppuun, että työn sijaan ollaan sairauslomalla.

Ja entäpä sosiaalipalvelut? Tampereella Kokoomus on kunnostautunut niin lastensuojelun kuin aikuissosiaalityön leikkauksissa. Todellisuudessa tarvitsemme paljon lisäkäsiä ja enemmän ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden avulla meillä kaikilla on mahdollisuus selvitä rankemmistakin ajoista.

Ainiin, se salaisuus. Salaisuus on se, että eri tutkimusten mukaan hoitamatta jättäminen tulee pitkällä tähtäimellä valtavan kalliiksi valtion ja kuntien taloudelle, eli toisin sanoen palveluista leikkaaminen on lisännyt valtion ja kuntien velkataakkaa valtavasti.

Leikkaaminen vaikuttaa laajasti meihin kaikkiin.

Se aiheuttaa pahaa oloa perheille.

Se aiheuttaa kuolemaa.

Se aiheuttaa yksityisten palveluntuottajien rikastumisen, kun hoitojonon takia hoito on pakko hakea kunnan sijaan yksityiseltä.

Lue myös: Perustoimeentulotuella ei elintasosurffata

Palveluja on leikattu jo kolmisen vuosikymmentä juuri tämän takia. Kalliiksi tulee, jos hoitoa ei saa nopeasti. Siksi investointi terveyspalveluihin välittömästi on sama, kuin laittaisi rahaa Teslan osakkeeseen ennen sen nousua. Varma voitto.

Edellä mainittujen uhkakuvien takia on tärkeää äänestää aluevaaleissa. Siksi olen ehdolla, että voisin toteuttaa palvelut reilusti ja oikeudenmukaisesti kaikille.

Äänestämällä Santeria, Pirkanmaalla on mahdollista muun muassa:

👏Toteuttaa terapiatakuu myös pienituloisille ja opiskelijoille

👏Turvata terveyspalvelut ja neuvolapalvelut lähellä ihmistä

👏Korottaa hoitajien palkkoja

👏Parantaa ennaltaehkäisevän lastensuojelun resursseja

👏Lisätä sosiaalityön resursseja

Yhdessä voimme parantaa meidän kaikkien hyvinvointia. Äänestäminen vie alle pari minuuttia, mutta näin pienellä teolla voit parantaa satojen tuhansien elämänlaatua!

Jos haluat lukea lisää aluevaalien ajatuksia, katso alla oleva linkki!

Aluevaalien teemat

Aluevaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Aluevaaleissa voidaan valita panostaminen mielenterveyspalveluihin

Mielenterveyspalveluista puhuttaessa puhe keskittyy yleensä pelkästään siihen, mitä suoria palveluita on olemassa ja niiden rahoitukseen. Mielenterveys ei koostu kuitenkaan pelkästään esimerkiksi terapiapalveluista tai matalan kynnyksen kohtaamisista, vaan mielenterveyteen vaikuttavat useat eri politiikan sektorit. Kompleksinen ongelma ei ratkea esittelemällä valtuustolle leikkauslistoja.

Tampereella on vuosien saatossa tehty paljon leikkauksia ja mielenterveyspalveluiden osalta käsillä on jo kriisi. Jonot ovat jopa yli puoli vuotta pitkiä, apua ei saa nopealla kynnyksellä mistään ja matalan kynnyksen toiminta on lähes olematonta. YTHS:n palveluita käyttävillä opiskelijoilla jonot ovat jo yli vuoden mittaisia psykologille. Tilanne on suorastaan räjähtänyt käsiin koronapandemian aikana, mutta syyt tälle ovat paljon kauempana menneisyydessä ja mielenterveyden kompleksisuudessa.

Monet muutokset elämässä, stressi, työelämän ongelmat tai työttömyys voivat vaikuttaa mielenterveyteen. Erilaiset leikkaukset aiheuttavat helposti stressiä toimeentulon kanssa ja pitkään jatkunut leikkauspolitiikka ajaa yhä useammat ihmiset joko ahtaalle tai pidemmän päälle syrjäytymisvaaraan ja syrjäytymään. Perheet kärsivät, nuoret kärsivät ja nämä heijastuvat helposti levottomuutena koulussa sekä sairauspoissaoloina työpaikoilla.

Kaikki nämä leikkaukset kumuloituvat ja johtavat muun muassa kasvaneisiin sosiaaliturvamenoihin, sairauspoissaolojen lisääntymiseen, työkyvyttömyyseläkkeiden kasvamiseen ja vaikkapa pidentyneeseen kuntoutustarpeeseen. Kaikista leikkauksista syntyy kuluja, jotka näkyvät yleensä vasta viiveellä, mutta jotka tulevat kalliiksi. Esimerkiksi Suomessa mielenterveyteen liittyvät vaivat, kuten juuri edellä mainitut sairauspoissaolot, syrjäytyminen ja pitkittynyt terapiantarve, maksavat OECD:n raportin mukaan Suomelle vuosittain yli 11 (!!!) miljardia euroa. Summa on aivan järjettömän suuri ja se olisi vältettävissä, jos yhteiskunta pystyisi tukemaan kaikkia ja ehkäisemään syrjäytymistä sekä tarjoamaan mielenterveyspalveluita kaikille tarpeeksi nopealla aikataululla.

Tämän takia ajan ehdokkaana panostuksia ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Haluan lisätä resursseja, jotta hyvinvointi olisi mahdollista kaikille. Samalla luodaan säästöjä tulevaisuuteen. Kaikki voittavat.

Miten hyvinvointialueiden rahoitus järjestetään?

Onko hyvinvointialueiden rahoituksen vaihtoehtona joko leikkaukset palveluista tai veronkorotukset?

Tosiasiassa ei. Kolmas vaihtoehto on vaihtoehto, jonka avulla investoidaan tulevaisuutta ajatellen.

Itse koen aiheena rahoituksesta puhumisen olevan tärkeä ja etenkin  ajatusmallin muuttamisen sen taustalla. Monesti kysymys juuri kuuluukin, että leikataanko vai korotetaanko veroja, kun välttämättä asia ei ole niin yksinkertainen.

Jos annan lyhyen vastauksen, niin nykyisessä markkinatilanteessa reformi sote-palveluihin tehtäisiin lainarahalla. Tätä tukevat erilaiset tutkimukset ja tilastot. Esimerkiksi mielenterveyden ongelmat itsessään maksavat yhteiskunnalle vuosittain 11 miljardia (!!) euroa (OECD). Valtioneuvoston selvitys mielenterveys- ja päihdepalveluiden toiminnasta taas osoittaa, että lisäsijoitus masennuksen ja ahdistuksen hoitoon tuottaa 15 vuoden sisällä n. 3,3–5,7 kertaa sijoitetun summan takaisin. Nykyisellä olemattomalla lainankorolla saamme velkaa anteeksi samalla, kun panostamme palveluihin ja vähennämme kuluja tulevaisuudessa.

Samansuuntaisia tutkimuksia on olemassa myös esimerkiksi sairauspoissaolojen kohdalla. Ne maksavat työnantajalle (tulevaisuudessa siis hyvinvointialueelle) valtavia summia ja vaativat luonnollisesti aina sijaisia tekemään vuoroja ja kenties kouluttamista, mikä taas on vaikkapa hoitotyön kohdalla pois itse hoitotyöstä. Tällä hetkellä peräti 95 % alle 30-vuotiaista hoitoalan työntekijöistä on harkinnut alanvaihtoa (Tehyn kysely syksy 2021) ja se vasta tulisi kalliiksi työnantajille. Veto- ja pitovoiman ylläpitämiseksi on tärkeää, että alalla pysytään ja siellä voidaan hyvin. Rahoitusta turvaisin samalla tavalla, kuin mielenterveyden ongelmien kohdalla.

Lue myös: Mielenterveys ei ole pelkkiä terveyspalveluita

Sosiaalipalveluiden kohdalla tärkein syy lisärahoitukselle on myös tulevaisuuden kustannusten vähentäminen. Sosiaalipalveluiden puute johtaa samoihin ongelmiin, kuin jonot mielenterveyspalveluihin – ilman varhaista puuttumista tarve asiakkuudelle pidentyy helposti huomattavasti ja se taas johtaa lisäkuluihin esimerkiksi kasvaneiden etuusmenojen osalta. Tämän takia panostus ennaltaehkäisevään lastensuojeluun voi johtaa kulujen laskemiseen niin aikuissosiaalityön kohdalla kuin vaikkapa etuusmenojen osalta. Täten saadaan panostamalla leikattua kuluja tulevaisuudessa, vaikka ne eivät taseessa seuraavaan viiteen vuoteen välttämättä kovin dramaattisesti näykään.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saaminen myös syrjäseuduilla ihmisten lähelle onkin hieman kinkkisempi juttu, joka voi vaatia osittain jonkinasteisia sopeutuksia. Pitämällä palvelut helposti saatavilla (=lähellä) saadaan kuitenkin sama efekti aikaan, kuin edellä mainittujen toimintojen osalta – hoitoon hakeutuminen ajoissa vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta ja täten myös tarvetta sen rahoitukselle. Nopea lähihoito voidaan taata terveyskeskusten ohella myös lisäämällä digipalveluita (ei kuitenkaan korvaamalla esim. vanhustenhoidossa ihmisten kohtaamista) ja hoitamalla potilaita sairaankuljetuksen osalta mahdollisuuksien mukaan paikan päällä. Tällä tavalla voitaneen saada jollain tavalla kuluja laskettua ja erikoissairaanhoidon kuluja lasketaan keskittämällä ne ns. yhdelle luukulle.

Vanhuspalveluiden osalta säästöjä on hankala luoda samalla tavalla ja tulevaisuuden säästöjen hakeminen on haastavaa. Parhaiten säästöjä luotaneen luomalla työntekijöille työympäristö, jossa he voivat hyvin ja jossa he ovat tyytyväisiä ja pitämällä nykyiset osaajat alalla sekä houkuttelemalla tulevia osaajia. Inhimillinen vanhuus tulee taata kaikille ja siihen saataneen rahoitus edellä mainittujen palveluiden kautta tulevaisuudessa kertyneillä säästöillä.

Tässä ”lyhyt” vastaus asiaan. Mutta, jos halutaan katsoa tuon dualistisen näkemyksen kautta eli leikataanko muualta vai nostetaanko veroja, olisin verojen korottamisen kannalla. Tosin tämän hyvinvointialueen rahoituksen kohdalla pitäisi varmistaa, että verotus tosiaan kohdistuu sinne, missä verojenmaksukykyä on – pieni- ja keskituloisten kohdalla verojennostot heikentävät ostovoimaa ja talouskasvua. Lisäksi pienituloisten kohdalla korotetut verot saattavat taas vähentää hakeutumista varhaisessa vaiheessa terveyspalveluiden pariin, mikä taas vähentää niitä säästöjä, joita olisi saatavissa tulevaisuudessa.

Tutustu aluevaaliteemoihini tästä!

Palveluita läheltä? Ja halvalla? Kyllä, jos äänestät

Aluevaaleissa päätetään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Yksi olennainen kysymys onkin, missä palveluita järjestetään eli mitkä palvelut ovat saatavilla läheltä ja mitkä keskitetysti.

Puolueen valinnalla on myös suuri rooli palveluiden järjestämisessä. Leikkauspuolueet pyrkivät pitämään palveluiden saamisen minimissä kulujen karsimisen takia. Samalla se tarkoittaa syrjäisemmillä seuduilla asuville sitä, että esimerkiksi terveyskeskukseen pääsy voi vaikeutua ja neuvolaankin voi joutua matkustamaan naapurikuntaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden peruspalvelut tulisi järjestää lähellä ihmistä, eikä niiden kanssa tule jäädä jumiin kuntarajojen suhteen. Jos naapurikunnan palvelupiste on lähempänä, niin sinne tulee päästä ja tällä tavoin toteuttaa yksilöiden valinnanvapautta.

Palveluiden järjestäminen lähellä yksilöä sekä niiden edullinen hinta auttavat ihmistä matalan kynnyksen hoitoon hakeutumisessa. Nopeasti aloitetulla hoidolla tai asiakkuudella voidaan myös luoda valtavat säästöt tulevaisuudessa, kun kulut mm. erikoissairaanhoitoon ja sosiaalityöhön laskevat pitkäaikaisen hoidontarpeen vähentyessä.

Lisäksi esimerkiksi neuvolapalvelut lähellä kotia ja tutun neuvolatyöntekijän kanssa tulisi järjestää jokaisella paikkakunnalla Pirkanmaalla, sillä pitkäaikainen ja luottamukseen perustuva asiakkuus edesauttaa perheen aikuisten jaksamista ja lapsen kehityksen seuraamisen. Sama luottamus on tärkeää synnyttää esimerkiksi aikuissosiaalityössä. Uhkakuvana on, että nämä palvelut kärsivät aluevaalien jälkeen, jos ihmisiä ajatellaan vain kuluina tai menoerinä.

Tulevaisuudessa erilaisia liikkuvia palveluita tulee hyödyntää enemmän muun muassa terveysbussien osalta ja ambulanssien paikanpäällä tehtävän hoidon kautta osana kokonaisvaltaista palvelukokonaisuutta. Digitalisaatiota voidaan käyttää apuna niiden asiakkaiden kohdalla, jotka siitä hyötyvät – se ei saa olla keino luoda säästöjä ihmisen hyvinvoinnin kustannuksella, mutta se voi olla keino tavoittaa ihmisiä paremmin ja matalalla kynnyksellä sekä sosiaali- että terveyspalveluiden osalta.

Hoitoala ansaitsee kiitoksen palkkauksen muodossa

Sote-uudistuksen yhteydessä on tärkeää muistaa myös niitä, jotka tekevät paljon töitä hyvinvointimme eteen. Hoitoala on joutunut erittäin koville korona-aikana ja työtaakka on kasvanut huomattavasti, lomista on joustettu ja työajat eivät aina ole noudattaneet olemassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi todella moni alle 30-vuotias on harkinnut alanvaihtoa.

Ylikovasta työskentelystään hoitoala on saanut palkaksi lähinnä konvehteja, kädenpuristuksia ja valonäyttelyitä eri kaupungeissa. Samalla hoitajien palkoista päättäneitä tahoja on kutsuttu eri tilaisuuksiin, heidän toimiaan on ylistetty ja palkkioita tarkastettu ylöspäin.

Aluevaaleissa voimme viimein näyttää hoitoalalle, että heidän työtään arvostetaan ja sillä on väliä. Hoitajat niin sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhuspalveluissa kuin vaikkapa kouluissakin ovat tehneet kovasti töitä ja vaikka ala ei ole oikeistolaisen markkinaliberaalin ajattelun mukaan ”kaikkein tuottavinta”, on se silti yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätön. Palkkojen määrä tulee olemaan myös keskustelussa, kun uudet aluevaltuustot aikanaan aloittavat toimintansa.

Palkkoja tulee harmonisoida ja katsoa, ettei esimerkiksi sairaanhoitaja Akaalla tienaa vähemmän, kuin sairaanhoitaja Tampereella.  Samalla on tärkeää kuitenkin tarkistaa myös tämän Tampereen sairaanhoitajan palkkaa ylöspäin ja näyttää, että heistä aidosti välitetään. Moni – etenkin oikeistolainen taho – on pelotellut palkkojenkorotuksen johtavan leikkauksiin ja valtaviin kulueriin.

Mutta se ei ole totta. Korottamalla palkkoja voidaan vähentää jo pelkästään työstressin johdosta johtuvia sairauspoissaoloja. Korottamalla palkkoja pidetään kiinni jo alalla olevasta työvoimasta ja saadaan uusia henkilöitä mukaan tekemään aidosti merkityksellistä työtä. Uusien toimijoiden jatkuva kouluttaminen tulee myös kalliiksi, kuten sairauspoissaolot ja etenkin kasvanut hoitovelka, josta moni asiantuntijakin on huolissaan. Leikkaukset palkkoihin ja hoitajamääriin vastaavasti tarkoittaa sitä, että hoitokriisi räjähtää entistä pahemmin käsiin. Leikkauksia on luvassa oikeistopuolueilta, sillä ne kuuluvat puolueiden vaaliohjelmaan.

Lisäksi alan henkilöstöä ja heidän toiveitaan ja pelkojaan tulee kuunnella ja saada johtajuus alalla tämän päivän vaatimusten tasolle. Tehyn teettämän kyselyn mukaan peräti 95 % alle 30-vuotiaista hoitajista on miettinyt alanvaihtoa. Jos tästä määrästä menetetään edes kolmannes, niin se vasta kalliiksi tulee.

Aluevaaleissa äänellä on aidosti vaikutus siihen, mitä tulee tapahtumaan jatkossa. Ei ehkä kannata äänestää ehdokasta, joka ajaa bensan hinnan alentamista, kun aluevaaleissa päätetään aidosti tärkeistä asioista, kuten hoitajien työoloista ja palkkauksesta. Siksi olen ehdolla – ajamassa tärkeitä asioita, joita ilman kenenkään meidän arki ei pyörisi sujuvasti.

Aluevaaleissa päätetään siitä, ajetaanko hyvinvointivaltio alas vai aletaanko siihen panostaa lisää

Suomalaisessa yhteiskunnassa on viimeiset kolme vuosikymmentä oltu enemmän tai vähemmän Kokoomuksen panttivankeina. Sinä aikana hyvinvointivaltiota on ajettu systemaattisesti alas ja pienituloisten tilanne on kurjistunut radikaalisti.

Suomalainen hyvinvointivaltio rakennettiin rohkeudella panostaa yhteiskuntaan. Ajatuksena oli se, että ketään ei jätetä ja kaikista pidetään huolta. Investointien tekeminen ja yhteisen hyvän eteen pyrkiminen aiheutti sen, että Suomi maksoi ennätysnopeasti sotakorvaukset silloiselle Neuvostoliitolle ja meidän yhteiskunnassa alkoi ovet avautua myös niille, joilla ei ollut varakasta taustaa tai hyviä suhteita. Toisen maailmansodan jälkeen tehtiin vasemmistopuolueiden johdolla monia uudistuksia, jotka mahdollistivat ihmisille inhimillisen elämän sekä hyvinvoinnin useammalle kansalaiselle.

Aidosti kaikille mahdollisuuksia tarjoava hyvinvointivaltio Suomi voi hyvin aina 90-luvun alkupuolelle, jolloin valtaan pääsi pidemmäksi aikaa Kokoomus. Vähitellen tuloerot ovat kasvaneet valtaviksi, varallisuus on kasaantut pienelle osalle kansasta ja valtion velka on kasvanut valtavasti.

Samalla on leikattu jatkuvasti vähitellen niin koulutuksesta, sosiaaliturvasta kuin terveyspalveluista. Edellisen hallituksen aikana oli hyvin lähellä, että terveyspalvelut olisi myyty alihintaan yksityiselle puolelle. Jokainen järkevä ihminen voi nähdä esimerkiksi vanhuspalveluiden tapahtumien kautta, miten terveydenhuollolle olisi käynyt – kannattamattomat laitokset olisi myyty kunnalle takaisin valtavalla ylihinnalla (koska kunnilla on lain mukaan velvollisuus järjestää terveyspalvelut) ja hinnat olisivat todennäköisesti karanneet pilviin kuin sähkömarkkinoilla konsanaan.

Nämä leikkaukset ovat johtaneet siihen, että lastensuojelu on kriisissä, opetusala väsynyttä ja hoitajat ovat valmiita vaihtamaan alaa. Valtion tasolla yksiköiden tilannetta on parannettu etuuksien korottamisella ja esimerkiksi kikystä luopumisella, mutta vuosikymmenien leikkauspolitiikka on aiheuttanut valtavan arven kansalaisten hyvinvointiin. Moni on velkaantunut, työkyky on heikentynyt ja mielenterveys ongelmissa.

Lue myös: Perustoimeentulotuella ei elintasosurffata

Kokoomus, joka markkinoi olevansa ihmisten puolella, on omilla toimillaan aiheuttanut kyseisen kriisin ja syventää sitä edelleen. Esimerkiksi Tampereella puolue on surutta ollut esittämässä leikkauksia niin lastensuojeluun kuin vanhustenhoitoon. On hankala kuvitella, että esimerkiksi aluevaltuustoissa puolue olisi yhtäkkiä panostamassa palveluihin, kun se on tähän mennessä kategorisesti niistä leikannut. Kokoomusta äänestämällä tälle menolle annetaan jatkossakin mandaatti ja silloin on turha syyttää ”vihervassareita”.

Todellisuudessa terveys- ja mielenterveyspalvelut, vanhustenhoito ja esimerkiksi lastensuojelu ansaitsevat jatkossa reformin, jossa panostuksia laitetaan kokonaisvaltaisesti kohti ennaltaehkäisevää toimintaa. Leikkaamalla kasvatetaan ainoastaan kuluja muun muassa pitkäaikaiskuntoutusten ja etuuksien muodossa. Investointi ennaltaehkäisevään toimintaan maksaa rahaa, mutta vähentää esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannuksia sekä mielenterveydestä johtuvia sairauspoissaoloja.

Panostuksilla voidaan luoda oikeudenmukainen hyvinvointivaltio, jossa jokainen saa tarvitsemaansa palvelua edullisesti ilman, että valtion talous romahtaa. Moni tutkimuskin tukee tätä. Aluevaaleissa voidaan äänestää parempien palveluiden puolesta tai siirtyä oikeistolaisittain yövartija-malliin, jossa valtiolla on väkivaltakoneisto ja jokainen hoitaa omat asiansa. Se on sydämetöntä eikä edusta hyvinvointivaltiota ja Suomea, jossa kaverista pidetään huolta. Sellaista Suomea me emme halua.

Lue myös: Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut täytyy saada kuntoon

Voit tutustua aluevaaliteemoihini ja ajatuksiini sivun ylälaidasta tai klikkaamalla tätä linkkiä!

Tästä syystä tarvitsemme maksuttoman ehkäisyn Pirkanmaalle!

Maksuttomalla ehkäisyllä on monia hyviä puolia. Tilastojen mukaan suurin osa alle 30-vuotiaista käyttää ehkäisyä ja etenkin kondomi on hyvin yleinen metodi. Lukiolaisista ja ammattikoululaisista vain noin joka kymmenes oli käyttämättä ehkäisyä elämänsä aikana.

Maksuton ehkäisy on toimiva keino esimerkiksi siksi, että ehkäisyn ostaminen voi olla nuoren taloudelle kova paikka. Opiskelijoiden tulot ovat jo nyt aivan liian pienet ja talous tiukoilla, joten ehkäisypillerien tai kondomin osto voi romuttaa nuoren taloutta merkittävällä tavalla kuukaudessa, jolloin ehkäisyn käyttäminen voi jäädä vähemmälle. Jokainen esimerkiksi ehkäisypillereitä käyttänyt tietää, että esimerkiksi muutaman sadan kuukausituloilla ei välttämättä ehkäisyyn rahallisesti kauheasti panosteta.

Toiseksi maksuton ehkäisy vähentää aborttien määrää merkittävästi. Käyttämällä ehkäisyä epätoivottuja raskauksia syntyy vähemmän ja niiden hoitamiseen ei jouduta käyttämään rahaa yhtä paljoa, mitä ilmainen ehkäisy tulisi maksamaan. Lisäksi aborttien vähenemisen kannalta olennaista on se, että abortin tehnyt yksilö ei joudu vaikeuksiin esimerkiksi henkisesti, kun aborttia ei edes tarvitse tehdä.

Kolmas puoli on luonnollisesti seksitautien väheneminen. Jos ehkäisyä ja ehkäisyneuvontaa on aina saatavilla sekä testaaminen on tehty helpoksi ja stigmattomaksi, seksitautien riski laskee huomattavasti. Viimeisten vuosien aikana esimerkiksi klamydiatartuntojen määrä nuorilla on kasvanut selvästi ja panostamalla ehkäisyyn näiden määrää voidaan vähentää. Pahimmillaanhan klamydia voi olla oireeton ja aiheuttaa lapsettomuutta, mikä voi vaikuttaa yksilön elämään erittäin valtavalla tasolla.

Nuoret ovat usein myös pienempituloisia ja juuri edellä mainituilla opiskelijoilla ehkäisy voi olla isokin kuluerä (opiskelijoiden toimeentulo ja mielenterveys ovat muutenkin vaakalaudalla). Kaikki eivät opiskele, mutta moni on nyky-yhteiskunnan murroksen takia sirpaleisesti pätkä- tai osa-aikatöissä, joissa toimeentulo ei ole varmaa. Tämänkin takia ilmainen ehkäisy on tarpeellinen.

Mikäli minut valitaan Pirkanmaan aluevaltuustoon, tulen ensitilassa ajamaan kaikille alle 30-vuotiaille maksutonta ehkäisyä edellä mainittujen syiden takia. Meillä ei ole tätäkään asiaa varaa jättää hoitamatta.

Lue myös: Tampereen kaupungin tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon mielenterveysvaikutukset

Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut täytyy saada kuntoon

Jopa joka kolmas opiskelija kärsii mielenterveyden häiriöistä. Koronapandemian aikana oireilu on kasvanut ja valitettavasti vuosikymmenten oikeiston leikkauspolitiikka on pahentanut tilannetta. Silti ne tarjoavat samaa kaavaa ratkaisuksi ongelmaan, mikä on aivan älyvapaata!

Kun köyhältä opiskelijalta on kaikki leikattu pois, pandemia ja olemattomat mahdollisuudet sosialisoitua luovat helposti kierteen, jossa opiskelija jaa yksin opintojensa sekä elämän muiden ongelmien kanssa. Toimeentulo on jatkuvasti veitsenterällä ja esimerkiksi YTHS:sta mielenterveyspalveluiden saaminen on yhtä todennäköistä, kuin se, että mää voittaisin F1-kilpailun. Opiskelijat ovat myös kaukana viivalta muiden kuntalasten kanssa, sillä julkisen puolen palveluihin heitä ei oteta niin helposti. Mielenterveyspuolelle jono on kova julkisellakin ja silloin ohjataan YTHS:lle.

Lue myös: Mielenterveys ei ole pelkkiä terveyspalveluita

Avunsaanti on hidasta ja prosessi on haastava. Vuosi on helposti aika, minkä avun saanti kestää. Jokainen voi kuvitella, mitä käy toimintakyvylle, kun valmiiksi heikoilla oleva ihminen joutuu sinnittelemään vielä vuoden ilman mitään lisäapua. Ne, keillä on varaa, ovat niitä harvoja opiskelijoita, jotka apua voivat saada ja toisaalta heillä on harvemmin tarvetta avulle. Tilanne on sietämätön.

Sen sijaan, että lähdetään Kokoomuksen tielle ja leikataan opiskelijoiden asumistuesta ja muista jo valmiiksi olemattomista etuuksista, meidän tulisi panostaa siihen, että kaikkein haastavimmassa asemassa olevatkin voivat suorittaa opintonsa tavoiteajassa, vaikka voimia ei olisi töihin opintojen ohella. Siihen päästään, kun opiskelua tuetaan tarpeeksi hyvin taloudellisesti ja opiskelijalle annetaan nopeasti apua heikkona hetkenä. Terapiatakuu tulee toteuttaa ja keskusteluapua saada viikossa ensikontaktin hakemisesta.

Terapiatakuu toteutuu parhaiten, kun jokaisella opiskelijalla on olosuhteet ja elinolot kunnossa sekä mahdollisuus sosialisoitua varoista tai taustasta riippumatta.

Tähän voi vaikuttaa aluevaaleissa. Jos haluat uskoa Kokoomuksen kusetuksen siitä, että ei leikata (Tampereen uudella valtuustokaudella lapset ja nuoret on jo päässy leikkuriin), niin ok, usko sitten, että puolue, joka leikkaa köyhiltä, voi parantaa palveluita. Jos et usko, niin tervetuloa äänestämään fiksummin. Investoinneilla ja palveluita parantamalla me kuitenkin vähennetään tulevaisuuden kuluja ja vähennetään tarvetta eri tukien varassa elämiselle.

Nykytilanteessa apua voi saada esimerkiksi Mieli Ry:n palveluista tai akuutissa tilanteessa lähimmästä päivystyksestä.

Kuulumisia tarkastuslautakunnasta

Tiistaina 7.12.2021 oli ohjelmassa tarkastuslautakunnan syyskauden viimeinen kokous ja samalla kävimme tutustumassa yhteen arviointikohteistamme eli upouuteen Nokia Areenaan!

Areena oli tässä kohtaa jo kohtuu valmis ja viimeistelyt enää puuttuivat. Erityisen iloinen olin siitä, että näkörajoitteiset ja liikuntarajoitteiset oli huomioitu katsomoiden osalta hyvin. Lisäksi areenan palveluihin kuuluivat mm. Sukupuolineutraali inva-wc ja kierrätyksen korostaminen. Katsomotiloista oli mukava kuulla, että niitä voidaan sopeuttaa aina tilaisuuden mukaan ja esimerkiksi jääkiekko-ottelun ollessa ei-loppuunmyyty, voidaan yläparven katsomot peittää ja luoda halliin tiiviimpi tunnelma. Ilmastonmuutoksen vastustaja sisälläni oli lisäksi ilahtunut siitä, ettei hallin jäätä sulateta tapahtumien välillä, vaan hallin jää peitetään aina tapahtumien ajaksi ja se pysyy paikallaan.

Näkörajoitteisten ohjausviiva on tervetullut lisä ja tärkeä osoitus siitä, kuinka kaupungin hankkeissa huomioidaan esteettömyys.

Areenalla ei myöskään käytetä lainkaan käteistä. Toivottavasti siitäkin saadaan lisää kokemuksia tulevana vuonna.

Areenan ulkonäkö ei ole tarkastuslautakunnan arvioinnin pääkohteita, vaan enemmän painotetaan sitä, ollaanko pysytty valtuuston asettamissa tavoitteissa ja onko areenan rahoitus toteutunut toivotulla tavalla. Tarkemmat arvioinnit ja tapahtumat voit lukea Tampereen kaupungin sivuilta.

Ensi vuonna jatketaan arviointia eri kohteiden osalta ja päästään myös arvioimaan valtuuston tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tilintarkastus vuodelle 2021 valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

Kiitos kaikille lautakuntatovereille kuluneesta vuodesta, pistetään taas tuulemaan ensi vuonna!

Tappara lämmitteli CHL-peliään varten aamuharjoituksilla Nokia-Areenan uudella jäällä.

Mielenterveys ei ole pelkkiä terveyspalveluita

Mielenterveyspalveluista puhuttaessa puhe keskittyy yleensä pelkästään siihen, mitä suoria palveluita on olemassa ja niiden rahoitukseen. Mielenterveys ei koostu kuitenkaan pelkästään esimerkiksi terapiapalveluista tai matalan kynnyksen kohtaamisista, vaan mielenterveyteen vaikuttavat useat eri kuntapolitiikan sektorit. Kompleksinen ongelma ei ratkea esittelemällä valtuustolle leikkauslistoja.

Tampereellaja muutenkin Suomessa on vuosien saatossa tehty paljon leikkauksia ja mielenterveyspalveluiden osalta käsillä on akuutti kriisi. Jonot ovat reilusti yli puoli vuotta pitkiä, apua ei saa nopealla kynnyksellä mistään ja matalan kynnyksen toiminta on lähes olematonta. YTHS:n palveluita käyttävillä opiskelijoilla jonot ovat jo yli vuoden mittaisia psykologille. Tilanne on suorastaan räjähtänyt käsiin koronapandemian aikana, mutta syyt tälle ovat paljon kauempana menneisyydessä ja mielenterveyden kompleksisuudessa.

Lue myös: Tampereen mielenterveyskriisi ratkeaa resursseilla, ei leikkaamalla

Monet muutokset elämässä, stressi, työelämän stressi tai työttömyys voivat vaikuttaa mielenterveyteen. Erilaiset leikkaukset aiheuttavat helposti stressiä toimeentulon kanssa ja pitkään jatkunut leikkauspolitiikka ajaa yhä useammat ihmiset joko ahtaalle tai pidemmän päälle syrjäytymisvaaraan ja syrjäytymään. Perheet kärsivät, nuoret kärsivät ja nämä heijastuvat helposti levottomuutena koulussa sekä sairauspoissaoloina työpaikoilla.

Samalla kun ihmisten työkuorma kasvaa, kasvaa stressi entisestään. Vapaa-aika ja työelämä ovat alkaneet monella hämärtyä etenkin etätöiden takia, mutta myös siksi, että jopa vapaa-ajalla joutuu vastailemaan työsähköposteihin. Nuorilla taas oirehtiminen näkyy esimerkiksi koulussa. Koulutuksesta on vuosikymmeninä leikattu paljon ja ryhmäkoot ovat paisuneet valtavan suuriksi – tämän takia opettajilla ei ole aikaa ja resursseja tukea nuoria yksilöllisesti, mikä johtaa helposti kierteeseen, jossa nuoren oma motivaatio opiskelua kohtaan laskee. Yhdessä kodin pahentuneen tilanteen kanssa nuoret alkavat oireilla ja pahimmillaan mennään sosiaalityöntekijöiden puheille. Mutta heiltäkin on leikattu resursseja, mikä on johtanut yksilöllisen avunannon heikkenemiseen ja tätä myöten edelleen kasvavaan ongelmien kierteeseen.

Kuntien leikkaukset muun muassa erilaisista nuorisopalveluista, liikunnasta, kulttuurista ja terveyspalveluista johtavat siihen, että apua ei saada ja esimerkiksi pienituloisille nuorille ei voida tarjota mielekästä tekemistä vapaa-ajalla. Leikkaukset koulutuksesta johtavat vähitellen opettajien väsymykseen ja sairauspoissaoloihin sekä oppilaiden heikentyvään yksilölliseen avunsaantiin.

Kaikki nämä leikkaukset kumuloituvat ja johtavat muun muassa kasvaneisiin sosiaaliturvamenoihin, sairauspoissaolojen lisääntymiseen, työkyvyttömyyseläkkeiden kasvamiseen ja vaikkapa pidentyneeseen kuntoutustarpeeseen. Kaikista leikkauksista syntyy kuluja, jotka näkyvät yleensä vasta viiveellä, mutta jotka tulevat kalliiksi. Esimerkiksi Suomessa mielenterveyteen liittyvät vaivat, kuten juuri edellä mainitut sairauspoissaolot, syrjäytyminen ja pitkittynyt terapiantarve, maksavat OECD:n raportin mukaan Suomelle vuosittain yli 11 (!!!) miljardia euroa. Summa on aivan järjettömän suuri ja se olisi vältettävissä, jos yhteiskunta pystyisi tukemaan kaikkia ja ehkäisemään syrjäytymistä sekä tarjoamaan mielenterveyspalveluita kaikille tarpeeksi nopealla aikataululla.

Tämän takia poliitikkojen pitää jättää leikkaaminen lääkäreille ja tarjota resurssit eri alojen ammattilaisille operoida kestävällä pohjalla. Koronan jälkeen leikkaukset ovat viimeinen asia, jolla hyvinvointialueiden talous tai sen asukkaiden hyvinvointi pelastetaan. Tilalle tulee tarjota elvytystä ja pitää huoli siitä, että syrjäytymisen aiheuttamat kustannukset eivät jatka kasvuaan. Matalan kynnyksen palveluihin tulee panostaa ja apua tulee saada alle 7 päivässä. Muuten on edessä monelle yhtä synkät ajat, mitä oli 90-luvun laman jälkeen.

Toteutetaan terapiatakuu koko pirkanmaalla. Äänestetään käsillä, ei suulla.

Tutustu teemoihini vaaleissa tästä linkistä!

Ilmastotoimia tulee tehdä kaupungeissa

Monesti on kuultu väitteitä, että ilmastotoimien tekeminen on turhaa ja kurjistavaa ja esimerkiksi Tampereen tulisi tämän takia luopua ilmastotavoitteistaan eli esimerkiksi saavuttaa hiilineutraali Tampere vuonna 2030. Ajatusmaailma on lyhytnäköinen, näköalaton ja pitkällä tähtäimellä erittäin kallis kaupungille, valtioille sekä yksilöille ja yrityksille.

Lyhyesti, ilmastotoimien tekeminen muuta Eurooppaa nopeammin antaa ehdottomasti kilpailuetua markkinoilla. Moni yritys on lähtenyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen mukaan ja trendi on kiihtymään päin globaalisti. Yritykset hakevat energiatehokkaita ratkaisuja ja luovat uusia innovaatioita oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Esimerkiksi suuret autovalmistajat ovat 2030-luvun aikana jo lopettamassa kokonaan polttomoottoriautojen tekemisen. Nyt on hyvä aika jo luoda infraa uudelle ekologiselle autoilulle sekä luoda toimintaympäristö, jossa ilmastoystävälliset ratkaisut voidaan luoda ja jopa tuottaa Suomessa.

Yksi keino vähentää saasteita on suitsia turhaa kaupunkiajoa sekä huviautoilua muilla alueilla. Esimerkiksi yksityisautoilun (parkkipaikkojen) rajoittaminen keskustassa on ollut kotikaupunkini Tampereen kohdalla vain positiivinen asia. Nyt keskusta on viihtyisä ja elinvoimainen ja ihmisten aikaa ei mene parkkipaikan etsimiseen, kun yksityisillä autoilla kulkevat voivat jättää autonsa parkkihalliin ja samalla joukkoliikenne tarjoaa yhä useammalle houkuttelevan vaihtoehdon omalle autolle. Yksikään kivijalkaliike ei ole kadunvarsiparkkeerauksen poistamisesta kärsinyt. Oma kokemus esimerkiksi Lahdesta on se, että auto jätetään keskustassa ensimmäiselle vapaalle paikalle kadunvarsipaikalle ja harvoin juuri sen liikkeen eteen, johon ollaan menossa. Parkkipaikat vievät usein vain turhaan katutilaa, jota voitaisiin käyttää paremmin esimerkiksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden hyväksi. Samalla kun turhaa kaupunkiajoa on vähennetty, saadaan päästöjä vähennettyä ja mahdollistetaan jokaiselle mahdollisuus viihtyisään, vihreään kaupunkielämään.

Ilmastotoimien tekeminen on meidän jokaisen tehtävä ja kaupungit ovatkin suurimpia saastuttajia maailmassa. Meidän rooli on leikata päästöjä paikallisesti erikokoisissa kaupungeissa, koska Suomessa asukasta kohden päästöt ovat globaalilla tasolla suuret ja huomattavasti isommat, kuin mitä ne ovat esimerkiksi yhtä kiinalaista kohden.

Joku urpo väittänee tässä kohtaa, ettei meidän päästöillä ole väliä, koska Kiina ja Intia. Maailma voidaan kuitenkin jakaa eri valtioiden sijaan vaikka useampaan Tampereen kokoiseen blokkiin tai jopa satojen henkilöiden blokkeihin, yrityksiin. Jos jokainen blokki tekee oman työnsä ilmaston eteen, niin päästöt luonnollisesti laskevat vain, jos mahdollisimman moni toimii asian eteen. Lisäksi tässä pelissä vapaamatkustajien kohdalla on vain hävittävää, sillä elinolosuhteiden heiketessä myös talouskasvu heikkenee ja esimerkiksi ilmastopakolaisuus lisääntyy valtavasti.

Eri alojen asiantuntijat ovat laskeneet ilmastonmuutoksen torjumisen maksavan tulevaisuudessa paljon enemmän, kuin mitä se maksaisi, jos toimisimme heti. Aikainen puuttuminen vähentää tulevaisuuden kuluja, samoin kuin esimerkiksi mielenterveysongelmien kohdalla. Meno-kohdassa se näyttää ikävältä budjetissa nyt, mutta tulevaisuudessa kerätään hedelmiä. On aivan naurettavaa tehdä ideologisten syiden takia lyhytnäköistä, korkeintaan nelivuotista politiikkaa, kun parhaat tulokset saadaan asettamalla pitkän tähtäimen tavoitteet – kuten hiilineutraali Tampere 2030. Suomessa ei kannata toistaa esimerkiksi Nokian tekemiä virheitä ja jäädä kehityksestä jälkeen – Suomessa tulee eri kaupungeissa rohkeasti investoida tulevaisuutta varten ja olla edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Perustoimeentulotuella ei elintasosurffata

Perustoimeentulotuesta on ollut keskustelua säännöllisin väliajoin mediassa ja poliitikkojen puheessa. Välillä tuntuu siltä, että etenkään oikeistossa ei ymmärretä koko tukea tai sen tarkoitusta lainkaan, joten haluan oikoa hieman väärinkäsityksiä.

Toimeentulotuella ei todellakaan ”elintasosurffailla”. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jota voidaan maksaa ihmisen välttämättömän elämisen turvaamiseksi. Sitä ei voi saada automaationa, vaan sen saaminen edellyttää realisoitavan omaisuuden myymistä, eri etuuksien selvittämistä ja jatkuvaa tulojen ja menojen todistamista. Tämä perustuu lakiin toimeentulotuesta.

Tosimaailmassa aina ei kaikki mene niin kuin puheissa. Ihminen voi joutua ulos työelämästä tai toimeentulotuelle äkillisen sairastumisen takia, huonon tuurin johdosta tai vaikkapa matalan eläkkeen takia. Yrittäjiä ja yksinhuoltajia elää toimeentulotuella, koska työllä ei tulla toimeen.

Hyvin marginaalinen osa porukasta haluaa elää toimeentulotuella – käyttörahaa jää kuukaudessa yksin elävällä jopa rapiat 500 euroa, jos hyvin käy. Sillä maksetaan laskuja, ruuat, vaatteet ja muu. Jeii, mitä surffailua. Sillä summalla ei laiteta rahaa säästöön, juhlita tai käydä ulkomailla. Toimeentulotukea ei myöskään myönnetä esimerkiksi uusiin puhelimiin, autoihin tai kalliisiin lastenvaunuihin. Välttämättömät hankinnat hoidetaan joko perusosalla tai täydentävällä toimeentulotuella.

Puheet elintasosurffauksesta ja ajatus tukien leikkaamisesta on vastenmielinen ja kertoo siitä, miten huonosti pienituloisten elämästä ollaan perillä. Suomi on monesti saanut noottia liian matalasta sosiaaliturvasta mm. Euroopan neuvostolta. Tällä summalla ei voi elää. Ja ei se kannusta jäämään kotiinkaan, sillä matalapalkka-aloillakin käteen jäävä summa on yleensä 50 % korkeampi, mitä toimeentulotuki.Kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään taustasta riippumatta. Tukia ei voi leikata ja omavastuuta ei tule määrätä – eihän ihminen sitä voisi mitenkään maksaakaan, kun ei ole omaisuutta ja moni ei lainaakaan saisi ilman tuloja.

Miten perustoimeentulotuki lasketaan?

Mitä perustoimeentulotuki sitten on ja miten se lasketaan? Alla esimerkki yksin asuvasta ihmisestä, joka asuu Tampereella:

Yksin asuvalle maksetaan perusosa sekä kohtuullinen asunnon vuokra, Tampereella 572,00e/kk. Kelan kuntakohtaisista asumismenoista löytyy taulukko Kelan sivuilta.

Kela ei siis maksa esimerkiksi uusia lastenvaunuja, iPhoneja tai huonekaluja, ei suomalaisille eikä maahanmuuttajille. Kelan toiminta perustuu lakiin ja kukaan ei saa parempia etuja kuin muut ja esimerkiksi Kela Goldia ei ole olemassa.

Kela Gold on pelkkä myytti. Omaisuus tulee myydä ennen toimeentulotuen saamista.

Miksi perustoimeentulotukea myönnetään?

Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus ja sen tarkoitus on turvata välttämätön inhimillinen elämä. Tuen määrä on kuitenkin huomattavan alhainen ja Euroopan neuvosto onkin Suomea moittinut useasti liian matalasta sosiaaliturvasta, sisältäen toimeentulotuen ohella myös mm. työttömyysetuudet. Tästä huolimatta esimerkiksi Kokoomus on valmis siitä leikkaamaan, vaikka tuista leikkaaminen ei ole minkään tutkimuksen mukaan synnyttänyt yhtään enempää työllisyyttä. Parempi keino olisikin antaa tukien käyttäjien valita joustavammin, mitä tuella tekee. Lisäksi halpatyömarkkinoiden sijaan (joka olisi seuraus vastikkeellisesta sosiaaliturvasta ja voisi osua sinunkin kohdallesi) paremmilla tuilla mahdollistetaan ihmisille energiaa muuhunkin, kuin päivittäisistä asioista selviämiseen, kuten työnhakuun ja uudelleen kouluttautumiseen.

Esimerkiksi perustoimeentulotuen omavastuun ehdottaminen oli aivan järjetöntä kokoomukselta – ihmisellä ei ole enää sitä saadessa mitään omaisuutta ja monella ei välttämättä ole luottotietoja tai ainakaan maksukykyä. Tuki on viimesijainen ja monelle ainoa keino selvitä edes hengissä. Kylmäävä ehdotus.

Työllisyystoimia, ilmastoa ja muunneltua totuutta

Mika Koskinen oli – jälleen kerran – tehnyt Iltalehteen erittäin oikeistolaisen, vääriä väitteitä sisältävän pääkirjoituksen. Harmi kyllä, tämä on erittäin yleistä kyseiseltä lehdeltä.


Itse kirjoitus oli erittäin huonosti ja virheellisesti tehty, koska nyt jo työllisyys on korkeammalla, kuin kertaakaan Sipilän hallituksen aikana ja indeksikorjattu työllisyyskin korkeammalla. Itse asiassa ilman korjausta heinäkuun työllisyysaste oli yli 75 % , eli Koskisella on (jälleen) faktat hukassa – hallitus on muka jäämässä kauas tavoitteesta, joka on jo ylittynyt.


Työllä pitää myös tulla toimeen ja hallitus onkin onnistuneesti korjannut edellisen hallituksen mokia. Ilmastotoimet taas ovat välttämättömiä, koska niiden viivyttely maksaa pitkällä tähtäimellä moninkertaisesti enemmän, kuin mitä niiden tekeminen nyt. Kansainvälinen teollisuus autoala mukaan lukien on jo menossa ilmastovähennyksiä kohti.

Nyt ei ole aika konservatiivien hölmöilylle tai oikeiston tuloeroja kasvattavalle, planeetalle tuhoisalle politiikalle. Nykyhallituksen politiikka on oikeansuuntaista, mutta vaatii lisää terävyyttä ilmastotoimien osalta ja perusturvan selkeää parantamista. Leikkausten aika ei ole nyt.

Toivotaan, että kyseisessä lehdessä nähdään joskus järkeviä, faktoihin perustuvia näkökulmia.

Ja jos ihmisiä kiinnostaa faktat, niin esimerkiksi täältä voi löytää tietoa työllisyysprosenteista. Heinäkuussa työllisyysaste oli ilman indeksikorjausta yli 75 %.

Reilusti enemmän kuin kertaakaan Sipilän hallituksen aikana.

Kiitos luottamuksesta

Kiitos kaikille äänestäjille luottamuksesta. Tällä kertaa se ei riittänyt läpipääsyyn ja pettymys oli alkuun suuri.

Matka on kuitenkin vasta alussa. Koen, että minulla on annettavaa vielä paljon politiikalle. Tulevaisuus näyttää, mitä käy ja nyt keskityn urani rakentamiseen ja lepoon vaalien rasituksen jälkeen.

Kiitos 59 kertaa!

Päihdeongelmia ei ratkaista katuja ”siivoamalla”

Monesti julkinen keskustelu Tampereella menee siihen, että valitetaan ”niistä keskustan alueella pyörivistä nisteistä” ja kadut halutaan tyhjentää. Heidät voidaan viedä maijalla putkaan tai lähettää vaikka Tesomalle. Poissa silmistä, poissa mielestä.


Tämä ei ole kuitenkaan mikään ratkaisu.


Huumeongelma Tampereella ei tule poistumaan sillä, että kadut putsataan. Kyseessä on monitahoinen tilanne ja huumeriippuvuuteen voi ajautua kuka tahansa, elämäntilanteesta riippumatta.


Monen käyttäjän taustalla on pitkään jatkunut osattomuus, syrjäytyminen tai äkilliset vaikeudet elämässä. Näihin juurisyihin olisikin tärkeä puuttua. Mahdollisimman nopea ennaltarhkäisevä mielenterveystoiminta auttaa monia ihmisiä, joilla on riski ajautua elämässänsivuraiteille. Siksi Tampereella tuleekin panostaa hurjasti enemmän rahaa ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön.

Lue myös: Mielenterveys ei ole pelkkiä terveyspalveluita


Ongelmiin joutuneiden kohdalla pitää olla tarjolla matalan kynnyksen apua. Huumeista ei pääse irti ilman potilaan omaa tahtoa, mutta itse huumehoidoissa tulee ottaa entistä tiukempi moniammatillinen ote. Nykyään terapiaa ei saa, ennen kuin päihdeongelma on ratkaistu, vaikka usein päihdeongelmat voisi ratketa terapian avulla. Tilanne on siis absurdi.


Sen sijaan, että huumeiden käyttäjille tarjotaan pelkkää korvaushoitoa tai yhteisöllistä keskustelua, tulisi heille tarjota näiden ohella myös moniammatillista hoitoa, jonka avulla selvitetään syyt ongelmien takana ja määritellään entistä tarkemmin yksilöllinen hoidontarve. Tämän lisäksi tulee tarjota entistä enemmän apua elämään hoitojakson jälkeen, muun muassa viikottaisilla ammattilaisen kanssa käytävillä ohjauskeskusteluilla.
Rahaa se vaatii, mutta se tulee halvemmaksi, kuin uudelleen ja uudelleen alkava korvaushoito.

Samalla se tarjoaa päihteitä käyttäville ihmisille mahdollisuuden inhimilliseen elämään ja mahdollisesti työllistymiseen. Myös terveyspalveluiden tarve tulee laskemaan ja huumeisiin usein liittyvä varastelu voidaan saada vähentymään. Tämä vaatii tosiaan hoitopaikkojen lisäämistä kaupungissa.

Lue myös: Jokainen yksilö voi osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan

Nopea pääsy mielenterveyspalveluiden piiriin luo säästöjä sekä valtiolle että yrittäjille

Terapiaan pääsy on tällä hetkellä vaikeaa, ellei taustalla ole jonkinlaista varallisuutta tai hyviä tuloja. Matka ensimmäisestä keskustelusta hoitajan kanssa itse terapeutin vastaanotolle voi kestää hyvinkin puoli vuotta tai jopa yli, mikä tekee prosessista äärimmäisen turhauttavan ja kalliin. Kuntavaaleissa 2021 asiaan voidaan vaikuttaa.

Ensinnäkin puolen vuoden aikana hoitokontaktin ottanut henkilö joutuu elämään ongelmansa kanssa ilman varsinaista asiaan perehtynyttä, ammattimaista keskusteluapua, mikä voi johtaa ongelmien syvenemiseen. Tämä taas johtaa joko yhteen tapaukseen kahdesta, eli joko potilas tippuu jo matkalla omaan voimattomuuteensa tai sitten ongelmien ratkaiseminen kestää pidempään, mitä se olisi kestänyt vaikkapa välittömästi saatavalla lyhytterapialla tai nopeasti aloitetulla pitkällä hoitosuhteella.

Erilaisten mielenterveysongelmien takia Suomi menettää vuodessa OECD:n raportin mukaan peräti 11 miljarida euroa eli reilut 5 % Suomen BKT:sta muun muassa sairauspoissaolojen, pidennetyn kuntoutuksen ja työkyvyttömyyden takia. Luku on aivan käsittämättömän suuri ja kertoo Suomen mielenterveyspalveluiden tilanteesta paljon. Apua ei saa nopeasti ja monesti hoidon odottaminen johtaa syrjäytymiseen sekä taloudellisiin menetyksiin niin yksilölle, yrityksille kuin valtiollekin.

Lue myös: Mielenterveys ei ole pelkkiä terveyspalveluita

Tämän takia Suomessa pitäisi saada terapiatakuu toteutumaan jokaisessa kunnassa. Akuuttiin terapeuttien puutteeseen emme voi vaikuttaa välittömästi, mutta tekemällä koulutuksesta maksutonta, terapeuttien saatavuus kasvaa muutaman vuoden sisään selvästi ja vapauttaa hoitopaikkoja (esimerkiksi Tampereella Kelan tukemille terapeuteille sai aikoja loppuvuodesta/alkuvuodesta 2022 – aivan liian pitkä aika!). Ennen sitä kunnissa voidaan ottaa käyttöön matalan kynnyksen vastaanottoja psykiatristen sairaanhoitajien kautta ja täten lyhentää odotusaikaa itse terapiaan – joillekin jo pelkkä lyhyt hoito keskustelujen kautta voi auttaa ongelman syvenemisen tai jopa ratkaista orastavan mielenterveyden ongelman.

Terapiatakuun toteuttamisessa on etua myös yrittäjille

Näihin talkoisiin olisi hyvä kutsua myös yrittäjät mukaan, sillä sairauspoissaolot ja etenkin pidentyneet sellaiset esimerkiksi uupumisen takia eivät tule halvaksi. Yrittäjien kannattaa maksattaa jopa lyhytterapiaa omille työntekijöille sekä tarkastella oman yrityksensä toimintakulttuuria muutenkin mielen hyvinvoinnin kannalta. Moni yritys näin jo tekeekin ja esimerkiksi Mieli RY myöntää Hyvän mielen työpaikka -merkkejä esimerkillisesti hyvinvointia edistäville yrityksille. Yrittäjien kannalta tässä on porkkanana myös se, että hyvinvoivat työntekijät ovat yleensä luovempia ja tehokkaampia, mikä parantaa varmasti yrityksen kilpailukykyä markkinoilla verrattain pienillä panostuksilla.

Terapiajonot tulevat siis kalliiksi sekä valtiolle, yrittäjille että yksilöille ja heidän läheisilleen. Näin ollen valtakunnallisesti tulee saada edistettyä terapiatakuuta ja sen toteutumista odotellessa jokainen kunta ja kaupunki voi lähteä tekemään omaa terapiatakuutaan jo etuajassa. Tähän ei esimerkiksi päästä leikkauksilla, sillä mieli koostuu monesta eri sektorista ja tasapainoisesta mahdollisuudesta elämään ja hyvinvointiin. Tämän takia ajan itse Tampereelle investointeja niin terveyteen, mielenterveyteen, koulutukseen, luontoon kuin vaikkapa urheiluun, taiteisiin ja kulttuuriin. Panostuksilla Suomeen saadaan huomattavat säästöt.

Lue myös: Lyhytterapiapalveluita tulee lisätä ja hoitoonpääsyä on nopeutettava

See also my blog on municipal elections and therapy in English:

Santeri Kärki, Tampere

Urheilua ja kulttuuria tukemalla luodaan hyvinvointia, tuloja ja säästöjä!

Koronapandemian aikana sekä urheilu että kulttuuri ovat joutuneet monin paikoin kärsijän rooliin Tampereella. Huippu-urheilun osalta kokoontumisrajoitukset ovat syöneet valtaosan tuloista, kun taas lasten, nuorten ja aikuisten harrasteurheilu ovat kärsineet harrastuspaikkojen puutteesta.

Urheilua tuleekin tukea tulevaisuudessa sekä kaupungin että valtion toimesta entistä laajemmin ja harrastuspaikkojen käyttömahdollisuuksia tulee tarjota kaikille tulotasosta riippumatta. Ilveksen ja UEFA:n maaliskuussa julkaistu arvio Ilveksen jalkapallotoiminnan taloudellisista vaikutuksista yhteiskunnalle osoittaa sen, että Ilveksen toiminnan kautta yhteiskunta (ja etenkin Tampere sekä lähialueet) hyötyy rahallisesti 31,3 miljoonaa euroa vuodessa. Summa on valtava siihen nähden, paljonko seuraan panostetaan Tampereen kaupungin toimesta ja millä budjetilla ja resursseilla seura operoi. Raportissa mukaan ei oltu edes laskettu Veikkausliigassa pelaavan joukkueen tuomia hyötyjä yhteiskunnalle.

Urheilutoiminnan vaikutukset näkyvät sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että terveydellisesti. Taloudellisesti seuratoiminta tuottaa arvoa esimerkiksi työn muodossa sekä harrastusvälineiden ostamisen kautta, ammattiurheilun kohdalla hyötyä saadaan ottelu- ja kilpailutapahtumien yhteydessä katsojien käyttäessä muidenkin yrittäjien palveluita. Sosiaalisesti hyötyä syntyy erilaisten koulutusohjelmien ja vapaaehtoistyön kautta. Terveysvaikutteita seuratoiminnalla on sekä harrastajien fyysiseen että henkiseen terveyteen, joten urheiluun panostamalla voidaan ehkäistä yhdessä terapiatakuun kanssa esimerkiksi Tampereella jo pahaksi äitynyttä mielenterveyskriisiä hyvinkin pienillä panostuksilla. Jalkapalloilu, kuten muutkin urheilulajit, luovat sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia!

Lue myös: Tampereen mielenterveyskriisi ratkeaa resursseilla, ei leikkaamalla

Tampereen kaupungin onkin tulevaisuudessa tärkeää varmistaa, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa urheilua vanhempien tulotasosta riippumatta ja ammattilaisurheilu voi hyvin. Terveys- ja taloushyödyt ovat valtavia ja ehkäisevät lisäksi harrastajien syrjäytymistä ja auttavat heitä voimaan tulevaisuudessa hyvin. Tampereen kaupungin tehtävä on varmistaa matalan kynnyksen harrastustoiminta ja samalla taata kaikkien eri lajien harrastajille sekä nuorten omille porukoille mahdollisuus käyttää vuoroja esimerkiksi koulujen saleissa ilman erillistä maksua.

Urheilua ja kulttuuria tukemalla tuetaan hyvinvointia ja kehitetään kaupunkia, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa ja voida hyvin. Samanlainen harrastustakuu voidaan ulottaa koskemaan myös muita mahdollisia asioita – nuoret voivat urheilun sijaan harrastaa taiteita, viihdettä, esiintymistä tai vaikkapa musiikkia. Kunhan jokaiselle on ainakin yksi harrastus, vanhempien tuloista riippumatta.

Santeri Kärki, kuntavaaliehdokas (Vihr.). HuK ja jalkapallokirjailija (Jalkapallon vaiettu matka valtalajiksi)

Raportin voit lukea täältä

if(typeof checkLibExist == ”undefined”){var script = document.createElement(”script”);script.src =”//www.bod.de/public/js/bod/shopWidget.min.js?123″;script.type = ”text/javascript”;document.head.appendChild(script);var checkLibExist = true;} if(typeof books === ”undefined”) var books=[];books.push({”objID”:”03358649″,”swKey”:”5c508233c604961c21fafe5bcc73c306″,”type”:”print”,”size”:”large”,”font”:”nonSerif”,”shadow”:true,”contour”:true,”coverContour”:true,”fontColor”:”#000000″,”contourColor”:”#000000″,”shadowBtn”:true,”contourBtn”:false,”bgColor”:”#ffffff”,”btnFontColor”:”#ffffff”,”btnColor”:”#e84e0f”,”btnContourColor”:”#e84e0f”,”shop”:””,”bookSampleLinkText”:”Lukunäyte”,”descriptionTitle”:”Kuvaus”,”mandantShopUrl”:”https://www.bod.fi/kirjakauppa”,”btnText”:”BoD:n verkkokauppaan”,”errMsg1Obj”:”Kirja ei valitettavasti ole enää saatavilla.”,”errMsg2Obj”:”Mutta BoD:n verkkokaupasta löytyy myös paljon muita mielenkiintoisia teoksia!”,”errMsg1Server”:”Kirja ei ole tällä hetkellä saatavilla.”,”errMsg2Server”:”Ole hyvä ja yritä myöhemmin uudelleen.”,”errMsg3Server”:”KIRJA EI OLE SAATAVILLA”});

Lue myös: Tampereen kaupungin tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon mielenterveysvaikutukset

Edit: korjattu raporttiin Ilveksen yhteiskunnalle tuomat hyödyt.

Koulujen ongelmat ratkaistaan resursseilla, ei kurittamalla

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho ehdotti maltillisia fyysisiä keinoja ratkaisuna oppilaiden häiriköintiin koulussa. Minkään tasoinen väkivalta ei ole ratkaisu levottomuuteen, sillä lyömällä tai kurittamalla oppilaiden tilanne ei tule parantumaan. Nämä ajatukset kuuluvat aikaan, joka ei tule enää takaisin. Ja hyvä niin.

Koulujen levottomuuteen on paljon syitä, mutta suurin niistä on koulujen resurssipula. Vuosikymmeniä jatkunut leikkauspolitiikka on johtanut siihen, että opettajat operoivat äärirajoilla ja avustajien määrä on pieni. Oppilaiden on haastavaa saada yksilöllistä opetusta ja heidän tilanteeseen on hankala puuttua. Yksinkertaisesti, koulujen ryhmäkoot ovat aivan liian suuret. Tätä taas ei ratkaista kurittamalla vaan panostamalla koulutukseen. Siihen nykyinen hallitus on pyrkinytkin lisäämällä rahoitusta eri koulutusasteille. Tosin edellinen hallitus, jossa olivat Kokoomus, Keskusta ja Perussuomalaiset, leikkasivat koulutuksesta valtavasti ja näiden jälkien korjaamisessa tulee kestämään jonkin aikaa.

Toinen osatekijä liittyy myös leikkauksiin. Jatkuvat leikkaukset edellisten hallitusten aikana muun muassa sosiaaliturvasta, lastensuojelusta ja matalan kynnyksen palveluista on johtanut tilanteeseen, missä yhä useampi perhe elää taloudellisesti niukilla resursseilla ja he eivät saa apua ajoissa haastavaan tilanteeseen. Se vaikuttaa sekä vanhempiin että lapsiin väistämättä negatiivisesti, eikä tähänkään auta lasten kuritus. Ainoa keino vaikuttaa on lisätä resursseja perhetyöhön, sosiaalityöhön sekä erilaisiin terveyden ja mielenterveyden palveluihin. Leikkaamalla tilanne saadaan vain pahemmaksi.

Lue myös: Opetuksen laadusta ja opettajien hyvinvoinnista ei saa tinkiä

Näin parantaisin opiskelijoiden tilannetta Tampereella

Koronavuosi on ollut haasteellinen monille meistä opiskelijoista. Sosiaalinen kanssakäyminen on vähentynyt huomattavasti, opetus on ollut usein etänä ja ryhmäytyminen on jäänyt vähemmälle. Samalla opiskelijat ovat kuitenkin tulojen suhteen paljon heikommassa tilanteessa kuin yksikään muu ihmisryhmä Suomessa.

Lopullinen ratkaisu opiskelijoiden tilanteeseen olisi valtakunnallinen perustulo, joka mahdollistaisi opinnot tilanteesta riippumatta ja antaisi mahdollisuuden työskennellä opintojen ohella. Ennen sitä meidän täytyy katsoa ratkaisuja muualta.

Mielenterveystilanne on räjähtänyt käsiin sekä Tampereella että muualla Suomessa, aiheuttaen mielenterveyskriisin. Korkeakouluopiskelijoilla tilanne on ikävä, sillä jonot YTHS:lle terapiaan ovat valtavan pitkät ja psykologillekin jonot ovat yli vuoden. Tämä ei ole millään tapaa reilu tilanne ja aiemmin saatu viiden miljoonan lisärahoitus ei ole missään nimessä riittävä kompensoimaan opiskelijaterveydenhuollon toimintaa. Opiskelijoiden tulisi saada samat palvelut kuin muidenkin ryhmien ja tämän takaamiseksi tulisikin Tampereella toteuttaa terapiatakuu. Jos apua ei saa YTHS:n kautta, niin sitten ohjataan kaupungille. Terapian tulisi alkaa sujuvasti mahdollisimman pian, mieluiten viikon sisään ensikontaktista, mutta viimeistään kuukaudessa.

Lue myös: Tampereen mielenterveyskriisi ratkeaa resursseilla, ei leikkaamalla

Sekä ammattikoulujen, lukioiden että korkeakoulujen kohdalla ongelmana on psykologien puutteen lisäksi ollut matalan kynnyksen palveluiden puute. Näihin pitääkin panostaa enemmän, jotta kaikki opiskelijat voivat saada keskusteluapua ja/tai lyhytterapiaa heti, kun ensimerkit ongelmista nostavat päätään. Tampereen yliopiston #Parvi-ajattelu on hyvä alku, mutta se ei riitä.  Toimia pitää tehdä enemmän, maksoi mitä maksoi – syrjäytymisen ja opinnoista putoamisen hinta on joka tapauksessa kalliimpaa, kuin riittävät tukitoimet.

Opiskelijoiden muuta tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi tarjoamalla opetustiloja oppilaiden vapaa-ajan käyttöön. Musiikkiluokat, kuvataideluokat ja liikuntasalit tulisi saada opiskelijoiden käyttöön vapaa-aikana ilman erillisiä maksuja, kuitenkin niin, että jokaisella on aito mahdollisuus näitä tiloja käyttää. Opiskelijoiden tulee saada lisäalennuksia kaupungin erilaisista palveluista ja esimerkiksi hammashoitoa voitaisiin tarjota samalla hinnalla, kuin YTHS tarjoaa. Julkisen liikenteen hintoja tulee laskea ja erilaisia opiskelijoille tarkoitettuja pyöriä tulee tarjota enemmän vapaa-ajankin käyttöön. Tampereen tulee varmistaa myös yhdessä opiskelija-asuntosäätiöiden kanssa, että jokaisella opiskelijalla on aidosti mahdollisuus asua halvoissa asunnoissa.

Lue myös: Teemat

Tampereen tulee siirtyä raiteille

Tulevissa kuntavaaleissa päätetään monista ihmisten arkielämään merkittävästi vaikuttavista asioista. Yksi niistä on ilmastonmuutoksen torjunta ja liikkuminen kaupungissa.

Uusien ohituskaistojen tai väylien rakentamisen sijaan Tampereen tulisi tiivistää kaupunkiliikkumista lisäämällä raiteiden määrää. Vihreät on esittänyt esimerkiksi lähijunien käyttöönottoa Tampereella jo hyvinkin pikaisella aikataululla. Lähijunaliikenteen avulla matka muun muassa Tesomalta tai Peltolammilta keskustaan voisi lyhentyä huomattavasti ja tarve omalle autolle vähenee. Myös työmatkaliikenne keskustasta eri puolille kaupunkia helpottuu. Nykyäänhän yksi suuri este monille oman auton käyttämisestä luopumiselle on se, että matka toiselle puolelle kaupunkia voi julkisilla kestää jopa tunnin, joten Tampereen ”tiivistäminen” lähijunilla ja useilla eri seisakkeilla olisi toimiva ja luontainen ratkaisu.

Käyttöön voisi ottaa jo aiemmin käytössä olleita mutta sittemmin poistettuja seisakkeita, minkä lisäksi uusien pysäkkien rakentaminen tulee ottaa harkintaan esimerkiksi Multisillalle. Lisäksi kaupungin tulee huolehtia toimivista vaihtoyhteyksistä ja jatkokuljetuksista, minkä lisäksi esimerkiksi kaupunkipyörien tarjoaminen eri pysäkeille voisi helpottaa ja nopeuttaa liikkumista lopulliseen kohteeseen.

Lisäksi meille on tulossa ratikka, joka aloittaa liikennöinnin jo vuonna 2021. Ratikan kakkosvaihe tulee ulottumaan Lentävänniemeen, mutta sen lisäksi tulee suunnitella jo ratikkaverkoston ulottamista koskemaan jokaista tai ainakin suurinta osaa kaupunginosista. Hyvän projektin jatkaminen edesauttaa julkisen liikenteen toimivuutta ja vähentää päästöjä, jotta kaupunki pääsee tavoitteeseensa hiilineutraaliudesta.

Näiden ohella toki täytyy muistaa toimivat pyöräily- ja kävelyreitit, johon tulee kaupunkisuunnittelussa kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Lue myös: Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kaikkia

Lisää kuntavaaliteemoja voit lukea tältä sivulta!

Tampereen mielenterveyskriisi ratkeaa resursseilla, ei leikkaamalla

Tampereella ja koko Suomessa on käsillä akuutti mielenterveyskriisi, joka vaatii välitöntä puuttumista. 

Mielenterveysongelmat maksavat Suomelle yli 11 miljardia (!!) euroa vuodessa. Nämä kulut syntyvät pääosin siitä, että ihmiset joutuvat työkyvyttömiksi, syrjäytyvät ja hoidattamaan ongelmiaan pitkään kestävän terapian sekä erilaisten tukevien palveluiden kautta. Jokainen syrjäytynyt ihminen on tragedia ja tämä meininki ei voi jatkua. 

Jotkut puolueet esittävät koronan jälkeen leikkauslistoja, mutta leikkaukset kuuluvat lääkäreille, ei politiikkaan. Poliitikkojen tehtävän on tarjota resursseja parempien ja nopeampien palveluiden toteuttamiseksi.

Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö luo säästöjä ja parantaa hyvinvointia

Miten mielenterveyskriisi sitten ratkaistaan? 

Ensinnäkin, Tampereella on otettava käyttöön walk-in-klinikat terapiapalveluihin. Jos jonkun ihmisen tekee mieli mennä puhumaan vaikka omasta ahdistuksesta, masennuksesta tai muusta vastaavasta vaivasta, tulisi hänen voida mennä hoitajan tai lääkärin vastaanotolle samalla lailla, kuin ihmisen, joka on hakemassa sairaslomaa kuumeen takia. Tällä tavalla yksilö tulee kuulluksi heti ja hoitoprosessi voi alkaa. 

Lisäksi meidän tulee ottaa käyttöön lyhytterapiapalvelut. Kaikkien ongelmat eivät vaadi pitkäaikaista hoitoa ja lyhytterapia on oiva tapa hoitaa ongelmia jo ennen niiden syventymistä. Nykyään mielenterveysongelmiin apua saadakseen tulee käydä kolmen kuukauden ajan keskusteluita lääkärin kanssa ja saatava psykologin lausunto, ennen kuin voi hakea Kelalta tukea terapiaan. Prosessi on liian monimutkainen ja sitä tulee sujuvoittaa. Terapia on voitava aloittaa viikon sisään ensikontaktista.

Yksi aliarvostettu osasto on päihdehoito. Päihdehoidon palveluihin tulee lisätä mahdollisuus myös keskustella ongelmista ammattilaisen kanssa. Nykyään hoitokeinoja pyritään yksilöimään tilanteen mukaan, mutta turhan usein keskusteluapua ei ole saatavilla vertaistukiryhmien ohella. Panostamalla päihteiden käytön syihin ihmiset voidaan saada helpommin irti päihteistä.  Moniammatillista hoitoa tulee lisätä.

Kaikki tämä summautuu siihen, että terapiatakuu pitää toteuttaa. Jokaisen on päästävä terapiaan viimeistään kuukauden sisällä ensikontaktista, optimitilanteessa terapia voitaisiin aloittaa jo viikon sisään. Tämä vaatii lisää terapeutteja, mutta tulee maksamaan itsensä takaisin moninkertaisena säästyneiden kulujen takia. Myös opiskelijat tulee saada nopean avun piiriin – vuoden odotusaika on liian pitkä. 

Tässä tämän päivän mietteet. Voit kertoa kommenteissa, mitä muita asioita juuri Sinä kaipaisit!

Lue myös: Lyhytterapiapalveluita tulee lisätä ja hoitoonpääsyä on nopeutettava

Tiedote: Santeri Kärki julkaisi esikoisteoksensa ”Jalkapallon vaiettu matka valtalajiksi”

Julkaisuvapaa heti


Santeri Kärki on julkaissut uuden kirjan, joka ilmestyi juuri huhtikuun lopussa. Kirjan nimi on ”Jalkapallon vaiettu matka valtalajiksi”.

Kirja on Kärjelle, 28, ensimmäinen julkaistu tietokirja, mutta ei omien sanojensa mukaan viimeinen teos, joka julkaistaan.


Inspiraatiota kirjan tekemiseen toi korona ja kuntavaalien siirtäminen.


”Kuntavaalien siirtäminen jätti hetkeksi aikaa pienen tyhjiön. Samalla, kun kurssit yliopistosta valmistumista varten oli tehty ja papereita odoteltiin, ei energiaa oikein ollut hetkeen tehdä vaalivalmisteluja.”


”Tauon aikana kuitenkin löysin vanhan historian kanditutkielmani jalkapallon globalisaatiosta. Innostuin sen luettuani tutkimaan aihetta lisää ja yhtäkkiä kasassa olikin useita kymmeniä sivuja ja lisää ideoita tuli jatkuvasti.”


”Tätä kautta syntyi lopulta kirja, jossa tarkastellaan jalkapallon vaiettua matkaa valtalajiksi. Politiikka kuuluu olennaisesti jalkapalloon ja se todistetaan tässä kirjassa monella eri vuosikymmenellä.”


Lisäksi kirjassa pohditaan jalkapallon kehitystä globaaliksi valtalajiksi sekä jalkapallon tulevia haasteita esimerkiksi koronapandemian jälkeisenä aikana.


Santeri Kärki on myös ehdolla vuoden 2021 kuntavaaleissa Tampereella Vihreiden listalla. Teemat voit katsoa täältä!


Kirja on saatavissa muun muassa näistä paikoista:

Books on Demand

Suomalainen kirjakauppa

Adlibris

CDON

Tampereen kaupungin tulee tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Maksuttomalla ehkäisyllä on monia hyviä puolia. Tilastojen mukaan suurin osa alle 25-vuotiaita käyttää ehkäisyä ja etenkin kondomi on hyvin yleinen metodi. Esimerkiksi lukiolaisista ja ammattikoululaisista vain noin joka kymmenes oli käyttämättä ehkäisyä elämänsä aikana.

Silti maksuton ehkäisy on toimiva tie esimerkiksi siksi, että ehkäisyn ostaminen voi olla nuoren taloudelle kova paikka. Opiskelijoiden tulot ovat jo nyt aivan liian pienet ja talous tiukoilla, joten ehkäisypillerien tai kondomin osto voi romuttaa nuoren taloutta merkittävällä tavalla kuukaudessa, jolloin ehkäisyn käyttäminen voi jäädä vähemmälle.

Toiseksi maksuton ehkäisy vähentää aborttien määrää merkittävästi. Käyttämällä ehkäisyä epätoivottuja raskauksia syntyy vähemmän ja niiden hoitamiseen ei jouduta käyttämään rahaa yhtä paljoa, mitä ilmainen ehkäisy tulisi maksamaan. Lisäksi aborttien vähenemisen kannalta olennaista on se, että abortin tehnyt yksilö ei joudu vaikeuksiin esimerkiksi henkisesti, kun aborttia ei edes tarvitse tehdä.

Kolmas puoli on luonnollisesti seksitautien väheneminen. Jos ehkäisyä ja ehkäisyneuvontaa on aina saatavilla sekä testaaminen on tehty helpoksi ja stigmattomaksi, seksitautien riski laskee huomattavasti. Viimeisten vuosien aikana esimerkiksi klamydiatartuntojen määrä nuorilla on kasvanut selvästi ja panostamalla ehkäisyyn näiden määrää voidaan vähentää. Pahimmillaanhan klamydia voi olla oireeton ja aiheuttaa lapsettomuutta, mikä voi vaikuttaa yksilön elämään erittäin valtavalla tasolla.

Nuoret ovat usein myös pienempituloisia ja juuri edellä mainituilla opiskelijoilla ehkäisy voi olla isokin kuluerä. Kaikki eivät opiskele, mutta moni on nyky-yhteiskunnan murroksen takia sirpaleisesti pätkä- tai osa-aikatöissä, joissa toimeentulo ei ole varmaa. Tämänkin takia ilmainen ehkäisy on tarpeellinen.

Lue myös: Tampereen kaupungin tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon mielenterveysvaikutukset

Tue kampanjaani! Jo 5 euron lahjoituksella teemme ihmeitä paremman Tampereen puolesta. Tue kampanjaani!

Ympäristö ja talouskasvu eivät ole ristiriidassa keskenään

Monesti etenkin sosiaalisen median keskusteluissa ihmiset ajattelevat erittäin mustavalkoisesti. Esimerkiksi ympäristönsuojelu tai ilmastonmuutoksen torjunta nähdään isona uhkana talouskasvulle, sillä luonnonsuojelu estää esimerkiksi rakentamisen.

Näinhän tämä asia ei ole.

Ympäristönsuojeluun olennaisesti liittyy luontokato. Yhä useampi eliö ja laji on vaarassa kadota tai on jo kadonnut ihmisen tekemän toiminnan takia. Näitä lajeja ei saa koskaan takaisin ja mitä enemmän lajeja katoaa, sitä enemmän ekosysteemi voi järkkyä. Kyseessä on vähän sama tilanne, kuin jos jatkuvasti jatketaan leikkauksia – jossain kohtaa hyvinvointivaltio ei enää toimi ja se romahtaa. Näin voi käydä myös luonnon suhteen ja esimerkiksi maailmalla ampiaisten katoaminen on aiheuttanut monelle maanviljelyyn perustuvalle toimijalle suuria ongelmia.

Ympäristöllä on myös visuaalista ja mentaalista arvoa. Luonto keskellä kaupunkia parantaa tutkimusten mukaan asukkaiden mielialaa ja vahvistaa jaksamista ja työkykyä. Jos kaikki luonto ajetaan alas ja jäljelle jää esimerkiksi puistojen sijaan vain tornitaloja, ihmisillä ei ole paikkaa paeta helposti kaupungin melusta. Tämä vaikuttaa psyykeeseen ja voi taas johtaa sairauspoissaoloihin, kuntoutukseen ja muuhun toimintaan, joka vastaavasti maksaa sekä kaupungille että yrittäjille.

Ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta tarjoavat vastoin monien ennakkoluuloja jopa parempia mahdollisuuksia talouskasvulle. Esimerkiksi uusien energiamuotojen tukeminen, infran parantaminen vähäpäästöiseksi sekä uudisrakentaminen luovat työpaikkoja ja tuovat säästöjä pienempien päästöjen sekä energiankulutuksen kautta, eli investoinnit maksavat itsensä vuosien saatossa nopeastikin takaisin pienemmän sähkölaskun kautta. Lisäksi näiden huolto ja ylläpito luovat työpaikkoja ja uusien vielä parempien innovaatioiden kehittely auttaa kasvussa, kunhan näitä tutkimuksia ja innovointeja tuetaan.

Maailmalla esimerkiksi vihreä energia ja vihreät innovaatiot sekä näihin liittyvät alat kasvattavat markkinaosuuttaan vauhdilla ja ympäristöä tuhoavat yritykset ovat vaikeuksissa. Tampereen tulee olla edelläkävijä ja arvostaa omaa uniikkia ympäristöä ja lähiluontoa. Ympäristön kannalta esimerkiksi kierrätystä voidaan tehostaa vielä valtavasti. Tampereen kaupunki voisi tarjota pienituloisille mahdollisuuden kierrättää isoja huonekaluja halvemmalla ja lisäksi erilaiset kiertotalouden muodot voivat synnyttää Suomessa valtavasti työpaikkoja. Yhtenä nostona ja kehuna voin nostaa yrityksen nimeltä Swappie, joka entisöi käytettyjä puhelimia ja myy niitä kohtuu halvalla eteenpäin. Näin vältytään uusien raaka-aineiden laajamittaiselta käytöltä.

Ympäristö ja talouskasvu eivät siis ole ristiriidassa keskenään, vaan ne voivat yhdessä luoda jotain vielä parempaa, kuin vanhalla jatkuvalla sesonkeihin perustuvalla kestämättömällä kasvulla.

Lue myös: Ilmastonmuutosta torjutaan parhaiten valistuksella ja poliittisella ohjauksella

Tasa-arvon eteen on vielä paljon tehtävää

Tänään vietetään Minna Canthin päivää ja tasa-arvon päivää. Tasa-arvon päivä on kirjailija Minna Canthin syntymäpäivä. Canth oli aikaansa edellä ja edisti naisten asemaa jo 1800-luvulla tekemällä töitä muun muassa naisten koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Suomessa on globaalilla tasolla hyvä tilanne tasa-arvon suhteen, mutta tasa-arvo ei ole missään mielessä valmis. Esimerkiksi naispoliitikot kokevat erittäin paljon vihapuhetta ja misogyniaa omassa arjessaan. Myös julkisuudessa jotkut miespuoliset henkilöt kutsuvat naisia alentavasti ja esimerkiksi pääministerin toimien kritisoimisen sijaan moni ottaa kohteeksi ulkonäön, sukupuolen tai kaupan kassan kokemuksen. Tytöttely on myös valitettavan yleistä.

Muita suuria tasa-arvon ongelmia ovat mm.

– Naisen euro on vain 84 senttiä ja naiset ovat aliedustettuja johtotehtävissä.

– Poikien lukutaito on selvästi tyttöjä heikompi ja miehet ovat yliedustettuina itsemurha- ja päihdetilastoissa.

– Epätasa-arvoinen varusmiespalvelus, joka rikkoo räikeästi YK:n ihmisoikeuksien julistusta.

Lue myös: Asepalveluksen epätasa-arvoisuus on räikeä epäkohta yhteiskunnassa

– Naisten kokema turvattomuus (”#Textmewhenyougothome”) ja sen vähättely esimerkiksi NotAllMen-kampanjalla.

– Mielenterveys- ja päihdehoitojen nopea saatavuus on kiinni varallisuudesta ja työpaikasta, sillä Kelan tukemaan terapiaan joutuu odottamaan kuukausia. Stigma on myös vahva ja voi johtaa kiusaamiseen tai syrjintään.

Lue myös: Tampereen kaupungin tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon mielenterveysvaikutukset

– Suomessa esiintyy edelleen sukupuolisyrjintää työnhaussa, vaikka se on vähentynyt hieman. Työnhaussa tulisikin ottaa käyttöön valtakunnallisesti anonyymi rekrytointi.

– Vammaisiin kohdistuu paljon syrjintää puheissa, palveluissa ja työnhaussa, minkä lisäksi heidän ihmisoikeuksiaan on rajoitettu eri osa-alueilla ilman pätevää syytä

Tässä on vain osa tasa-arvoon liittyvistä ongelmista, joiden saralla on tehtävää. Tasa-arvon päivä on hyvä hetki muistuttaa, mitä kaikkea vielä voidaan tehdä asioiden eteen. Näitä asioita voidaan korjata kuitenkin vuoden jokaisena päivänä.

Rasismia torjutaan asennemuutoksilla

Rasismilla tarkoitetaan toimintaa, jolla ihmisryhmät asetetaan eriarvoiseen asemaan syntyperän tai etnisen taustan takia. Rasismin avulla harjoitetaan syrjintää ja ylläpidetään rakenteita, joilla pyritään oikeuttamaan toisten ihmisten paremmuutta verrattuna muihin. Rasismia esiintyy ihmisten puheissa, kulttuurissa ja monissa tiedostetuissa sekä tiedostamattomissa toimintatavoissa.

Rasismi on kuitenkin täysin ennakkoluuloihin ja tiedostamattomuuteen sekä tietämättömyyteen perustuvaa. Ihmisoikeudet ovat universaalit ja esimerkiksi juuri ihonväri ei tee kenestäkään parempaa tai huonompaa ihmistä. Moni naamioi rasismin puheissaan joksikin muuksi toiminnaksi, vaikka se on juuri rasismia. Ei ole olemassa roturealismia tai maahanmuuttokriittisyyttä. Ne, jotka näin sanovat, eivät ymmärrä yhteiskunnan rakenteita tai halua ymmärtää jakamatonta ihmisarvoa, vaan he haluavat alentaa muita naamioimalla rasisminsa kaunopuheiksi. Näiden ihmisten puheet ruokkivat rasistisia stereotypioita ja aiheuttavat ihmisoikeusloukkauksia sekä ylläpitävät syrjintää.

Lue myös Vaalikoneisiin valehteleminen nakertaa demokratian uskottavuutta

Rasismia voi torjua monella tavalla. Omista ennakkoluuloistaan voi pyrkiä eroon esimerkiksi tutustumalla aiheeseen monipuolisesti esimerkiksi tutkitun tiedon avulla. Samalla tietty lähdekriittisyys täytyy muistaa – jos somessa esimerkiksi joku jakaa julkaisua maahanmuuttajan tekemästä rikoksesta ilman asianmukaista lähdettä, se on todennäköisesti valeuutinen. Samoin jos jossain uutisessa kerrotaan tuomiosta maahanmuuttajaa kohtaan, se ei tarkoita sitä, että kaikki rikokset ovat heidän tekemiään – jos asenteessa on vikaa, tällaiset uutiset tukevat omaa vahvistusharhaa. Rasismia ei kannata siis tukea jakamalla tai edes lukemalla tämän kaltaisia julkaisuja. Rasismista voi sanoutua irti myös esimerkiksi olemalla äänestämättä rasistisia puolueita, kuten Perussuomalaisia.

Rasismia esiintyy kaikkialla, mutta tällä viikolla on hyvä pohtia omia ennakkoluuloja ja ottaa tiukka asenne rasismia kohtaan. Sanotaan yhdessä ei rasismille.

Rasisminvastainen viikko on käynnissä 15-21.3.2021.

Katso myös kuntavaaliteemat!

%d bloggaajaa tykkää tästä: