Miksi äänestää eduskuntavaaleissa?

You are currently viewing Miksi äänestää eduskuntavaaleissa?
Miksi äänestää eduskuntavaaleissa? Yksinkertaistaen siksi, että äänellään voi vaikuttaa harjoitetun politiikan suuntaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä koittaa 2.4.2023. Ennakkoon on äänestänyt peräti 39,3 % suomalaisista, mikä on selvästi enemmän kuin vuoden 2019 vaaleissa. Miksi äänestää eduskuntavaaleissa? Mitä äänestämisellä voi saada aikaan ja miksi äänestämisellä on oikeasti väliä suomalaisen politiikan kannalta?

Eduskuntavaaleissa äänestäminen on sallittua kaikille suomalaisille, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta vaalipäivään mennessä. Eduskuntavaaleissa päätetään lyhyesti Suomen suunta seuraavan neljän vuoden aikana. Eduskuntavaalien tulos määrittää muun muassa tulevan pääministeripuolueen ja sitä kautta harjoitetun politiikan – tällä hetkellä vaihtoehtona on Kokoomuksen tai Perussuomalaisten johtama hallitus, joka leikkaa suomalaisilta tai SDP:n johtama hallitus, joka haluaa taata kaikille suomalaisille inhimillisen elämän.

Miksi äänestää eduskuntavaaleissa? Alla on lueteltuna lukuisia syitä, joiden takia omaa äänioikeuttaan kannattaa käyttää. Jokainen ääni on tärkeä ja voi ratkaista sen, millainen hallituskokoonpano Suomeen saadaan.

Mainos

Tarkista Pirkanmaan parhaat ehdokkaat täältä!

Äänestämällä on oikeus vaikuttaa yhteiskunnan päätöksiin

Vaaleilla valitut kansanedustajat tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat sekä välittömästi että myöhemmin pitkällä tähtäimellä suomalaisten elämään ja oikeuksiin. Äänestämällä itselle sopivaa puoluetta ja puolueeseen kuuluvaa ehdokasta voi vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä yhteiskunnassa tehdään. Eri tutkimusten mukaan pieni äänestysprosentti johtaa aina suurituloisempien suhteellisesti suurempaan äänestysmäärään ja siten politiikkaa tehdään helposti suurituloisten ehdoilla. Mitä useampi jää kotiin vaalipäivänä, niin sitä todennäköisemmin politiikkaa tehdään parempituloisten ehdoilla – tällöin usein pienituloisilta leikataan, vaikka se ei ole taloudellisesti järkevää.

Hallituksilla on myös todellakin väliä ja sillä, millaisia puolueita niissä on. Toisten mielestä leikkauspolitiikka on hyvä asia, toiset taas eivät pidä siitä, että kaikkein pienituloisimmat joutuvat maksumiehiksi. Siinä missä Sipilän hallituksen aikana pienituloisilta leikattiin ja rikkaat eivät osallistuneetkaan talkoisiin, Marinin hallituksen aikana pienituloisten etuudet ovat kasvaneet, työllisyys on lisääntynyt ja jopa vappusatanen on toteutunut (lue kaikki saavutukset täältä). Eli äänestämällä voi oikeasti vaikuttaa harjoitettuun politiikkaan.

Äänestäminen on yksittäisen kansalaisen merkittävin tapa vaikuttaa harjoitettuun politiikkaan ja jokaisella äänellä on väliä. Syynä on Suomessa käytössä oleva D’Hondtin menetelmä, jossa kaikki vaalipiirin äänet lasketaan yhteen vaaliliittojen tai ehdokaslistojen perusteella.

D’Hondtin menetelmässä eniten ääniä saanut ehdokas saa kaikki puolueen äänet, toiseksi eniten saa 1/2 jne. Tämän takia esimerkiksi taktinen äänestäminen on haastavaa ja osin turhaa, sillä ne äänet eivät vaalitavan takia mene yksi yhteen lisäten ehdokkaiden paikkoja. Esimerkiksi jos puolueen A viisi ehdokasta saavat yhteensä 10 000 ääntä ja puolueen B kaksi ehdokasta 5000 ääntä, on puolueen A ehdokkaalla Y yhteensä 10 000 ääntä ja ehdokkaalla X 5 000 ääntä lopullisessa laskennassa. Vastaavasti puolueen B ehdokkaalla Z on 5 000 ääntä. Tällöin parinkin äänen ero voi olla ratkaiseva ja siksi jokainen ääni on tärkeä sen osalta, että omat arvot tulevat edustetuksi.

Lue myös: Kokoomuksen leikkauslistat ovat kylmäävää luettavaa

Äänestämällä on mahdollisuus valita edustajat, jotka edustavat omia arvoja ja näkemyksiä

Omien arvojen edistäminen on yksi syy, miksi äänestää eduskuntavaaleissa. Kuvassa ihmisiä seisomassa auringonlaskun edessä yhdessä.
Yhteisten arvojen edistäminen on monelle syy, miksi äänestää eduskuntavaaleissa. Kuvituskuva: Min An on Pexels.com

Äänestäminen on hyvä tapa ajaa sisään ehdokkaita, jotka jakavat omat arvosi ja näkemyksesi ja voivat täten tehdä politiikkaa, jossa sinun parhaasi on otettu huomioon.

Esimerkiksi jos jätät äänestämättä ja moni muu kaltaisesi ei äänestä ja olet ihmisoikeuksien puolella, on vaarana, että Perussuomalaiset pääsevät valtaan. Tällöin monen ihmisoikeuksia poljetaan ja rasismista saattaa pahimmillaan tulla laillista (tai ainakin rasismi kukkii, kuten Riikka Purran puheissa). Kun taas äänestämällä esimerkiksi Vihreiden ehdokasta varmistat sen, että ääni menee puolueelle, joka puolustaa pienituloisia ja seksuaalivähemmistöjä.

Lue myös: Kaikkien aikojen vastenmielisimmät vaalit? Rasismista ja ihmisoikeuksien polkemisesta on tulossa “uusi normaali”

Vastuu omasta kansalaisvelvollisuudesta ja demokratian edistäminen

Suomessa äänestäminen on tehty vapaaehtoiseksi ja äänestämättä jättämisestä ei sanktioida (toki se on sanktio, jos valtaan pääsee puolueet, jotka harjoittavat typerää politiikkaa). Monelle vanhemmalle ihmiselle äänestäminen on suorastaan kansalaisvelvollisuus ja moni äänestääkin, vaikka ei välttämättä ole täysin varma siitä, mitä haluaa. Kansalaisvelvollisuus on heille syy, miksi äänestää eduskuntavaaleissa.

Toisaalta äänestäminen on tärkeä tapa edistää demokratiaa valtion tasolla – ehdokkaisiin ja puolueisiin tutustumalla moni saa lisätietoa politiikasta ja toisaalta äänestäminen voi olla lähes ainoa tapa vaikka pienituloiselle opiskelijalle vaikuttaa oikeasti siihen, millaista politiikkaa opiskelijat pääsevät tai joutuvat kokemaan. Ja vaikka oma puolue tai ehdokas ei pääsisi eduskuntaan asti, niin äänestäminen kertoo kuitenkin valituille päättäjille, millaista politiikkaa kansa haluaa.

Lue myös: Kuka puolustaisi opiskelijoita eduskuntavaaleissa 2023?

Äänestämällä voi saada aikaan muutoksia, joita ei muuten saisi aikaan

Muutoksen aikaan saaminen on yksi syy, miksi äänestää eduskuntavaaleissa. Kuvassa kyltti, jossa lukee Time for Change.
Muutoksen saa parhaiten aikaan äänestämällä eduskuntavaaleissa. Kuva: Alexas Fotos on Pexels.com

Jos hallituksen harjoittama politiikka ei miellytä, äänestäminen eduskuntavaaleissa on oiva tapa ilmaista se ja saada aikaan muutoksia politiikassa. Edellä mainittujen opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi työttömät ja eläkeläiset voivat äänestämällä vaikuttaa paljon enemmän harjoitettuun politiikkaan kuin mitä he voisivat tehdä yksin vaalikausien välillä. Toki myös pienituloiset voivat vaikuttaa politiikkaan epäsuorasti eri kansalaisjärjestöjen kautta, mutta se ei ole yhtä voimakas keino, sillä vallassa olevat puolueet määrittävät koko politiikan suunnan.

Vaalien avulla voidaan edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa

Miksi äänestää eduskuntavaaleissa ihmisoikeuksien puolesta? Eduskuntavaaleissa valitut päättäjät heijastavat arvojaan päätöksentekoon ja esimerkiksi Perussuomalaiset ja Kokoomus ovat monessa asiassa yllättävän ihmisoikeusvastaisia (lue siitä lisää täältä).

Ihmisoikeudet eivät ole peruuttamaton oikeus ja politiikkaa ei aina harjoiteta oikeudenmukaisesti. Kaikki on kiinni siitä, millaisia päättäjiä vaaleilla valitaan. Äänestämällä puoluetta tai ehdokasta, joka ajaa ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta voi varmistaa sen, että tulevat muutokset politiikassa eivät heikennä heikoimmassa asemassa olevien tilannetta.

Lue myös: Naistenpäivä on hyvä hetki muistaa, että ihmisoikeudet eivät ole itsestäänselvyys

Mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan ja päätöksiin, jotka vaikuttavat seuraaviin sukupolviin

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii pitkän tähtäimen politiikkaa, mikä on monelle syy sille, miksi äänestää eduskuntavaaleissa. Kuvassa maapallo ihmisen käden päällä.
Ilmastonmuutos on yksi ongelmista, jotka vaativat pitkäjänteistä politiikkaa. Pitkän tähtäimen politiika najaminen on monelle syy siihen, miksi äänestää eduskuntavaaleissa. Kuvituskuva/Pixabay

Puoluepolitiikkaan ja ylipäätään organisaatioihin kuuluu olennaisena osana se, että organisaation tulee toteuttaa tehtäväänsä, mutta varmistaa myös olemassaolonsa. Poliittisessa päätöksenteossa päätökset ovat toisinaan epämiellyttäviä ja voivat laskea puolueiden suosiota, mikä taas ei ole organisaation kannalta hyvä asia, vaikka se olisi Suomen edun mukaista. Siksi moni puolue tekee lyhytnäköisiä päätöksiä, jotka eivät pitkällä tähtäimellä hyödytä ketään – vaarana on se, että joku toinen kerää hyödyt tästä ja saa sillä poliittista suosiota.

Siksi onkin tärkeää nähdä puolueiden toimet ja tavoitteet pitkällä aikavälillä. Siinä missä esimerkiksi Kokoomus on aina leikannut ja jakanut kakkua aina vain hyvätuloisille, osa puolueista kuten Vihreät on pyrkinyt tekemään politiikkaa pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi ilmastonmuutos on asia, jonka torjuntaan pitäisi Suomessakin panostaa nopeasti, mutta sen tekeminen ei ole kaikkein suosituinta, sillä moni toimija maalaa uhkakuvia sen hinnalla.

Todellisuudessa ilmastotoimien hinta nousee sitä suuremmaksi, mitä kauemmin odotamme. Vuodesta 2030 alkaen ilmastonmuutos maksaa jo 280-500 miljardia vuodessa nykytahdilla ja seuraavan 50 vuoden aikana se voi maksaa jopa 178 biljoonaa dollaria maailmalle, mikäli ilmastotoimia ei aleta tehdä. Ja jos halutaan lähempää esimerkki, niin mielenterveysongelmien torjumattomuus maksaa valtiolle jo nyt 11 miljardia euroa vuodessa.

Pitkän tähtäimen politiikkaa kannattavia puolueita kannattaa siis äänestää, sillä ilmastotoimia tai mielenterveysongelmien korjausta ei toteuteta hetkessä. Niiden tekeminen on kuitenkin meidän kaikkien kannalta järkevää ja vähentää tulevien sukupolvien velkataakkaa merkittävästi. Pitkäaikainen oikeudenmukaisuus onkin monelle tärkein syy sille, miksi äänestää eduskuntavaaleissa tällaiseen politiikkaan pyrkiviä puolueita.

Lue myös: Ilmastonmuutoksen torjunta on paras keino vähentää tulevien sukupolvien velkataakkaa

Mahdollisuus vaikuttaa oman alueen kehitykseen ja päätöksentekoon

Pirkanmaan ja Tampereen asioiden ajaminen voi olla syy, miksi äänestää eduskuntavaaleissa. Kuvassa Koskipuistosta näkyvä tiilitorni, jonka päällä on aurinko.
Oman alueen politiikkaan voi vaikuttaa äänestämällä eduskuntavaaleissa edistyksellisiä puolueita. Kuva: Santeri Kärki

Eduskuntavaaleissa äänestetään vaalipiireittäin ja eri vaalipiireistä valitaan eri määrä ehdokkaita eduskuntaan (voit tarkistaa oman vaalipiirisi läpimenijöiden määrän täältä). Esimerkiksi Pirkanmaalta valitaan eduskuntaan 20 kansanedustajaa, eli 10 % kaikista valituista edustajista. Vaikka määrä on suhteellisesti pieni ja edustajat ovat eri puolueissa, edustajien merkitys korostuu valiokuntatyöskentelyssä sekä oman puolueen kantojen määrittelyssä.

Mikäli valitut edustajat ovat vaikkapa konservatiiveja tai leikkausintoilijoita, niin silloin leikkauksia tulee myös omalle kotialueelle. Jos taas edustajat ajavat vaikkapa mielenterveyden asioita kuten Pirkanmaan Vihreiden ehdokas Jaakko Mustakallio, niin on mahdollista, että pirkanmaalaiset saavat parempia mielenterveyspalveluita tulevaisuudessa.


Miksi äänestää eduskuntavaaleissa ja mitä sinä hyödyt siitä?

Mitä hyötyä on äänestämisestä eli miksi äänestää eduskuntavaaleissa? Kuvassa eduskuntatalo.
Miksi äänestää eduskuntavaaleissa? Suurin syy on se, että voit itsekin hyötyä siitä. Kuva: Santeri Kärki

Äsken oli käsitelty syvällisemmin syitä, miksi äänestää eduskuntavaaleissa. Moni kuitenkin haluaa ajatella muiden parhaan lisäksi omaa parastaan, joten alle on listattu koostettuna syyt, miksi kannattaa äänestää eduskuntavaaleissa.

  • Oma etu – äänestämällä voi valita ehdokkaan, joka ajaa sinulle tärkeitä asioita, oli kyseessä sitten liikunta, opiskelijan toimeentulo tai vaikkapa luonto.
  • Äänestäminen on helppoa ja nopeaa – äänestäminen kestää vain muutaman minuutin (kun jono on taklattu) ja muutaman minuutin vaivalla voit oikeasti vaikuttaa politiikan suuntaan seuraavan 4 vuoden aikana. Vähän sama, kuin saisit satasen takaisin, jos annat euron. Fiksu diili!
  • Henkilökohtainen merkitys – äänestämällä voit tuntea itsesi osaksi yhteiskuntaa ja kertoa muillekin, että vaikutit demokratian toteutumiseen.
  • “Valitusoikeus” – jos et äänestä, et voi valittaa harjoitetusta politiikasta. Jos taas äänestit, niin voit vaatia äänestämääsi edustajaa toimimaan lupaustensa mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voit antaa seuraavissa vaaleissa “potkut”, jos homma ei toiminut.
  • Mahdollisuus vaikuttaa – äänestämällä voit vaikuttaa yhteiskunnan muutoksiin ja päätöksiin, joita ei muuten ehkä saataisi aikaan.

Loppujen lopuksi vastaus kysymykseen “miksi kannattaa äänestää eduskuntavaaleissa?” on simppeli vastaus – äänestäminen on tuloista riippumatta paras tapa vaikuttaa siihen, millaista politiikkaa harjoitetaan, kenen etuja ajetaan ja miten ihmisoikeuksia edistetään oikeudenmukaisesti. Siksi on tärkeää äänestää eduskuntavaaleissa.

Miten äänestää eduskuntavaaleissa?

Eduskuntavaaleissa 2023 voi äänestää vielä 2.4.2023 varsinaisena vaalipäivänä. Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi eli siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty sinulle saapuneeseen äänioikeusilmoitukseen. Itse äänioikeusilmoitusta ei tarvita äänestyksessä, mutta mukaan on otettava ehdottomasti kuvallinen henkilöllisyystodistus, kuten ajokortti, passi tai henkilökortti.

Äänestyspaikalla sinulle annetaan tarkemmat ohjeet äänestämisestä ja äänestyspaikan seinillä sekä äänestyskopissa on vielä esillä ehdokkaiden nimet ja numerot. Olethan tarkkana numeroiden 1 ja 7 kanssa, sillä niille on tietyt ohjeet annettu kopissa, jotta ääni on selkeästi tulkittavissa.

Vaalipaikat ovat äänestyspäivänä 2.4.2023 avoinna kello 9-20. Vaalien ennakkoäänten tulokset julkistetaan kello 20:00 suorissa tv-lähetyksissä ja tällöin on yleensä selvillä ainakin ne puolueet, jotka ovat merkittävästi muuttaneet kannatustaan ylös- tai alaspäin.

Tilaa ilmoitus uusista julkaisuista sähköpostiisi!

Liittymällä sähköpostilistalle hyväksyt sen, että voimme lähettää sinulle ilmoituksia uusista blogeista ja muita viestejä. Lue lisää tietosuojaselosteesta.

Santeri Kärki

Politiikan tutkimuksen ja historian asiantuntija. Kirjailija, ongelmanratkaisija, humanisti ja generalisti.

Anna panoksesi keskusteluun!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.